14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 par Baznīcu

Lapa  Lapa 2 no 2:  « Atpakaļ  1  2
e-autors Ziņa
mea culpa
e-baznīcēns
#11 Nosūtīts: 2.05.2010 23:47
  


LLLiene, Sakramenti? Bet protestanti ir atteikušies no tiem. ,
Nezinu, par kādiem protestantiem tu runā, bet ,mums, luterāņiem ar sakramentiem viss kārtībā un pie tam savos kanoniskajos dokumentos - ticības apliecībās vēl īpaši esam izcēluši tos sakramentus, ar kuriem Kristus Baznīcai dāvā grēku piedošanu - Kristību un Vakarēdienu - Kristus Miesas un Asins sakramentu.

Mani drīzāk uztrauc, cik lielā mērā Baznīcai pieder tie,
kas pārmēru nomaldījušies sekundārā tā sauktā tautas dievbijībā - svēto piesaukšanā un ar to aizstājuši Mūsu Kunga pielūgsmi.
Protams, pareizticīgais, kas turas pie Baznīcas būtības - Kristus Evaņģēlija, ir mans brālis un māsa Kristū.

LLLiene
e-baznīcēns
#12 Nosūtīts: 3.05.2010 03:12
  


ea culpa:Mani drīzāk uztrauc, cik lielā mērā Baznīcai pieder tie, kas pārmēru nomaldījušies sekundārā tā sauktā tautas dievbijībā - svēto piesaukšanā un ar to aizstājuši Mūsu Kunga pielūgsmi.
Tā ir dažu mūsu ticīgu problēma.
Nezinu, par kādiem protestantiem tu runā, bet ,mums, luterāņiem ar sakramentiem viss kārtībā
Eiharistijas nevar būt bez apustuliskās priesterības. Vasarassvētku dienā uz apustuļiem nonāca Svētais Gars, viņi saņēma priesterības žēlastību, tiesības veikt sakramentus. Šo priesterības žēlastību viņi nodeva tālāk ar roku uzlikšanu:
Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas.(Tim.4:14). Pie tam tiesības hirotonizēt tika dotas tikai apustuļiem un viņu pārmantotājiem - bīskapiem. Apustulis Pāvils raksta Timotejam, Efezas bīskapam:
Rokas nesteidzies nevienam uzlikt un neuzņemies atbildību par svešiem grēkiem, sevi pašu glabā šķīstu.(Tim.5:22)
Mārtiņš Luters bija priesteris, nevis bīskaps. Tāpec viņš nevarēja nevienu hirotonizēt. Apustuliskā pārmantotība tika pārrauta. Tāpēc luterismā nav patiesās priesterības. Un tāpēc luterismā nav patiesās Eiharistijas.

mea culpa
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 3.05.2010 15:50   Laboja mea culpa
  


LLLiene,
Rietumu baznīcā arī pirms Reformācijas nešaubījās, ka priesteri var ordinēt priesterus un šāda ordinācija ir garīgi leģitīma ( ar derīgu Sakramenta konsekrāciju ).

Tomēr luterāņi principā Eiharistijas efektivitāti vienmēr ir atvasinājuši no drošāka avota - Dieva Vārda, proti, Kristus iestādījuma, ne tradīcijas.

Vai tu domā, ka luterāņiem ir aktuāli atzīt pareizticīgo uzskatus šai jautājumā? Pieņemt zināšanai, labākajā gadījumā.

(Un es, kurš visai cienu pareizticīgo konfesiju, varu apliecināt, ka pareizticīgajiem ir noderīgākas lietas, ar kurām dalīties, par šiem konkrētajiem uzskatiem. Kaut vai brīnišķīgās lūgšanas.)

Tā tik nabaga vecticībnieki, palikdami bez bīskapiem, gauži gauži nopūtās un palika bez Eiharistijas.

Tātad - luterisma priesterība ir patiesa priesterība un luterismā ir patiesa Eiharistija.

(Es nenoliedzu, ka pēdējā ir arī pareizticībā, jo tās pārspīlējumi uzskatos par Eiharistiju neatceļ tā Kunga iestādījumu.)

Vēl vairāk - mūsu kanoniskajos dokumentos - Augsburgas ticības apliecības Apoloģijā ir nopietns baznīctēvu mācības par upurēšanu izklāsts un skaidrojums par Eiharistisko upuri.

LLLiene
e-baznīcēns
#14 Nosūtīts: 3.05.2010 17:30
  


mea culpa:Rietumu baznīcā arī pirms Reformācijas nešaubījās, ka priesteri var ordinēt priesterus un šāda ordinācija ir garīgi leģitīma ( ar derīgu Sakramenta konsekrāciju)
Rietumu baznīca kopš 1054. gada atdalījās no Austrumu Baznīcas. Pareizticīgā Baznīca atzina katoļus par ķeceriem, jo katoļi ieveda savā ticības apliecinājumā "filiokve" - "arī no Dēla", kas ir pretrunā ar Evanģēliju:
Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.(Jņ.15:26)
Tas arī ir pretrunā ar Nikejas-Konstantinopoles ticības apliecinājumu. Pēc Rietumu baznīcas atkrišanas tur tika ievests vēl daudz kas jauns, kas bija svešs Senajai Nedalītajai Baznīcai. Tāpēc man vairāk interesē nevis kā tas notika Katoļu baznīcā, bet kā tas notika Senajā Nedalītajā Baznīcā pirms 11. gadsimta. Tomēr luterāņi principā Eiharistijas efektivitāti vienmēr ir atvasinājuši no drošāka avota - Dieva Vārda, proti, Kristus iestādījuma, ne tradīcijas.
Kristus novēlēja veikt Eiharistiju apustuļiem, nevis katram ticīgajam. Un ne uzreiz, bet tikai tad, kad viņi saņems Svētā Gara žēlastību:
Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.(Lk.24:49)

talyc
e-kardināls
#15 Nosūtīts: 3.05.2010 17:45
  


heijā, hopsā, čiki, briki!
cik šai pantā tālu tiki?
kurš mums te tic vis-pareizāh?
nu tas, kurš pareiz-ticībāh!


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
mea culpa
e-baznīcēns
#16 Nosūtīts: 3.05.2010 21:31   Laboja mea culpa
  


LLLiene,
nesaprotu Tavu dedzību ar Baznīcas vēstures ( tostarp sāpīgiem, kas kristietībā ir cirtuši dziļas brūces ) notikumiem aizstāt Mūsu Kunga apsolījumus un Iestādījumu.
Tu vienkārši atkārto ierastās klišejas, kuras pareizticīgais šādā gadījumā lieto.
Tevis citētās Rakstu vietas Tu patvaļīgi attiecini uz Eiharistiju.
Es teicu, pie kā noveda nejēdzīga Eiharistijas izpratne, proti pie tā, ka ne īpaši gudri, bet dedzīgi ticīgie - vecticībnieki vispār palika bez Eiharistijas.
Bet gudrāki rietumnieki - mēs, luterāņi, kas īpaši nebēdā par to, ko viens otrs Austrumu onkulis teicis tādā vai citādā sakarā, šai grāvī neiebrauca.
Un kāds tam visam sakars ar filioque, kas būtībā atspoguļo tos pašus vārdus , kurus Tu citē - Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva,
Kā redzi, ir gan
"Es ( Dēls ) Jums sūtīšu",
gan "no Tēva".
Ja vēl vēsturiski pareizticīgie varētu pārmest , ka filioque nepiedāvāja apspriest koncilā, tad dogmatiski tur netiek pateikts nekas, kas būtu pretrunā ar Rakstiem un vajag īpašu izdomu, lai tur saskatītu nezin ko.
Un tikpat ļoti, cik 1054. gada Lielajā Shizmā romiešu legāti kāroja nolikt pie vietas, viņuprāt, iznireli, esošo Konstantinopoles patriarhu Mihailu Keruliju, tikpat ļoti otrais ilgojās atbrīvoties no Romas apskāvieniem un izmantoja iespēju.
Bet nekam no tā nav sakara ar Eiharsitiju, kuru luterāņi svētī pateicībā Mūsu Kungam,
pār plecu uz Romu vai Konstantinopoles drupām neskatīdamies.

LLLiene
e-baznīcēns
#17 Nosūtīts: 5.05.2010 01:27
  


Kaut arī es Jums nepiekrītu, bet man patīk Jūsu savaldība. Tāpēc negribas vairs strīdēties. Lai Dievs Jums palīdz!

mea culpa
e-baznīcēns
#18 Nosūtīts: 5.05.2010 13:02
  


Lai Dievs palīdz arī Jums, Liene, svētī , un pasargā no neapzināta grēka - noskaust luterāņiem Eiharistiju.

LLLiene
e-baznīcēns
#19 Nosūtīts: 5.05.2010 14:09
  


Tikai gribēju teikt... "Konstantinopoles drupas" arī ir dzīva Kristus Baznīca. "Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi"

Lapa  Lapa 2 no 2:  « Atpakaļ  1  2
Tēma beigta. Jaunas e-atbildes netiek pieņemtas.
 
⇑Augšup