299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Pavasara uzkopšana

Lapa  Lapa 10 no 10:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
e-autors Ziņa
ddauka
e-baznīcēns
#91 Nosūtīts: 27.02.2008 21:59
  


kāds vēl ir klausījies vk sprediķus netā? es vienu iesāku..., gluži jumeja stilā, ja es ar tā leju, tad lai Dievs man žēlīgs

Roberto
e-pāvests
#92 Nosūtīts: 28.02.2008 01:12
  


vēl nebija laika, bet noteikti iečekošu...


_____________________
simul iustus et peccator
Roberto
e-pāvests
#93 Nosūtīts: 7.03.2008 13:11
  


Piektdiena, 29. februāris. Izrādās, ka notikumi turpinās tālāk. Šodien no rīta Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes delegācija Rīgā tiekas ar Virsvaldes Nekustamā īpašuma komisiju un draudzes priekšniece Iveta Būmane vienpersoniski paraksta nodoma līgumu par Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes iespējamo ziedojumu iecerētajam mācītāju algu fondam, tādējādi apzināti ignorējot draudzes Padomes un Pilnsapulces pieņemto lēmumu, ka visus dokumentus šī fonda sakarā no draudzes puses paraksta četras (4) personas: Gunārs Opmanis, Andris Freimanis, Iveta Būmane, Valters Korālis. Paraksti ir derīgi visi četri kopā. Līdz ar to var uzskatīt, ka nodoma līgums nav ar juridisku spēku un sekām. Kārtējo reizi redzam, ka tiek ignorēta draudzes cilvēku likumīgi ievēlētā Padome un izvairīšanās saukt draudzes augstāko lēmējinstitūciju — Pilnsapulci, lai likumīgi mainītu pieņemtos lēmumus un paraksta tiesīgās personas.

Šodien pusdienlaikā 13:15 pēkšņi pārstāj darboties telefons un Internets. Zvanot uz Lattelecom un pēc tam draudzes priekšniecei Ivetai Būmanei, noskaidrojas, ka pēdējā ir likusi atslēgt visus Draudzes nama telefonus, pat iepriekš nebrīdinot SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts», kam Draudzes nama kurtuvē telefons kalpo kā saziņas līdzeklis avārijas gadījumā un darbinieku algas tiek pārskaitītas ar Internetbankas starpniecību. Kurš tagad uzņemsies atbildību iespējamas avārijas, nelaimes gadījuma vai dabas stihijas gadījumā? SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts» vadītājs Valters Korālis uzskata, ka tas ir apzināts solis no draudzes jaunieceltās pārvaldes puses, lai maksimāli traucētu SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts» darbību, nedomājot par ispējamām sekām.

Ar visiem draudzes nozaru vadītājiem māc. Guntars Dimants notur individuālas sarunas, lai viņi visas aktivitātes noturētu tikai Svētā Sīmaņa baznīcā, kas bērnu un jauniešu aktivitātēm ir pilnīgi nepiemērota vieta. Šķiet, ka Draudzes nams apzināti tiek mēģināts pārvērst par pamestu vietu, kur nenotiktu nekāda draudzes garīgā dzīve.

Ja tas tā turpināsies, tad atliek gaidīt, kad Draudzes namam atslēgs arī elektrību un ūdeni…

Valters Korālis sazvana Arhibīskapu Jāni Vanagu un norunā steidzīgu tikšanos, lai vēl tālāk neeskalētu radušos situāciju. Draudzes likumīgi ievēlētā Padome un Korāļu ģimene cer uz veselo saprātu un kristīgu pieeju, risinot konfliktu, un vēl aizvien ir gatava sarunām.

Pirmdiena, 03. marts. Saņemta vēstule no LELB Virsvaldes kancleres Helēnas Andersones ar prasību nodot prāvestam Arnim Bušam automašīnu VW Caddy, kuru Konsistorija līdz šim patapināja draudzei. Šī automašīna ilgus gadus kalpoja draudzes diakonijas humānās palīdzības un sīku saimniecisku darbu veikšanai.


_____________________
simul iustus et peccator
vasara
e-baznīcēns
#94 Nosūtīts: 7.03.2008 16:19
  


Kolosāli!!!

moritz
e-baznīcēns
#95 Nosūtīts: 14.03.2008 14:51
  


roberts reiz izteicaas, ka ar pilniigi atklaati publiceeshanu LELB buushot aizmirsts... bet nu velk taas apenees paostiit...


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
talyc
e-kardināls
#96 Nosūtīts: 14.03.2008 19:48   Laboja talyc
  


un ko ta patiktos ostīt moritz?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
gviclo
e-kardināls
#97 Nosūtīts: 14.03.2008 21:28   Laboja gviclo
  


08.03.2008
Neskatoties uz daudzkārtējiem draudzes pagaidu pārvaldes komisijas noliegumiem sasaukt ārkārtas Pilnsapulci un tai veltīto antireklāmu, 2008. gada 8. martā pl. 14:00 Draudzes namā kopā sanāca 81 dalībnieks (pēc reģistrācijas dokumentiem). Ar Pilnsapulces balstiesīgo dalībnieku lēmumu tika atļauts piedalīties arī vairākiem cilvēkiem, kuri šobrīd nav draudzes locekļi. Dalība netika liegta Vidzemes Televīzijas un citiem Vidzemes sabiedriski aktīviem darbiniekiem.

Sākumā izvērtās spraiga diskusija par sasauktās sapulces likumību, jo iepriekš vietējās preses slejās parādījās diametrāli pretēji viedokļi. Sapulces dalībnieki tomēr palika pie stingras nostājas, ka sapulce ir likumīga, jo sasaukta un notiek saskaņa ar spēkā esošo LELB Satversmi. Savu viedokli par sapulces nelikumību bija grūti pamatot pat LELB Virsvaldes deleģētam (jāsaka gan, ka bez jebkādas rakstiskas pilnvaras) juristam Jurim Narkevičam un prāvestam Arnim Bušam, kuri sapulcē piedalījās visā tās gaitā. Diemžēl sapulcē nepiedalījās patreizējā draudzes priekšniece Iveta Būmane un citi Virsvaldes ieceltās pagaidu pārvaldes aktīvisti. Draudzes pagaidu mācītājs Guntars Dimants piedalījās sapulces sākuma daļā.

Sapulces dalībnieki vēlējās nevardarbīgi un tiesiski veidot draudzes turpmāko gaitu, saglabāt dialoga gaisotni, pieprasīt atsaukt un pārtraukt klajas nelikumības no LELB Virsvaldes un ieceltās pagaidu pārvaldes puses. Pilnsapulces vadītājs Niks Ērglis un draudzes padomes loceklis jurists Mareks Halturins uzstājās par jautājumiem, kas skar ne vien draudzes garīgās lietas, bet arī draudzes darbību LR likumdošanas ietvaros. Ar savu attieksmi, pēdējos notikumus izvērtējot un sniedzot savu viedokli, uzstājās ļoti aktīvi un cienījami draudzes locekļi – Silvija Adamoviča, Mudīte Medne, Dzintra Briķe, Sarma Cakula, Jānis Beldavs, Maija Dobelniece, Zilgme Jursone, Biruta Gulbe, Lūcija Arnīte, Ruta Pērsone, Aina Blūmiņa, Erlens Grunckis, un Imants Grāvītis, kā arī Valmieras pagasta deputāte un Sv. Sīmaņa dievnama restaurācijas iniciatore Zinaīda Priedīte.

Ar aktīvu un pārliecinošu balsojumu Pilnsapulcē tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi (šajā rakstā nav tieši citēts lēmumu teksts, bet lēmumu būtība):

* nepiekrist Bīskapu kolēģijas lēmumam atsaukt likumīgi ievēlēto Sv. Sīmaņa draudzes padomi;

* nepiekrist Bīskapu kolēģijas lēmumam atlaist no kalpošanas mācītāju Valteru Korāli un nepārtraukt darba attiecības ar šo mācītāju;

* atzīt par prettiesisku mācītāja V.Korāļa un viņa ģimenes izlikšanu no dzīvokļa š.g. 20. martā (kā tas noteikts I.Būmanes vienpersoniski pieņemtajā lēmumā).


Sapulces dalībnieki, it īpaši iepriekš padomju varas izsūtījumu pieredzējušie cilvēki, pauda bažas par četrdesmito gadu gara atgriešanos Latvijā, kur cilvēku runas gan balstās augstos ideālos, bet pateisībā notiek izrēķināšanās par īpašumiem un zemi. Līdz ar to vairāki referenti uzsvēra prāvesta A.Buša un vairāku draudzes uzņēmēju un Virsvaldes darbinieku negodprātīgo interesi lauzt līgumu ar SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. Pateicoties SIA darbiniekiem līdz šim draudze ir saglabājusi un kopusi savus zemes un namīpašumus, taču pēdējās dienās SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” darbs tiek ignorēts un pat apzinātā veidā kavēts.

Priecēja tas, ka sanākušie cilvēki varēja izteikties, un, pat aktīvi neiesaistoties mācītājam Valteram Korālim, nonākt pie lēmumiem, kuri būs vairāku tuvāko mēnešu sabiedrības uzmanības degpunktā. Līdz ar to var apgalvot, ka runa Pilnsapulcē un plašākā sabiedrībā ne tuvu nav vienīgi par V.Korāļa personību, bet par daudziem slēptiem un nu jau atklātiem procesiem gan Sv. Sīmaņa draudzes, gan visas LELB rūpīgi plānotos nodomos ar kadru attīrīšanas metodi nonākt pie dažu cilvēku vadītas un plānveidīgas ekonomikas, nerēķinoties ar draudzes locekļu (patieso zemes īpašnieku kopuma) vairākuma gribu. To pierāda pat sapulces dalībnieku jautājums prāvestam A.Bušam, kad tad īsti viņš saredz nākamo augstākās draudzes lēmējinstitūcijas – Pilnsapulces sasaukšanu, par kuras leģitimitāti tad nu beidzot nešaubītos vismaz viņš pats? Skumji bija dzirdēt atbildi, ka ātrākais tas varot būt tikai pēc 2 mēnešiem(!). Tas būs tad, kad daudzi draudzes locekļi būs aizņemti pavasara dārzu darbos un pēc tam, kad būtu jābūt notikušai līguma laušanai ar SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” (iecerēta 20. aprīlī), kā arī citiem dažu cilvēku iecerētiem ekonomiska rakstura pasākumiem draudzē.

Līdztekus visam Pilnsapulcē pārrunātajam un lemtajam, tika pieņemts lēmums draudzes padomes locekļiem steidzīgi sazināties ar Arhibīskapu Jāni Vanagu un līdz ar mācītāju Valteru Korāli iesaistīties nopietnās sarunās par Sv. Sīmaņa draudzes nākotni un mieru tajā. Bija patīkami apzināties cilvēku nostāju un izsakoties ar draudzes padomes locekļa un jurista Mareka Halturina vārdiem: “Šī sapulce pēc LELB Satversmes juridiskām nostādnēm ir leģitīma un spēkā esoša, jo sasaukta saskaņā ar Baznīcas un Valsts likumiem. Ja tā nebūtu, vai gan tā izraisītu tik milzīgu satraukumu kādiem cilvēkiem, kuri tai iebilst? Šī sapulce ir tik leģitīma, cik mēs paši to par tādu pieņemam un ticam taisnīgumam LELB!”


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
gviclo
e-kardināls
#98 Nosūtīts: 14.03.2008 22:48   Laboja gviclo
  


Runājot par sprediķiem [noklausījos piecus] jāsaka, ka tiešām ir psiholoģiskais moments [kas bieži vien ir vietā]. Citreiz gan aiziet pārāk dziļā psiholoģizēšanā. Tomēr visumā ir ok. Īpaši sprediķis Reformācijas dienā un "Kungs, ka varu redzēt."

Lai gan daudz tiek un bieži tiek runāts par saskarsmi un komunikāciju, un daudz maz par Dieva Vārda autoritāti, tad tomēr nekad par žēlastības līdzekļiem - sakramentiem - Svēto Vakarēdienu, Kristību, Grēksūdzi.

Manas personīgās domas ir, ka vajadzētu vairāk par žēlastības līdzekļiem - par to, kā Dievs mūs glābj un uztur, un nevis tikai par psiholiģisko plānu.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Lapa  Lapa 10 no 10:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup