87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Publiska grēksūdze un privātā bikts

e-autors Ziņa
Ingars
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 27.02.2008 00:48   Laboja Ingars
  


Ap.d. 19:18 Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus.

Jēk. 5:16 Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.

Ef. 5:11 Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā.
12 Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt.
13 Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.

Vai ir diezgan izsūdzēt grēkus mācītājam, vai tomēr vajadzīga grēksūdze publiskā veidā? Un vai grēksūdze tikai Dievam, bez cilvēka starpniecības arī saņem piedošanu, vai piedošana atkarīga no grēksūdzes formas? apmēram šādi jautājumi pacēlās LELB mājaslapas diskusijās.
Grēksūdzes mērķis ir dvēseles dziedināšana un Dieva piedošanas saņemšana, bet vai augšminētās rakstuvietas nozīmē, ka vienmēr vajadzīga cilvēka "publiska garīga izvarošana", lai notiktu patiesa grēksūdze un atgriešanās? Un ja kristietis nav īsti pārliecināts kā konkrēts brālis vai māsa uztvers viņa grēksūdzi (ar piedošanu un pēcāku aizmiršanu mīlestībā vai ar pēcāku riebumu un novēršanos), vai viņš tad drīkst ar tīru sirdsapziņu izvēlēties kam izsūdzēt grēkus?

talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 27.02.2008 12:48
  


tu atkal nāc publicēties ar savu nesaprašanu (glupību)??
. . .
kamdēļ nejautā šīs lietas savam mācītājam?
- - -
publiskā bikts ir grēku nožēlas apliecinājums
Dievkalpojuma ietvaros (pirms absolūcijas);
privātā bikts ir kad, ticīgais-ticīgajam atklāj
savu grēku, kas nomāc sirdi
- - -
publiska stāstīšana par saviem grēka darbiem ir:
a) vai nu vieglprātīgas-glupības pazīme
b) vai arī zaimojoša plātība/lepošanās ar grēku


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#3 Nosūtīts: 27.02.2008 13:06
  


...šššŠŠŠEekur šalko priežu meži


_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 27.02.2008 21:01
  


Bikts ietver divas lietas, grēku sūdzēšanu, un piedošanas saņemšanu.

Tādēļ manas domas ir, ka nevajag centrēties uz cilvēku - ko un kā viņš dara, bet jātic piedošanas pasludinājumam.

Ja cilvēkam bikts jautājumā ir šaubas par piedošanu, tad tas ir liels [pazudinošs] posts, kā tas bija un ir pāvestībā, un visur citur, kur nav un netiek viesta skaidrība šajā jautājumā.


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Ingars
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 27.02.2008 21:27
  


un kādēļ man nepajautāt jums? tāpēc, ka glups esmu tāpēc jau arī prasu, lai kļūtu gudrs, gluži kā rakstīja Salamans, lai muļķi vēršas pie patiesības atziņas, kas padara gudrus.

Ingars
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 27.02.2008 21:30
  


ā un paldies, ka tomēr atbildējāt

...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup