115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 ticības mācība pamatskolās un bērnudārzos..

Lapa  Lapa 3 no 16:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  Tālāk »
e-autors Ziņa
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#21 Nosūtīts: 7.10.2010 23:10
  


biskaps
Par tik grūtu un atbildīgu darbu tev būs man jāmaksā vairāk nekā tu biji iecerējis uz citu rēķina iegūt.

biskaps
e-baznīcēns
#22 Nosūtīts: 8.10.2010 15:25   Laboja biskaps
  


Latvju luterāni, iecerēji tu - uz citu rēķina.
(Un arī savas ieceres dabūji gatavas. Ar meliem un viltu.)
Vai tad esi piemirsis pašu sacerēto papīru,
kuru spiedi visiem parakstīt - par tavu SIA AI?

Bet par zižļa spodrināšanu kādu kapeiciņu es tev gan atmestu.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#23 Nosūtīts: 8.10.2010 16:49
  


biskap

Vai tu tais bērnudārzos un skolās lauzies, lai mācītu dvēseles pazudinošo pāvestības mācību?

Romas katoļu katehisms: "Attaisnošana [..] tātad sevī ietver grēku piedošanu, svēttapšanu un iekšējā cilvēka atjaunotni."

bīskaps indriķis labais: "..svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā."

biskaps
e-baznīcēns
#24 Nosūtīts: 8.10.2010 17:12   Laboja biskaps
  


Protams, ka latvju luterāņa prāt labāk lai dvēseles top pazudinātas,
ja viņu pestīšanu nevar iespiest tajās "teoloģiskajās" formās un rāmjos ,kurās to gribētu "latvju luterānis".

Bet mēs esam mierā ar ikvienu veidu kā evaņģēlijs top pasludināts.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#25 Nosūtīts: 8.10.2010 18:14
  


biskap
Kas tev vēl traucē atbrīvoties no luterisko ticības apliecību un Rakstu žņaugiem?
Vai tas, ka, atklāti aizejot pie pāvestiešiem, vairs nevarēsi kā vilks avju drānās plosīt luterāņu avis?

biskaps
e-baznīcēns
#26 Nosūtīts: 8.10.2010 21:00   Laboja biskaps
  


Blakus citām lietām mani traucē atziņa, ka Rakstus un LTA nedrīkst atstāt tādiem s*dabrāļiem kā tev.
Ja jau tas Kungs pavēlējis tevi pie vietas nolikt, lai tu pazemību Viņa priekšā mācītos...Citādi tev, ļauneklītim, tava "luterisma" versija tavā narkotiku reiz samocītajā galviņā sakāpusi, par piedauzību citiem kristiešiem.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#27 Nosūtīts: 8.10.2010 21:32
  


biskap Jāni Gaisiņ,

Tā kā tu joprojām maldies manas personas sakarā, tad tu publiski melo arī par manu pagātni. Neesmu neko no tā visa neko pamēģinājis, ko tu man piedēvē.

Tāpat es neesmu pamēģinājis regulāri mainīt baznīcas, nodot savas baznīcas ticības apliecību, apzināti turēties pie maldu mācības, radīt kritiešos pārliecību, ka kristīgās mācības skaidrībai nav nekādas nozīmes.

Vai šo lietu regulāra pamēģināšana tevi apreibina - kā tas kauss (pilns ar bezdievības negantībām un netiklības netīrumiem) to netikli Atklāsmes grāmatā?

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#28 Nosūtīts: 8.10.2010 21:39
  


Atrodi atšķirības:

Romas katoļu katehisms: "Attaisnošana [..] tātad sevī ietver grēku piedošanu, svēttapšanu un iekšējā cilvēka atjaunotni."

bīskaps indriķis labais Gaisiņu Jānis: "..svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā."

biskaps
e-baznīcēns
#29 Nosūtīts: 9.10.2010 13:58   Laboja biskaps
  


LL -Ilār Plūme, mani pārsteidz tava augstprātīgā uzdrīkstēšanās tavu "luterisma" versiju ,
kas līdzinās naida kultam, saukt par skaidro mācību.
Luterisko ticības apliecību mācība un tavs naida kults ir divas dažādas un atšķirīgas lietas.
Kaut kur jau līdz ar baznīctēviem atklāju šādas nobīdes iemeslus - tāda ir shizmatisma ( arī tava ) vispārējā problēma, hipertrofēts mēģinājums attaisnot savus maldus un baznīcas šķelšanu.
Kas tavā gadījumā ( ļaunīgais raksturs narkotiskās pagātnes ietekmē ) iegūst jau pavisam grotesku izskatu.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#30 Nosūtīts: 9.10.2010 14:06
  


biskap
Es neko daudz nezinu par tevis minētā cilvēka pagātni pirms nākšanas pie ticības. Taču es zinu, ka pēc tam viņš ir uzticami pildījis savu oridinācijas solījumu, kurpretim tu to esi notirgojis pret pazudinošiem sudraba grašiem.
Pat ja kādam grēki būtu sarkani kā asinis, tie tiks mazgāti balti kā sniegs Kristus asinīs, kamēr vien viņš paliks tajā ticībā, kuru tu esi nodevis, lai tagad pūstu Romas stabulē, līdzi vedot pēc iespējas vairāk luterāņu.
Vai tas arī ir īstais iemesls, kādēļ tu tā arī neatzīsties ortodoksas baznīcas šķelšanā, - neticība, ka šāds grēks varētu tikt piedots?

Lapa  Lapa 3 no 16:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup