129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 nejauši atradu internetā interviju ar Ledjajevu.

Lapa  Lapa 7 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7
e-autors Ziņa
Kaspars
e-baznīcēns
#61 Nosūtīts: 5.12.2007 15:44
  


1. Neredzu, piedod.
2. Neko neizsaka.
3. Cilvēciski skan "kruta", bet vai tāda nostāja ir pareiza no Dieva redzes viedokļa?
Nu kā kristiešiem nav Jūsu darbības metodēm attaisnojuma, vienkārši nav. To es jau esmu teicis gan tev, gan Tālim. Ja Jūsu patiesā motivācija būtu stāties pretī maldiem, Jūsu metodes būtu savādākas. Esmu lasījis dažādus forumus, gan nekristiešu, gan kristiešu no dažādām konfesijām un draudzēm, tad jāatzīst ka Jūsējā moderatoru politika ir viszemākajā līmenī.
9 Ar viņu mēs slavējam To Kungu un Tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus, pēc Dieva līdzības radītus.
10 No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt!
11 Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūgtu?
12 Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīnakoks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni.
13 Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā.
14 Bet, ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību.
15 Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana;
16 jo, kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība.
17 Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.

Roberto
e-pāvests
#62 Nosūtīts: 5.12.2007 18:08
  


Kaspar
1] tāpēc jau pieej un paskaties
2] varbūt mums taisnība, varbūt Tu nokļūsi debesīs, varbūt varbūt...
3] par to, ka mums ir tādas domas, mēs esam priecīgi, un vai mēs tavās acīs esam lieli vai niecīgi - tas mūs neuztrauc… tu dzirdi it nemaz… neuzstrauc… jā, neuzstraucT


_____________________
simul iustus et peccator
Ingars
e-baznīcēns
#63 Nosūtīts: 5.12.2007 21:44
  


vecās derības laikā Dievs nodibināja teokrātisku valdību israēlā, lai to nošķirtu no apkārtējās pasaules nešķīstības, jo no israēla bij jānāk pasaules Pestītājam. Israēla pēctečiem būtu tad jānes Viņa labā vēsts citām tautām (tevī taps svētītas visas tautas), tāpēc arī Dieva valdīšana bij šādā veidā - tā teikt pa tiešo, lai israēls būtu gatava un paša Dieva mācīta tauta nest citām tautām pestīšanas vēsti

Bet Dievs nekad nav licis nodibināt citu līdzīgu iekārtu - nekad nevienam, jo tikai israēls bij tā vienīgā izredzētā tauta, kurā nu visas pārējās arī latvieši tiksim svētīti. Nevis israēla dēļ, bet Dieva gribas dēļ, ka no israēla cēlies Pestītājs - lūk šī Pestītāja dēļ.

Jaunās derības laikmetā Dievs tagad valda, bet ne tā kā Ledjajevs to iedomājies. Tas uzraksts - let Your kingdom come, ir dziļi pārprasts jaunajā paaudzē. Karoče ir ļoti grūti atšķirt šo maldu mācību no patiesības, jo savā būtībā jau tā ir patiesība, tikai izkropļota, tik velnišķīgi viltīgi ir šie kropļojumi, ka tā vienkārši nemaz nevar pamanīt.

protams arī jaunā paaudze, cik tāl viņi apliecina Jēzu Kristu un Viņa nopelnu, ir īstie un patiesie ticīgie kristieši, Dieva valstības un mūžīgās dzīvības mantinieki. Bet ir tā, kā bieši redzams ģimenēs, ka daži bērni ir nepaklausīgi, tāpēc viņi top pārmācīti, ne uz pazušanu, bet mīlestībā uz atgriešanos - tas neattiecas tikai uz jauno paaudzi, bet uz ikvienu kristieti no jebkuras kofesijas, kurš barojas ar meliem, tādējādi graujot savu ticību

Roberto
e-pāvests
#64 Nosūtīts: 7.12.2007 18:44
  


Debesu valstība zemes virsū vai tas skan jauki?


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 7 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup