36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Kas ir pilsonis, kas ir Latvija, kas ir latvietis?

Lapa  Lapa 6 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
e-autors Ziņa
biskaps
e-baznīcēns
#51 Nosūtīts: 15.10.2015 19:09   Laboja biskaps
  


Latviešu dabiskā spēja ir samierināties ar maldiem,
ne velti sekoja sarkanajiem un
vēl joprojām nespēj pārvarēt sarkano ateistu propagandistu tiem iestāstītos melīgos mītus par 700.verdzības gadiem, vienmēr slikto baznīcu un sliktajiem mācītājiem.

Latvietis lielākoties nespēj modelēt un izanalizet situācijas no dažādiem skata punktiem, pie iespējas viņš cīnās par savu taisnību ikvienā sarunā,
radot iespaidu, ka šī saruna ir pēdējā kauja par patiesību.
Parasti tas viņu sanaido ar citu latvieti.

Jā, mirt latvietis prot, parasti par viņam svešu lietu. Vienmēr kāda kalpiņi...

Latvietis ir lepns, runājot par viņam piemītošu īpašu darba tikumu,
te jāpiekrīt, ka laba atalgojuma apstākļos viņam šāds tikums parādās un kā vidējā posma menedžeris (vagars pa vecam) latvietis var būt neaizstājams.

Bet, latvietim neveicas ar vadoņiem no savējo vidus un tas ir latvieša lāsts.

talyc
e-kardināls
#52 Nosūtīts: 16.10.2015 12:01   Laboja talyc
  


Ne tu pazīsti latvieša dabu, nedz sastapis (nācis draugos ar) kādu kārtīgu letiņu. Mļemļotājs, īdētājs un tāds, kas zūdīšanos un aprunāšanu mīl... Ja tāds tu esi, tad dabiski, ka ar tevi nebiedrosies tāds, kurš taisns, iecirtīgs (...gandrīz vai stūrgalvīgs) un tiešs pēc dabas.
Redzi tie pirmie tos otros necieš (un otrādāk) ... tie otrie tos pirmos neieredz.

Ja nav latviešiem vadoņu, tad to (tev līdzīgo) gudrinieku dēļ, kuri savu (intrigu vīšanas) prasmju dēļ ir skauduši, traucējuši, un savējos nodevuši (upurējuši uz sava ego-labumu-altāra).

Tādi tipiņi kā tu (šinī gadījumā prokrieviski noskaņoti parazīti) ir pretinieks latvieša ādā (kā vilks jēru vidū), kuri ar visu savu būtību to vien dara, kā demoralizē tautu. Tādi nelieši, silto vietiņu meklētāji, gan izmanto Latvijas demokrātiju (un savas rietumu cilvēka tiesības), bet nīst tos, kas apkalpo demokrātijas "centrāl-apkuri".

Tas, ka tu nezini savas valsts vēsturi - tā nav lieta ar ko lepoties. Ja tu vari ņirgāties par mūsu tautas likteni un tās 700 verdzības gadiem, saucot to par mītu? ...tur man sākt aptrūkties loģisku argumentu (jo visticamāk papriekšu tur nepieciešama medicīniska palīdzība).

Jeb, protams liek paskatīties uz situāciju no otras puses (no iebrucēju skatu punkta). Tad jā, viss ir bijis zem (vairāk-mazāk) jūsu kontroles. Jums bija izdevies iedibināt bez maz vai ideālu uzkundzēšanās modeli : "dari savā zemē ko gribi, tikai savlaicīgi noreaģē uz politisko virs-varu maiņām".
Protams, ka Jums nevarēja patikt nedz vergu dumpošanās, nedz vietējo nacionāļu (šinī gadījumā latviešu) pašnoteikšanās mēģinājumi, nemaz nerunājot par proletāriešu paķertais taisnības zobens.
Tā pat tagad Jums nepatīkās tie, kas cenšās jūsu (cik necik ērto) krēslu šūpot.

Saproti, jel nelga, vienīgi šis "mīliet savus ienaidniekus" ir tas, kas tādiem kā man ļauj runāt ar tādiem kā tu (jo šis ir tā Kunga žēlastības laiks, lai visi, kam ausis spētu sadzirdēt un atgriezties). Tad, kad beidzas vārdi (kad apklust gara zobenu cīņas šķinda), tad nāk izpostīšanas zobens. To tad paķer dedzīgi laicīgie un kapā savā niknumā pa labi un kreizī. Kad tas jau notiek, tad tur vairs runāšana nelīdz.

[Un tuvākais neprāta pārņemtais pūlis ir rašisti. Tiem uz papēžiem min muhamedāņi. Bet nākamie, kam zobeni strīķējas ir ķīnīzeri.]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#53 Nosūtīts: 20.10.2015 14:48   Laboja biskaps
  


Kārtīgus letiņus (ne tos ar nacionālismu apmātos pusrubuļus) sastapt nav viegli, ņemot vērā latvieša dabu mesties no vena grāvja otrā.

Bet ja gribi redzēt kārtigu letiņu - skaties uz mani, es tas esmu!

Un pietiek kā papagaiļiem atkārtot nacionālromantiķu un marksistu izpīpēto mītu par 700 verdzības gadiem.
Latvijas tautas vēsture ir stipri līdzīga citām Austrumeiropas (un ne tikai) tautām, kuras savu par vergu vēsturi nevērtē, un tāpēc arī tagad tām pašcieņa ir lielāka.

Baroni kā kungu kārta un vācu tautības hercogs Kurzemē vai Krievijas Impērijas cars nemazina latviešu tautības zemniecības godu un mūsu kopējo vēsturi.

- - -

Bet memļaks un īdētājs esi tu,
septiņsimtgadīgais vergs
un tev līdzīgie verdzības sludinātāji,
savas vēstures noniecinātāji - pārprasta nacionālisma vārdā,
kas neesat cienīgi man, Kurzemes vecsaimnieku pēctecim, pat piedurkni bučot.

talyc
e-kardināls
#54 Nosūtīts: 21.10.2015 10:43   Laboja talyc
  


Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis; ...tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu (Dan. 5:25-28)

"Šodien Tas Kungs ir no tevis noplēsis Israēla valsts ķēniņa varu, un to Viņš ir devis kādam citam, kas ir labāks nekā tu. Un Israēla Dievs nemelo un nenožēlo, jo Viņš nav cilvēks, ka Viņam būtu ko nožēlot." (1. Sam. 15:28)

Mēs esam no Dieva;(1. Jāņa 4:6-9) kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā,...


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#55 Nosūtīts: 21.10.2015 22:53   Laboja biskaps
  


Kopš kura laika ar vieglu neprātu apsēstais Tālivaldis esot Dievs?

Iebāz savus kaķa lāstus sev tai vietā,
Dieva vārdu nelietīgais velti valkātāj,
ko tev tik bieži patīk piesaukt.

talyc
e-kardināls
#56 Nosūtīts: 22.10.2015 11:07   Laboja talyc
  


Jā, es bieži runāju kā neprātā, un savā 'vieglā prātā' pat iestudēju tādu kā ludziņu, ko laipni piedāvāju tev nospēlēt tādā kā lomu spēlē

Jā, un man dikti patīk (vietā un nevietā) piesaukt Dieva vārdu

un ja ko nepareizi esmu lietojis, tad tev (diplomētam Rakstu mācītājam) taču nāktos mani savā x-tīgajā mīlestībā pamācīt (kur tad ir tā mana novirze no skaidrās Rakstu mācības) un laipni paskaidrot kā uz pareizo ceļu pareizi atgriezties

nevis vīkšķīt dūrītes kā tādam pušelim, jeb (precīzāk sakot) spļaudīties kā tādam skuķim

- - -

talyc: "Es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par Viņa mācekļiem?" Tad tie (Gaisiņ-ne-biskaps un ne-luteranis-Jānis) viņu nolamāja un sacīja: "Tu esi Viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. Mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs; bet par šo mēs nezinām, no kurienes Viņš ir."_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#57 Nosūtīts: 22.10.2015 12:14
  


viekāršāk ir kādu nosukt par caurkritušu teoloģijas studentu nekā apliecinat sevi par diplomētu Rakstu mācītāju


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#58 Nosūtīts: 26.10.2015 10:12   Laboja talyc
  


Šis gaisa maisītājs nu tā kā būtu patriekts (pats gan zinās teikt, ka aizgājis 'lepni pazeltu galvu')

Šī suga te n e-var ilgi izturēt... te šo ticības tiek šūpotas laukā (līdzīgi kā ne katūlīši to romiešu, nedz anabaptistu zara jūsmotāji te nav spējuši savu ambicioz-ticību aizstāvēti).

Maldu mācību vājā puse (līdzīgi kā jebkuru cilvēka radīto ideoloģiju trūkums) ir tas, ka bez atbalstītājiem tā izplēn kā ugunskurs bez malkas. Jo dedzīgāks maldu sludinātājs, jo ātrāki tāds iztukšojas (gudrākie dēvēj' to par izdegšanas sindromu un tie prot sevi un savējos atkal uztankot).

Mūsējā mācība ir no Dieva un mūsu liesmošana nav mūsu degšana - proti, kā degošais ērkšķu krūms (2. Moz. 3). Nedz arī pretinieku kurtā uguns patiesai ticībai kaitē: ni galvas mati apsvilst, ni apmetņi apdeg ni deguma smaka manāma (Dan. 3).lai jau skrien, kas skrien, kā apsviluši, bet mēs, lēnu garu ejot, turpināsim iedziļināšanos tēmās: pilsonība un latvietībaJautājumi "kas es esmu", "no kurienes nāku(nākam)" un "kurp dodamies" ir mūžsena filosofu rotaļlietiņa. Cik dziļi kurš cilvēks šajos jautājumos ielaižas/neielaižas, tas arī nosaka šā sekularitāti/garīgumu. Jo dziļāka vēsturiskās kopainas izpratne šodienas cilvēkam, jo augstāka atbildība šim nākotnes priekšā.

Pilsonība sākas ar izpratni par piederību. Bez vēlmes būt pilsonim nav iespējams godīgs patriotisms (un šeit es runāju gan par latvietību, gan par debesu pilsonību - kristīgumu). Taču zināms, ka arī vēlme (viena pati par sevi) vien neapstiprina būšanu/nebūšanu pilsonīgumā.

- - -

Lai diskusija varētu turpināties (nepaliktu par talyc refleksiju, jebšu monologu), es aicinu iesaistīties visus, kuri šinī valodā prot lasīt! Es mudinu kauču tos, kuriem tā pat šīs lietas "ar bez skaidrojuma ir skaidras"... Proti debesu pilsoņus, kuri savā būtībā jau stāv pāri šādai lacīgajai problemātikai. Vai mums nebūtu sniegt palīdzīgu roku tiem?, kuri maldās kā bez izpratnes pat šādos vienkāršas dabas jautājumos:

Kā redzam Latviju? (kā tapa, kāda ir, kādu sagaidām)?

Karš pret ISIS jeb cīņa pret Islāmu
Bēgļi un bēgļu uzņemšanas jautājums
Situācija Ukrainā - Politiskā konflikta reliģiskais aspekts
Gudrības sākums


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#59 Nosūtīts: 17.08.2016 07:40
  


Turpinot tēmu:
...Mitoloģija ir pārbagāta ar pasakainām brīnumversijām par latviešu mēles unikālo senatnīgumu taču sūrā patiesība ir tik dikti plika un tik nožēlojami skarba, ka lielais pulks to kliegdami noraidīs... Nopietni atsaukdamies uz citiem tādiem pat realitātes noliedzējiem - skolotiem prātniekiem. Ja konsekventi tīsiet vēstures ratu atpakaļ (šausmu skatus nebīstoties) ieraudzīsit kara un mēra izkautu livonijas zemi... Tik tukšu ka nav kam to apstrādāt... Un milzumu sadzīto dzimtcilvēku no Žemaites - kam kalpot likumīgajiem livonijas zemju īpašniekiem. Pāris paaudzēs žēlabas par (zaudēto) žemaiti pārtapa par zaudētās zemītes apdziedāšanu. Vācu tauta integrēja savus burtus bauru mēles pierakstam, lai katra saime saņemtu sludināšanu dzimtā valodā... Jaunlatvieši valodu adoptēja, jūsmotāji izpušķoja, mistiķi piešķīra senatnīgumu...
Nepatīk doma? - Noraidi!


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Janis Karklins
e-baznīcēns
#60 Nosūtīts: 17.08.2016 07:48   Laboja Janis Karklins
  


Paldies Tāli, jā un tieši pie šī posta latviešu tauta atgriežās, kaut gan daudzi sola uzplaukumu un atmodu..

Lapa  Lapa 6 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup