22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Ko Sv.Raksti saka par 10-tās došanu

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
ddauka
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 12.04.2007 02:19
  


Cienījamās e-minences, vai jūs nebūtu tik žēlīgas un man, nabaga dd nepaskaidrotu, vai arī man, nabaga algādzim ir jādod 10tais vai varbūt esmu no tā brīvs

Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 12.04.2007 09:35   Laboja Roberto
  


draugs ddauka,
runājot par desmito tiesu, kuru Dievs pieprasīja no jūdiem Vecajā Derībā [3.Moz.27:30], mums, no vienas puses, ir jāatceras, ka arī tas attiecās uz ceremoniālo bauslību, kuru atcēla Kristus [Kol.2:16-17], tā kā Jaunās Derības kristiešiem tas vairs nav saistošs bauslis; tomēr, no otras puses, šī baušļa atcelšanu kristieši nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, atsakoties dot pienācīgas nodevas, jo arī Jaunajā Derībā Dievs aicina savus svētos pastāvīgi un bagātīgi dot žēlastības dāvanas. [2.Kor.9:6-7]

Taču, lai arī Jaunajā Derībā Dievs vēlas, lai Viņa ļaudis dotu tikpat bagātīgas žēlastības dāvanas, kā Vecajā Derībā, Viņš to panāk nevis ar pavēļu un draudu palīdzību, bet gan apelējot pie savu svēto mīlestības, kuri ir dziļi sakņojusies Viņa paša žēlastības izpausmē Kristū. [2.Kor.8:7-10]

Tieši šai atšķirībai starp Veco un Jauno Derību Dr.M.Luters pievērš uzmanību, rakstot: Vecajā Derībā bija pavēlēts, lai [jūdi] bez ikgadējās desmitās tiesas, kura viņiem bija jāmaksā levītiem, katru trešo gadu vēl papildus maksātu īpašu desmito tiesu nabagiem, atraitnēm, bāreņiem utt.. Jaunajā Derībā tas, protams, netiek skaidri pieprasīts vai izteikts kādos konkrētos likumos; jo šis ir žēlastības laiks, kurā visi ir aicināti to darīt labprātīgi, kā Sv. Pāvils to raksta vēstulē galatiešiem [6:6].

Sv.Pāvils pats paskaidro šo atšķirību ar vārdiem: Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmbūtņu kalpībā. Bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, [..] Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. [Gal.4:3-7] Tā kā Kristū Jēzū ticīgie ir Dieva bērni, viņi vairs nav pakļauti ceremoniāliem baušļiem, nav ar varu spiesti darīt Dieva prātu; atrazdamies žēlastībā, viņi ticībā pieaug labprātīgā kristīgā kalpošanā [2.Kor.8:9], mīlot Viņu tādēļ, ka Viņš ir pirmais viņus mīlējis. [1.Jņ.4:19; Gal.6:6-10] Tas nenozīmē, ka kristiešiem nebūtu jāuzspiež bauslība, vai ka nebūtu jānosoda atsacīšanās sniegt kristīgas dāvanas [Gal.6:7], taču tas nozīmē to, ka kristīgam mācītājam, mācot par kristīga cilvēka brīvību, ir pastāvīgi jāatsaucas uz Dieva žēlastību Kristū Jēzū, mūsu Kungā, lai stimulētu kristīgu dāvanu došanu. [Tit.2:11-15] Vienīgi stāvot asinīm slacītā Golgātas krusta pakājē ticīgais var iemācīties, kā dot kristīgas dāvanas.


_____________________
simul iustus et peccator
ddauka
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 12.04.2007 22:35
  


Jūsu e-minence!
Paldies par mierinošiem vārdiem, tomēr es lūgtu nedaudz konkrētāk.
Tātad, vai Mozus pavēl nest 10to ikvienam no saviem ienākumiem, vai tikai lauku, lopu, vīnakalnu utt augļu saņēmējiem.
Paldies par precizu atbildi.

Roberto
e-pāvests
#4 Nosūtīts: 13.04.2007 01:26
  


draugs ddauka, vai Jūs gribat palikt pie Mozus, atstādami novārtā mūsu Pestītāju?


_____________________
simul iustus et peccator
Ingars
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 13.04.2007 15:53
  


tātad atcelti arī tie svētku laiki, arī obligātais sabats sestdienā, ko tā aizstāv 7 dienu adventisti?

Roberto
e-pāvests
#6 Nosūtīts: 13.04.2007 18:19   Laboja Roberto
  


Ingars,

tātad atcelti arī tie svētku laiki, arī obligātais sabats sestdienā, ko tā aizstāv 7 dienu adventisti?

protams, draugs


_____________________
simul iustus et peccator
ddauka
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 15.04.2007 02:26
  


Bet pappa, palīdzi man ar šo lietu tikt skaidrībā!
Daži mani darba biedri tā Kunga vīna kalna aizaugušā stūrītī, kas saucas L... ar putām uz lūpām grib man ieskaidrot, ka taisni mūsu Pestītājs to arī no manis prasa. UN tie nav šādi tādi no ielas paņimti, bet gan viena dr.un pats vadošākais teologs un vēl viens vadošākais gavētājs. Un interesanti, arī viņi, kad es uzdevu šo jaut. locījās uz citu pusi.Tā ka lūdzu konkreti!
p.s. jaut. skatīt augstāk.

talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 16.04.2007 13:17
  


... ddauka vai tev kājas ir?
- - -
ja jā, tad mūc no tās vietas praviešiem, ko tās nes
- - -
vai nezini, ka slikta sabiedrība samaitā labus tikumus ?!.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
ddauka
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 19.04.2007 04:28
  


Kāpēc man vājadzētu no kāda mukt, ja līdz šim šie paši ir no manis vairījušies kā no spitāligā. Man gan labāk tīk mežakuiļa loma, tā ka lai Dievs dod man to darbiņu nostrādāt līdz galam!!!

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 19.04.2007 13:47
  


es, ...man, ...mans

tas ir elks, kas prot maskēties par vis-kaut-ko

tā ka lai Dievs dod man to darbiņu nostrādāt līdz galam

par kādu dievu šeit iet runa? ... un kādu uzdevumu viņš tev devis??
(vai esi saņēmis kādu privātu atklāsmi? ..redzējis sapni???) vai tik par šo nerunā Rom.2:22


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup