46. Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Pavasara uzkopšana

Lapa  Lapa 9 no 10:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#81 Nosūtīts: 21.02.2008 21:30
  

_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
ddauka
e-baznīcēns
#82 Nosūtīts: 21.02.2008 22:33
  
gviclo
e-kardināls
#83 Nosūtīts: 21.02.2008 22:39
  
dd, tu tak saprati.


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Roberto
e-pāvests
#84 Nosūtīts: 21.02.2008 22:43
  

_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#85 Nosūtīts: 21.02.2008 23:03   Laboja gviclo
  

_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Roberto
e-pāvests
#86 Nosūtīts: 22.02.2008 16:37
  


gviclo

par šķīstību/nešķīstību var pārliecināties


_____________________
simul iustus et peccator
Roberto
e-pāvests
#87 Nosūtīts: 26.02.2008 14:08   Laboja Roberto
  


sapulce
Attēlā: Draudzes padomes atklātās sapulces dalībnieki 20. februāra sēdē.

Trešdien, 20. februārī pl.19:00 Likumīgi ievēlētā draudzes padome sapulcējas uz atklātu sēdi un tiek izvērtēta esošā situācija. Draudzes padome un uzskata, ka LELB Virsvaldes rīcība atlaižot māc. V.Korāli un Valmieras Sv. Sīmaņa druadzes padomi satur daudzas klajas nelikumības. Klātesošie uzskata, ka vienīgā pareizā izeja šajā sakāpinātajā situācijā ir sasaukt draudzes augstāko lēmējinstitūciju – Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes ārkārtas Pilnsapulci un izvērtēt visus ētiskos un it īpaši tiesiskos aspektus V.Korāļa un draudzes padomes atlaišanā. Draudzes padome (9 cilvēku sastāvā) vienbalsīgi nolemj draudzes ārkārtas Pilnsapulci sasaukt 2008.g. 8. martā pl. 14:00 Veides ielā 2 un izziņot par šo lēmumu masu saziņas līdzekļos.

Ceturtdien, 21. februārī pl. 11:45 Draudzes mācītāja sekretāre Guna Korāle saņem ierakstītu vēstuli, kurā draudzes priekšniece I.Būmane rakstiski paziņo par to, ka:
1) ar 2008. gada 20. martu vienpusēji uzsaka 1999. gada 31. martā noslēgto darba līgumu ar Valteru Korāli;
2) no 20. februāra līdz 20. martam V.Korālim aizliegts atrasties Draudzes sakristejā;
3) ka vienpusēji lauž ar mācītāja sekretāri Gunu Korāli noslēgto darba līgumu un atbrīvo viņu no amata ar š.g. 20. martu (šo lēmumu pamatojot ar neatliekamām organizatoriskām izmaiņām un līdzekļu trūkumu draudzē, likvidējot šādu mācītāja sekretāres štata vietu).
3) ne vēlāk kā 2008. gada 20. martā V.Korālim un viņa ģimenei jāatbrīvo dzīvojamās telpas un brīdina V.Korāli par to, ka “minēto telpu neatbrīvošana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par telpu patvarīgu aizņemšanu ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām”

________________________________

Mācītājs Valters Korālis un viņa ģimenes locekļi ir sašutuši par šādu vēstuli, jo iepriekšējā, 19. februāra telefonsarunā (skat. iepriekš) V.Korālis bijja lūdzis dr. priekšnieci Ivetu Būmani parūpēties, lai abas konfliktējošās puses varētu sēsties pie sarunu galda un izdiskutēt sasāpējušos jautājumus mierīgā veidā. Viņš arvien cer uz LELB Virsvaldes un dr. priekšnieces I.Būmanes sapratni ne tikai jautājumos, par kuriem būtu jālemj visai draudzes Kopsapulcei,. Mācītājs V.Korālis ir īpaši pārsteigts par nediakonisku un necivilizētu attieksmi vismaz pret mazgadīgiem bērniem, ļaujot viņiem pabeigt skolas mācību gadu. Pretējā gadījumā jau tā bērnus un ģimeni traumējošā vide un nehumānā Baznīcas attieksme nodara pāri bērnu psihei. Jāpiezīmē, ka draudzes nama kompleksā ir iekārtota dienesta viesnīca un daudz citu plašu telpu gan jauno draudzes amatpersonu dzīvei, gan grupu nodarbībām. Korāļu ģimene vēl arvien cer, ka Baznīcas augstākās un vidējās kārtas kalpotāju prātus nav aptumšojusi varaskāre. Ka viņi ir spējīgi kaut pamācīties kaut vai no “pasaules” kā firmās vispirms sarunu un vienošanās ceļā risina darba u.c. konfliktus.

________________________________

Piektdien, 22. februārī pl. 22:00-22:30 Vidzemes TV pārraida interviju kolāžu, kurā Guna un Valters Korāļi diskutē pret arhibīskapu Jāni Vanagu, prāv. Arni Bušu, prāv. Guntaru Dimantu , LELB sabiedrisko attiecību pārstāvi Ivaru Kupci, draudzes priekšnieci Ivetu Būmani un 80-o gadu draudzes īpašumu pārvaldnieku- emeritēto prāvestu Andreju Kavaci (māc. V.Korāļa skolotāju, LELB SIA “Pastorāts” pamatlicēju, tolaik izcili labi atalgotu šī uzņēmuma vadītāju, kuru lielākā daļa vecākās paaudzes valmieriešu atceras kā ļoti diktatorisku un stipri politizētu mācītāju).
berini
Attēlā: Svētdienas skolas bērni turpina pulcēties sestdienas nodarbībā.

Sestdiena, 23. februārī, pl. 11:00 Draudzes namā, Veides ielā turpinās Svētdienas skolas nodarbības un pl. 18:00- Jauniešu grupas saiets, ko vada līdzšinējie draudzes kalpotāji. Laikrakstā “Liesma” saskaņā ar draudzes padomes 20. februārī pieņemto lēmumu draudzes mācītājs V.Korālis (darba līgumattiecības nav izbeigtas) izsludina Sv. Sīmaņa draudzes Ārkārtas Pilnsapulci (8. martā pl. 14:00). LELB Kapitula ieceltās pārvalde publicē paziņojumu par svetdienas dievkalpojumu laika maiņu, kā arī apgalvojumu, ka pilnsapulces sasaukt vairs varot vienīgi kapitula ieceltā komisija (6 cilvēku sastāvā).

RTU docents, Dr. Sc. ing Raitis Kalniņš arh. J.Vanagam un laikrakstam “DIENA” nosūtījis savu viedokli par V.Korāli un saimnieciskās darbības likumību.

Svētdiena, 24. februāris, pl. 10:00 – draudzes dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma draudzes kasiesris Teodors Gaiķis tiek uzaicināts nodot visus dokumentus un naudas līdzekļus un atbrīvo viņu kasiera pienākumiem. LELB ieceltā pārvalde kasieres pienākumus uztic pildīt Velgai Pētersonei.

Pirmdiena, 25. februāris no rita Mācītājs un Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes loceklis V.Korālis saņem prāvesta A.Buša un LELB Virsvaldes ieceltā mācītāja G.Dimanta brīdinājuma vētstuli par to, ka viņš tiks izslēgts no draudzes. Par pamatu tam tiek minēti vairāki iemesli, kas brīdinājuma tekstā – “šķeļ Valmieras Sv. Sīmaņa draudzi un nomelno LELB un tās amatpersonas”. Kā paši galvenās prasības dokumentā minētas: mācītājam V.Korālim esot jāatsauc Draudzes padomes nolemtās ārkārtas Pilnsapulci (2008.g. 8. martā) un notikumu hronikas publikācija portālā www.ticam.lv. V.Korālis izsaka neizpratni par šāda veida vārda brīvības liegumu un atkārtoti aicina visas konfliktā iesaistītās puses sēsties pie sarunu galda, lai konfliktu risinātu mierīgā veidā un pēc būtības.


_____________________
simul iustus et peccator
ddauka
e-baznīcēns
#88 Nosūtīts: 26.02.2008 16:31
  


jā, izskatās, ka jv&co nekā nav mācījušies no gadījiena ar vienu konsistorijas darbiniekunu rādās razkruķīs šamos uz 10tiem k
un kad nāks lohiem rokā ļimoni, ne tādi vien būs brīnumi, būs ko smieties un raudāt ar...

moritz
e-baznīcēns
#89 Nosūtīts: 26.02.2008 17:01
  


bet koraalis ar labais - shkjelmiigi izrunaajas pa visiem medijiem un tad "aicina visas konfliktā iesaistītās puses sēsties pie sarunu galda, lai konfliktu risinātu mierīgā veidā un pēc būtības"... bet, kaa meedz teikt: pochki selji, pozdno narzan pitj...


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
talyc
e-kardināls
#90 Nosūtīts: 27.02.2008 12:54
  


smuka veļa
... žēl tikai ka tik nelāgi ož


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 9 no 10:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup