63. Kad mēs godājam vecākus?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Harizmatisko kustību loma dvēseļu glabāšanā/ pazudināšanā

Lapa  Lapa 4 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
e-autors Ziņa
Mulders
e-baznīcēns
#31 Nosūtīts: 23.10.2007 13:55
  


Ivars, bet Kristus pasludināšana vēl neattaisno tevi! Protams, ikviens veids kā Kristus tiek sludināts ir labs. Taču esmu sastapis ka pat Ateisti neapzināti Kristu sludina, viens otram skaidrojot Kristietību un tās izpratni. Vai tamdēļ viņi ir taisnoti Dieva priekšā? Vai tamdēļ viņi ir atdzimuši. Vai tamdēļ viņi paši tic, tam, ko sludina?
Kā jau norādīju, daudzi būs, kas Kristus priekšā taisnosies, ka viņi tak Viņa Vārdā pravietoja, velnus izdzina un brīnumus darīja. Vai taš nav tieši tās liecības ar kurām lielās JP u.c. hariki? Tak redzi Kristum tas ir par īsu, viņš ko citu prasa...
Tā kā ne jau tavs balss skaļums uz ielas tevi ieceļ Debesu Valstībā!

Ivars
e-baznīcēns
#32 Nosūtīts: 24.10.2007 02:43
  


Mulders,
Zinams, ka katrs pats stasies Kunga prieksa par to, ko (un kapec) darijs...lai nu paliek Vinja zinjaa.
Un ja Kristus sludinasana ir laba, un cilveki dzird Vardu, un caur to Gars aizskar un MAINA cilveku - ta butu laba ietekme.
Bet, ja sak macit savu, cilvecisko, izpratni un interpretaciju - un tadejadi sapin religjiozitates(jeb formalas ticibas) valgos - tas jau butu gravis. Un tikai var lugt par cilvekiem, lai nenoverstos no Kristus un patiesibas neatkarigi no manipulacijas meginajumiem.
Ar cienju.

Mulders
e-baznīcēns
#33 Nosūtīts: 24.10.2007 14:34
  


Ivars, tamdēļ ir bīstami vārdiņu "ir" padarīt par "simbolizē". Labāk tad vienkārši sludini tā kā stāv Rakstīts, lai Svētais Gars pats interpretē cilvēka sirdij ko tas nozīmē!

talyc
e-kardināls
#34 Nosūtīts: 7.11.2007 01:54   Laboja talyc
  


Redziet, jūsmošana ir dikti plaši izplatīta sērga
un tas viss ir ne bez Dieva ziņas un veln'palīga
- - -
viss aiz tā, ka nocietināti ļautiņi nava gribējuši patiesībai klausīt, tamdēļ tiem sūtīts maldu gars, kuriem tie labrātīgi pieķērušies un velk citus sev taj pat liekulīgā-svētulīguma purvā līdz
- - -
un kad tajā esi iekšā, tad patiesi ar tevi ir cauri, jo tad vaira neredzi, kas ir kas, bet - "kas kā varētu būt/kā būtu, ja būtu/kam kā jābūt/kas kā būs"
- - -
tas nava nekāds brīnums, ka tad veciem vārdiem parādās jaunas nozīmes(reizēm pat gluži pretējas); tad nava nekāds brīnums, ka ir=nevis IR, bet tikai '= varētu būt'; 'tikai simbolizē'; 'iespējams, ka ir'...

atšķirība ārēji (miesīgi) nava tverama, bet garīgi ir(pastāv) gluži citās kategorijās. IR=skaidra,doša,neapgāžama patiesība (kas pamatojumu rod Dieva vārdā (iekš tā, kas stāv rakstīts).
Visi pārējie "IRa"aizstājēji ir pasaulīgi-cilvēcisko šaubu izveidoti "IR" surogāti (nekad nevar gūt 100% drošības garantu par patiesīgumu (un ir velna jautājuma: "vai tiešām Dievs teica?..." iespaidoti.))


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
moritz
e-baznīcēns
#35 Nosūtīts: 9.11.2007 14:14
  


vot shitaa pasaakuma pamatojums mani interesee...

vinjs tur gadiijumaa vienaa briidii nebreec: blj*ģ!?


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
Kaspars
e-baznīcēns
#36 Nosūtīts: 9.11.2007 15:37
  


Tas, ko teikšu nav oficiālā Jp pozīcija, bet gan mana personiskā izpratne.
Es saprotu, ka Jums tas šķiet nepieņemami, tomēr Jums par spīti Bībele ir pilna ar pantiem(it sevišķi VD, jo īpaši psalmi), kur lūgšanā tiek izmantota brēkšana un saucieni. Pat Jēzus lūdza skaļi: Ebr:5:7 Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm. Krievu valodā "siļnim vopļem", respektīvi ar "stipru kaukšanu".
Tas, kas ir redzams video ir garīgā cīņa pret velnu un tā eņģeļiem, kad ticīgs cilvēks stājas pretī sātanam un tā eņģeļiem. Šadai praksei pamatojums ir sekojošos Bībeles pantos.
Efez 6:2 Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
Lūk, kā izskatās šo ļauno garu darbošanās:
Daniēla 10-12 Jau no pirmās dienas, kopš tu centies izprast notikušo un pazemojies sava Dieva priekšā, tavi vārdi ir uzklausīti, un es gribēju ierasties tavas lūgšanas dēļ.
13 Bet persiešu valsts sargeņģelis mani atturēja divdesmit vienu dienu, kamēr beidzot Mihaēls, viens no galveniem sargeņģeļu priekšniekiem, man nāca palīgā, un man izdevās atstāt Mihaēlu vienu pašu pie persiešu ķēniņu sargeņģeļa,
Lūk, kā Jēzus vērsās pret ļaunajiem gariem:
Mat17:18 Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa; un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā.
Marka 9:25 Bet Jēzus, redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams: "Tu mēmais un kurlais gars, Es tev pavēlu: izej ārā no tā un neieej vairs viņā."
Lūk4:35 Bet Jēzus viņu apdraudēja, sacīdams: "Ciet klusu un izej no tā." Un ļaunais gars to nogāza zemē viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarījis.
Lūk, ko Jēzus teica par saviem mācekļiem:
Marka 16:17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
Mat18:18 Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
Mat16:19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs."
Marka3:27 Bet neviens nevar, stipra vīra namā iegājis, viņa rīkus laupīt, ja tas papriekš stipro nesaista, tik tad viņš tā namu izlaupīs.
Mat21 :21 Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: "Patiesi Es jums saku: ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs ne vien tā varēsit darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksit (!)šim kalnam: celies un meties jūrā, - tad tas notiks.
Jēk4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums;
Ap.d.16:18 To viņa darīja daudz dienu. Bet Pāvils, saskaities un pagriezies atpakaļ, sacīja garam: "Jēzus Kristus Vārdā es tev pavēlu iziet no tās." Un tas izgāja tanī pašā brīdī.

Mulders
e-baznīcēns
#37 Nosūtīts: 9.11.2007 15:56
  


Kaspars

Un šeit rakstu vietas, kur parādīts kā darbojās Ļaunie gari

Ap.D. 16
16 Kādreiz, mums uz lūgšanas vietu ejot, mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājas gars, un zīlēdama tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas.
17 Tā Pāvilam un mums sekoja un sauca, sacīdama: "Šie cilvēki ir visuaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu."

Jauka ir šī rakstu vieta:
Mat 7:
22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.

Un blakus tai gribētos nolikt šo rakstu vietu, ko tu jau citēji!

Marka 16:17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,

Tagad padomā! Kā atšķiras tie pirmie velnu izdzinēji no tiem otrajiem? Padomā, ka arī Dēmoni var izlikties Dievu apliecinām un skaļā balsī pat ar īstenajiem Dieva Kalpiem staigāt un apliecināt viņus par īsteniem Dieva Kalpiem un tomēr tas ir un paliek Dēmons!

Arī Velns prot nākt gaismas eņģeļa izskatā!

Kaspars
e-baznīcēns
#38 Nosūtīts: 9.11.2007 16:03
  


Es piekrītu Tev tajā ziņā, ka mēlēs runāšana un ļauno garu izdzīšana nenodrošina to, ka cilvēks garantēti nonāks Debesīs.
Es nepiekrītu Tev, ka ka mēlēs runāšana un ļauno garu izdzīšana nodrošina, to, ka cilvēks garantēti nokļus ellē.
Patiesība ir kaut kur pa vidu.

moritz
e-baznīcēns
#39 Nosūtīts: 9.11.2007 16:39
  


kaspar, runa nav par breekshanu, bet par teemu... cik noprotu, vinji tur lamaa saatanu... esmu ieveerojis shaadu darbiibu vairaakaas sapulcees... kaada no taa jeega, un taa pamatojums?


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
Kaspars
e-baznīcēns
#40 Nosūtīts: 9.11.2007 16:52
  


Nu šajā konkrētajā video nevienu nelamā. Aleksejs nekad nav teicis "bļ***d. Tie izsaucieni ir mēlēs, bet tā ir cita saruna. Savukārt savā valodā viņš pavēl ļaunajiem gariem lasīties prom, un es uzskatu ka šādai praksei ir pamatojums Bībelē - augšminētās rakstu vietas. Bet par to sātana lamāšanos es Tev piekrītu, gan Aleksejs, gan citi harizmāti ir tā darījuši. Tam tiešām nav ne jēgas, ne pamatojuma. Par Alekseju runājot, pēdējos gados viņš neko tādu nav atļāvies.

Lapa  Lapa 4 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup