347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?


Vispirms "Ienāc"!

Atgriezties pie e-riņķu saraksta
⇑Augšup