110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 "Jaunās Paaudzes" ticības pamati

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 12.10.2007 23:11   Laboja Roberto
  


1. Bībele – mēs ticam, ka Bībele un vienīgi Bībele ir īstenie Dieva Vārdi (2. vēstule Timotejam 3:16, Pētera 2. vēstule 1:20-21).

2. Trīsvienība – mācība par trīsvienību: Tēvs, Dēls (Jēzus) un Svētais Gars (Pirmā Mozus grāmata 1:26, Mateja evaņģēlijs 28:19, 3:16-17).

3. Jēzus Kristus – mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Uz zemes Viņš bija īstens Dievs un īsts cilvēks vienlaicīgi. Viņš bija vienīgais cilvēks, kurš dzīvoja bez grēka (Jāņa evaņģēlijs 1:1, 1:14, 20:28 un 1. vēstule Timotejam 3:16).

4. Piedzimšana no jaunavas – Jaunava Marija (ieņēma) Jēzu Kristu no Dieva caur Svēto Garu. Viņu sauc par Dieva Dēlu tāpēc, ka Viņš (tika ieņemts) no dievišķā Svētā Gara (Mateja evaņģēlijs 1:18, 1:20, Lūkas evaņģēlijs 1:35).

5. Novēršanās no grēka un tiekšanās pēc Jēzus Kristus vārda, lai saņemtu grēku piedošanu (Apustuļu darbi 2:38, 3-19).

6. Apgaismība – pilnīgs sevis nodošanas Dievam process, lai mēs kļūtu līdzīgi Kristum (1. vēstule tesaloniķiem 4:3,5:23).

7. Izglābšana – mēs esam glābti žēlastībā, ticot Jēzum Kristum un Viņa nāvei, apglabāšanai un augšāmcelšanai. Izglābšana – tā ir Dieva dāvana, nevis pateicoties mūsu labajiem darbiem vai cilvēciskajiem nopelniem (Vēstule tesaloniķiem 2:8-9, Vēstule galatiešiem 2:16, Vēstule Titam 3:5).

8. Kristus asinis – asinis, kuras lēja Jēzus Kristus Golgātas Krustā, nomazgā mūs no visiem grēkiem. Jēzus uzņēmās uz sevi visus pasaules grēkus (Jāņa 1. vēstule 1:7, Atklāsmes grāmata 1:5, 5:9).

9. Kristus mīt visos ticīgajos. Kristietis – tas ir cilvēks, kurš lūdz Dievu Jēzu ienākt un dzīvot viņā. Kristietis liek savas cerības uz to, ko Kristus izdarīja viņa labā, Kurš nomira, tika apbedīts un augšāmcēlās no mirušiem (Jāņa evaņģēlijs 14:17, 14:23, 1:12,15:4).

10. Augšāmcelšanās – mēs ticam, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās no mirušiem trīs dienas pēc nāves uz Krusta. Pienāks diena, kad visi tie, kas tic Kristum, tāpat augšāmcelsies, lai saņemtu apbalvojumu – mūžīgo dzīvi debesīs ar Dievu (Lūkas evaņģēlijs 24:36, 24:39, Vēstule tesaloniķiem 3:21, 1. vēstule korintiešiem 15:42, 15:44).

11. Debesis – tā ir mūžīgās dzīves vieta visiem ticīgajiem (2. vēstule korintiešiem 5:1, Pētera 1. vēstule 1:4).

12. Elle – grēcinieki pēc zemes dzīves beigām tiks sodīti no Dieva un nosūtīti uz elli (Vēstule ebrejiem 9:27, Mateja evaņģēlijs 25:41).

13. Kristīšana ar ūdeni – Dieva Vārds saka, ka tiem, kuri tic Dievam Jēzum Kristum, ir jāsaņem kristīšana ar ūdeni Jēzus Kristus vārdā (Mateja evaņģēlijs 28:19, Jāņa evaņģēlijs 1:26, Apustuļu darbi 2:38).

14. Svētais Vakarēdiens – īpašs laiks, kad atcerēties par Dieva klātbūtni, maizes kumoss un vīna malks simbolizē Jēzus Kristus Miesu un Asinis (1. vēstule korintiešiem 11:23-25, Marka evaņģēlijs 14:22-25).

15. Otrā atnākšana – Jēzus Kristus nāks virs zemes otru reizi, lai uzceltu Savu Valstību. Viņa atnākšanu redzēs visi. Diena un laiks, kad tad notiks, Rakstos nav atklāts (Atklāsmes grāmata 1:7, Apustuļu darbi 1:9-11).

16. Slimo dziedināšana – Jēzus Kristus un viņa draudzes dzīvē notika slimo dziedināšana. Jēzus saviem mācekļiem pavēlēja darīt to pašu. Šī zīme (parādība) pavada ticīgos (Mateja evaņģēlijs 8:16-17, Apustuļu darbi 8:6-7, Marka evaņģēlijs 16:17-18).

17. Kristīšanas ar Svēto Garu un runāšanas mēlēs dāvanas. Tika dotas Vasarsvētku svētdienā, tas bija solījums no Tēva, kas piepildījās pēc Jēzus augšāmcelšanās, lai stiprinātu baznīcu Evaņģēlija sludināšanas darbā visai pasaulei. To mērķis – ticīgo stiprināšana, viņu lūgšanu nostiprināšana un zīme neticīgajiem (Apustuļu darbi 2:17, 2:38-39, Marka evaņģēlijs 16:17, Jāņa evaņģēlijs).


_____________________
simul iustus et peccator
Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 12.10.2007 23:21
  


1.p. ir īpatnējs - kāpēc jātic Bībelei?

2.p. nepasaka neko zem tā varētu parakstīti arī Trīsvienība snoliedzēji

3.p. te nevar saprast vai pēc Debesbraukšanas Jēzus ir cilvēks un kas Viņš bija pirms nākšanas miesā?

...

14.p.skaidri Sv.Rakstu vārdi tiek sagrozīti - kopš kura lika grieķu vārds εστίν = simbolizē?

iesākumam pietiks

ar cieņu
Jūsu e-minence


_____________________
simul iustus et peccator
Ingars
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 13.10.2007 23:01
  


atļaušos piekasīties pie 3 punkta - no teksta gan loģiski saprotams, ka Jēzus bij Dievs un cilvēks vienlaicīgi, tātad tas attiecas arī uz Jēzu pēc debesbraukšanas


Bet par 14. - jā, šeit viņus apsūdz Dieva vārds, jo viņi izrāda ārēju svētbijību, noliegdami Dieva pārdabisko darbošanos

Mulders
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 14.10.2007 03:08
  


Jā punkts 14 ir garām, jo pat raksti, uz kuriem šie atsaucas, saka ko citu... nekādas simbolikas!

Ingars
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 14.10.2007 16:17
  


lūk šito fenomenu es nevaru saprast - ja tu lasi balts, tad kā var būt tik stulbs un sacīt melns, ja skaidri redzi, kā rakstīts patiesībā

e-pikuurs
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 14.10.2007 17:23
  


mana versija ir, ka viņi negrib izskatīties pēc jukušajiem, kas domā, ka iesvētīta maize un vīns pa īstam pārvēršas par gaļu un asinīm.


_____________________
Deus est fatalis
Roberto
e-pāvests
#7 Nosūtīts: 16.10.2007 12:56   Laboja Roberto
  


draugs Ingar, Jūs varat piekrist / nepiekrist, bet stipri šaubos JP apliecinātais Jēzus Kristus ir tas pat ko pielūdz kristīgā baznīca: kaut 14.p. ietvaros tas nevar būt viens un tas pats un ja 3.p. rezonē ar 14.p. tad tā ir izvirtule / netikle nevis svētā Kristus līgava

JP apliecība nesaskan ar Halcedonas formula - Chalcedonense
...tagad, sekojot svētajiem tēviem, mēs mācām vienprātīgi apliecināt:

(A) vienu un to pašu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu,
a) kas ir pilnīgs savā dievišķībā,
patiess Dievs un pilnīgs savā cilvēcībā
un patiess cilvēks,
ar saprātīgu dvēseli un miesu,
b) vienāds ar Tēvu būtībā
savā dievišķumā un vienāds ar mums būtībā
savā cilvēcībā,
līdzīgs mums visās lietās, taču bez grēka;
c) pirms laika sākuma no Tēva
dzimis savā dievišķumā, pēdējās dienās mūsu pestīšanas dēl,
saskaņā ar savu cilvēciskumu,
dzimis no Jaunavas Marijas, Dieva Mātes;

(B) vienu un to pašu Kristu, Dēlu, Kungu, Vienpiedzimušo
a) kas atklājies divās dabās,
kas nav sajauktas, samainītas, ir nedalāmas, nešķiramas;
b) nekādā ziņā šo dabu atšķirību neapdraud to vienība,
to īpatnības saglabājas no šīm dabām,
c) kas apvienojas vienā personā un vienā hipostāzē,
bet nav sadalītas vai sašķeltas divās personās,

(C) bet vienu un to pašu Vienpiedzimušo Dēlu, Dievu, Logosu, Kungu Jēzu Kristu,
a) kā kopš senatnes pravieši par Viņu
b) un Jēzus Kristus mums pats ir mācījis,
c) un kā to mums sniegusi mūsu tēvu apliecība.

ar cieņu
Jūsu e-minence


_____________________
simul iustus et peccator
moritz
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 17.10.2007 18:40
  


diena raksta par ljoshu un vinja ietekmi ASV slaavu harizmaatu draudzees...


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
Ivars
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 22.10.2007 04:08
  


God. Roberto,
gan neredzu atskjiribu Jusu frazhainajos citatos par Kristus butibu(A,B un C) un prasto(nepilnigo) formulejejumu ievadatsaucee...
Par to galju un asiniim, mjaa - ir ljaudis, kuri tic taadai negarigai misterijai no Dieva puses vairaak nekaa dziedinashanai un runaashanai meelees.
Un buutu veseliigak un praatiigaak nezaimot.
Ar cienju
P.S. atvainojos par rakstibu.

Roberto
e-pāvests
#10 Nosūtīts: 22.10.2007 12:25   Laboja Roberto
  


draugs Ivars,
redziet, Jūs balstāties sava samaitātā prātā gudrībā, nevis Sv.Rakstu autoritātē...

JP 1.p. saka, ka tic Bībelei, bet ko līdz šāda tukša frāžainība, ja 14.p. JP izgāžas kā veca sēta?

Kā JP 3.p. var sakrist ar Halcedonas formulu, ja JP nespēj izšķirt ko tie ēd un dzer Sv.Vakarēdienā [1.Kor.11:29]

Vai nezināt, ka velns nāk kā gaismas eņģelis [2.Kor.11:14], ka maldu mācītāji nāk avju drēbēs [Mt.7:15] viņu mērķis ir pievilt izredzētos...

vai nezināt, ka puspatiesības ir krietni kaitīgākas par atklātiem meliem?

ar cieņu
Jūsu e-minence


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup