106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 vēlreiz par Svēto Garu

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
Ingars
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 10.09.2007 00:04   Laboja Ingars
  


“Tāpēc mums jāpastāv uz to, ka Dievs ar mums, cilvēkiem, negrib citādi darboties kā vienīgi caur Savu ārējo Vārdu un Sakramentu. Bet viss, kas bez šā Vārda un Sakramenta tiek daudzināts par Garu, ir velns.”

-------------------------------------------------- -------
un kā tad ar to, ka Kristus apsolīja savu klātbūtni arī ar līdzejošām zīmēm un brīnumiem un arī apustuļu darbos lasām ka tā arī notika?
kā ar to, ka gan vecajā gan arī jaunajā derībā dažiem cilvēkiem Dievs atklājies īpašā, pārdabiskā veidā?

kā ar to, ka Mozum Dievs atklājās NEPASTARPINĀTI??????

Kā ar visiem brīnumiem un zīmēm, kuras atrodam aprakstītas bībelē?

ja man būtu lielāka pacietība, es tiešām varētu visai garu tekstu ar tām rakstvietām sarakstīt, kur Dievs atklājies un rīkojies superpārdabiskā veidā ar lielu spēku. Dievs ir atklājis Savu gribu, vārdu, evaņģēliju un bauslību arī nepastarpinātā veidā, ne caur rakstītu vai cilvēka runātu vārdu, ne caur sakramentiem, bet arī vai nu sūtot eņģeli, vai pat Pats personīgi ierodoties pie cilvēka vai cilvēkiem un tādējādi atklājies.

To taču nenoliegsiet, ka tas rakstīts bībelē

Ingars
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 10.09.2007 00:13
  


Manuprāt šajā dzīvības vārda nummurā vajadzēja rakstīt, ka, nevis Dievs neatklājas nekā citādi, kā vien caur ārēju vārdu vai sakramentiem, bet, ka Viņš tā pārsvarā dara tikai mūsdienās un, ka Viņš tomēr arī mūsdienās atklājas arī pārdabiskā veidā kad, kur un kā vien to vēlas.

Vienkārši nevajag ticībā balstīties uz to vai ir pārdabiski brīnumi, kā to dara harizmātiskajās draudzēs, bet tajā pašā laikā nenoliegt to iespējamību pēc Dieva prāta


Svētā Gara klātbūtne ir pareizā Vārda sludināšanā un pareizi pārvaldītos sakramentos un, ja Dievs tā grib, tad arī zīmēs un brīnumos - vai ne tā? es to domāju tā, ka nevis pēc cilvēka pasūtījuma, bet pēc paša Dieva gribas

talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 10.09.2007 12:33
  


Ingar, Ingar
pats superpārdabiskākais brīnums ir tas/tad
ja viens grēcinieks tiek atgriezts no savas paša taisnības
uz Dieva atzīšanu un atdzemdināts mūžīgajai dzīvošanai
- - -
kas var būt lielāks/brīnišķīgāks par šo??


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Ervīns
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 13.09.2007 16:55
  


talyc, talyc
kā man patīk šitā demagoģija. Katru reizi, kad runa ir par pārdabisko mūsdienās, tā noliedzēji tūlīt sāk runāt par dvēseles glābšanas brīnumu. bet, vai tad viens noliedz otru?

Atgriezies grēcinieks ir brīnums? Bez šaubām. Tomēr tas nenoliedz Dieva darbu pārdabiskajā citās jomās. Nav nekāda pamata apgalvojumam, ka zīmes un brīnumi notika tikai Bībeles laikos, šāda sludināšana tiešām ir no velna. Mana Bībele saka: Jēzus Kristus tas pats, vakar, šodien un mūžīgi!

talyc
e-kardināls
#5 Nosūtīts: 13.09.2007 17:17
  


manējā savukārt saka:
"Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes; (mat.12:39)
Ļauna un laulības pārkāpēju cilts meklē zīmes, bet viņai nekāda cita netiks dota (mat.16:4)"
"Ko šī cilts meklē zīmes? Patiesi Es jums saku: šai ciltij nekāda zīme netaps dota." (Mk.8:12)
- - -

nez vai mums būtu citādas bībeles?
- - -
1.Kor.1:22 Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību.
23 Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība,
24 bet tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība.
- - -

... vai arī tikai tās izpratnes (par lietu būtību) atšķirās


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Mulders
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 13.09.2007 17:18
  


Ervīns, problēms tāds, ka arī pārdabiskais nevar nākt bez Dieva Vārda. Ja tā notiek, tad ftopku tādu "brīnumu"! Jāpārbauda zem kāda un kādā vārdā nāk šie "brīnumdari"! Pārbaudīti viņi tiks ar Dieva Vārdu, jo Sv. Gars nekad nerunā pats sev pretīm!
Itogo... vienkārši... sakrīt... ir labi, nesakrīt... da pie pakaļas kaut tā būtu Mēness pārvēršana par Zaļu Sieru!

Mulders
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 13.09.2007 17:19
  


O Talyc šoreiz ar āmuru pa naglas galvu uzblieza! Laigan cik nu tur talyc, šoreiz Dieva Vārds runāja!

talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 13.09.2007 17:22
  


2.tes.2:7...netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē, papriekš jāpazūd.
8 Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā.
9 Jo viņa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs,


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Ervīns
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 13.09.2007 22:39
  


Hm.
Kauč kā neiebraucu, kāds sakars talyc citētajiem bībeles pantiem un Mulders teiktajam ar šīs diskusijas būtību?

Viss, ko jūs tur teicāt un citējāt ir labi un pareizi, bet varbūtu tomēr drusku iedziļinieties, par ko runāja Ingars un ko teicu es.
Navajag diskutēt AP, bet PAR.

Mulders
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 13.09.2007 23:42
  


Ervīns, Dievam VIENMĒR ir bijis konkrēts mērķis darīt brīnumu. Kāds tas būtu šodien?

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup