120. Pār kuriem nāks Dieva sods?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Dievbijība

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
vasara
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 17.01.2008 14:06
  


Kas tā tāda ir?
Vakar lasīju 1.Tim.4.nodaļu un radās šāds jautājums. Miesas vingrinšāna tā nav. Dieva bijāšana un mīlēšana pāri visām lietām?

Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 17.01.2008 15:07
  

_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 17.01.2008 15:30   Laboja talyc
  


Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleha priekšā un tas viņu padzina

Israēla Dievs ir pats runājis ar mani, Israēla klints man ir sacījusi: pār cilvēkiem valda taisnīgi tas, kas valda Dieva bijībā,
* * *
Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība.
* * *
Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām: dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības,

Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt Tam Kungam

Tad es sacīju: "Jūsu rīcība ir necienīga un nav laba. Vai jums nevajadzēja staigāt mūsu Dieva bijībā, lai izvairītos no citu tautu, mūsu pretinieku, izsmiekla?

Ābrahāms sacīja: "Es tāpēc runāju, jo domāju, ka šinī vietā nav Dieva bijības un ka viņi nokaus mani manas sievas dēļ.
- - -
Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā!
Gudrības sākums ir Tā Kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana.
Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi...


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
didaskalos
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 22.01.2008 02:56
  


Kas tā tāda ir?Vakar lasīju 1.Tim.4.nodaļu un radās šāds jautājums. Miesas vingrinšāna tā nav. Dieva bijāšana un mīlēšana pāri visām lietām?

Lūk dievbijības iestādījums:
16. Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
17. bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."


talyc
e-kardināls
#5 Nosūtīts: 23.01.2008 13:27   Laboja talyc
  


mhm, Luter-tētiņš šo gana labi apskata "1.Mozus grāmatas Skaidrojumā" izklāstot, ka neēšana no laba un ļauna atzīšanas koka ir bijusi Ādama dievkalpojums, miesas vingrinšāna, Dieva bijāšana un mīlēšana pāri visām lietām


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
dassy
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 12.03.2008 03:28
  


Manprāt, vingrināšanās dievbijībā ir atrodama nodaļas beigās...


vai Dieva bijāšanu un mīlēšanu var redzēt(vai tā ir taustāma, nosverama...to var izmērīt?)?!


talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 12.03.2008 14:11
  


nu kā tad nu ne
ticība tak ar ir ar sieku sverama
- - -
redzi, dassy ticību mēs nevaram cits pie cita redzēt
[to tik Dievs vien var]
taču mēs varam redzēt/dzirdēt ticīgā ticības apliecību


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
dassy
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 12.03.2008 15:45
  


pareiz
ticības apliecība Dziesmu grāmatas 25 lpp ir redzama

un paklau...
vai tik nesanāk tad otru pēc viņa darbiem vērtēt... ? (kā zināms visi ir grēcīgi, jo labu gribēt ir dots, bet ne labu darīt)

un tik un tā ticība paliek neredzama...
vēl jo vairāk ka ticība ir paļaušanās uz neredzamām lietām...

talyc
e-kardināls
#9 Nosūtīts: 12.03.2008 17:05   Laboja talyc
  


redzi izpratne jau arī nava ārēji redzama
taču prasmes gan var redzēt
- - -
un šīs divas ir cieši kopā saistītas

var protams gadīties, ka kādam ir izpratne, bet tam trūkst prasmes
taču nevarētu būt tā, ka kādam ir prasme, vienlaicīgi trūkstot izpratnei
- - -
lūk tā pat tas ir arī līdzībā par labajiem darbiem
ja kam darbi ir - tam vajadzētu būt arī ticībai
taču ja darbu nava - nevar teikt ka nava
arī ticības [to redz mēs nezinām]

taču vēl pastāv arī tāda lieta
kā darbi bez ticības
(darbošanās bez izpratnes)
un kur nu nava tās (izpratnes) tur nava arī tās (attiecīgās) prasmes
- - -
un tādi cilvēki gan darbodamies darbojas bet viss pa tukšo
tādi gan paši sevi (un daudz apkārtējos) pieviļ, ka tiem daudz darbu, bet tie vējā darīti
[kā salmi, kuri ugunij nākot sadeg]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
sniegparslina
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 12.03.2008 22:36
  


nu tu pārspile, atkal neticigajiem pieraksti visu slikto, vel pietam saki, ka neticigie apkartejos pieviļ (it kā ticīgie nekad apkartejos nepieviltu!), ja gribi kritizet tad kritize gan ticigos, gan neticigos, kas ir jau nu loti lidzigi pec savas ricibas (reizem labas/reizem nee), atskiras tikai ar to ka vieni tic Dievam, otri nee.

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup