112. Ko Dievs aizliedz devītajā un desmitajā bauslī?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 jautājums nevis lai strīdētos, bet lai noskaidrotu patiesību

Lapa  Lapa 2 no 4:  « Atpakaļ  1  2  3  4  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#11 Nosūtīts: 21.01.2008 17:31
  


un kā tu to skaidrotu ??
ka mēs tev to neskairdot??


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
little_lynx
e-baznīcēns
#12 Nosūtīts: 21.01.2008 18:03
  


Ingar,

Mazliet tālāk Rom.3:31:

Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne, mēs bauslību nostiprinām.

Tātad -kā parasti -jālasa kontekstā.

Un jāatceras, ka ne darbi t.i. bauslība paši par sevi taisno , bet ticība. Ja ir ticība , būs arī darbi, bet Dieva acīs taisnību nevar nopelnīt ar saviem darbiem. Taisnošana ir Dieva darbs.
Kaut gan "savi darbi" , protams, šķiet pārliecinošāki , ir redzami un taustāmi. Tātad Pāvils runā par situāciju pirms atgriešanās, Jēkabs -par situāciju pēc, tad jau ticība un mīlestība rada darbus.

didaskalos
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 22.01.2008 02:36
  


Ingars

Pretruna ir grēcinieka prātā, nevis Rakstos. Ja cilvēks tiek taisnots pēc darbiem, tad Kristus ir velti miris.

kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakait: mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums."


Mulders
e-baznīcēns
#14 Nosūtīts: 22.01.2008 13:50
  


Ingars, kurā vietā tu Jēkaba vēstulē redzi ka cilvēks no darbiem tiek pestīts?

Mulders
e-baznīcēns
#15 Nosūtīts: 22.01.2008 13:52
  


Ingars, un es jau tev reiz atbildēju... Jēkabs un Pāvils vārdu "ticība" lieto ar dažādām nozīmēm! Līdz ar to caur Jēkabu Dievs pastāsta kas tā tāda par ticību, kura dod pestīšanu!

Tiešām man ar pirxtu jāiebxata Ebreju 11 nodaļā? It īpaši 33 pants

33 kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši,

Mulders
e-baznīcēns
#16 Nosūtīts: 22.01.2008 13:53
  


Ingars plus vēl vari korssreferencēt Pāvila un Jēkaba vārdus par Ābrahāmu, jo par vienu un to pašu notikumu abi izsakās un tur skadiri kļūst redzams, ka vārds "ticība" abos kontextos ir ar dažādu nozīmi. Tas laikam visus šos gadsimtus ir radījis jucekli, bet tas ir tamdēļ, ka
a) Ticība patiešām ir ļoti svarīga pestīšanai
b) Vārdam Ticība ir vairākas nozīmes un A attiecas tikai uz vienu no šīm nozīmēm, ne uz visām...

talyc
e-kardināls
#17 Nosūtīts: 22.01.2008 15:37
  


... bet Ingars atbildēja, sacīdams:


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Ingars
e-baznīcēns
#18 Nosūtīts: 22.01.2008 17:12
  


Ingars ir apjucis

Ingars
e-baznīcēns
#19 Nosūtīts: 22.01.2008 17:58   Laboja Ingars
  


Romiešiem 4:2 Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā.
3 Jo ko saka raksti? "Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību." 4 Bet, kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna.
5 Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.
6 Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem:


Jēkaba 2:14 Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt?
15 Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības,
16 bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, - bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz?
17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.
18 Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir darbi. - Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. 19 Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.
20 Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? 21 Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra?
22 Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga,
23 un ir piepildīti raksti, kas saka: Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, - un viņš tika nosaukts Dieva draugs.
24 Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien. 25 Līdzīgi arī Rahāba, netikle, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūtņus uzņemdama un pa citu ceļu izlaizdama?
26 Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem.

Vai man tikai šķiet, ka Jēkabs šeit runā PRET Pāvilu?

didaskalos
e-baznīcēns
#20 Nosūtīts: 22.01.2008 19:25
  


Vai man tikai šķiet, ka Jēkabs šeit runā PRET Pāvilu?

Dārgais brāli Ingar.
Kamēr tu neizpratīsi Kristus darbu, tikmēr tev visa bībele šķitīs viens šķitums. Pirms kritizē Jēkabu izlasi visu vēstuli, nevis nomokies ap trīs vārdiem. Ja tad vēl nav skaidrs, tad lasi visu JD atkal un atkal, kamēr sapratīsi, kā darbs taisno, Dieva vai cilvēku?

Vai šeit Jēkabs runā pats sev pretī, runādams ka izglābj saņemtais Dieva Vārds:
`Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.`

Un atkal Jēkabs runā pretīm Ingaram:
`Klausaities, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?`

izredzējis...

apsolījis...

mantiniekiem...

ticībā...

Lapa  Lapa 2 no 4:  « Atpakaļ  1  2  3  4  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup