211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Dzīvot prātā un skaidrībā ar Dievu?

Lapa  Lapa 2 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#11 Nosūtīts: 21.11.2010 13:06
  


redzi, KaTs, kā tas ir!
Tevis citētais Dmitrijs Vereščagins - Briedums- Vieda - Rīga 59) visnotaļ precīzi atspoguļo to, ka miesa nespēj satvert garīgas lietas. Šī viena pati rindkopa satur pilnu porciju maldu un bezcerības. Mēs tādas ačgārnības noraidām un nosodām tos, kas tā māca un brīdinām ik klausītāju, kas ar šādiem maldiem samierinās:
"
Baznīca un reliģija patiešām var palīdzēt cilvēkam viņa problēmu risināšanā. Bet tieši kādu problēmu risināšanā tā palīdz? Tikai to, kas ir saistītas ar viņa zemes dzīvi. Savukārt jautājumos, kuri attiecas uz turpmāko eksistenci pēc nāves, ne reliģija , ne baznīca cilvēkam palīdzēt nevar. Pat viskvēlākajam baznīcas piekritējam nav nekādas garantijas uz apzinātu pēc nāves eksistenci. Ja dzīves laikā cilvēks PATS nav izaudzis līdz tiešai Dieva uztverei, bet izaudzis tikai līdz saskarei ar Viņu caur starpnieku, viņš tā arī nespēs apzināti apvienoties ar Dievu.
"

1.Nav cilvēka spēkos apvienoties ar Dievu nedz arī izaugt līdz Dieva uztverei (lai arī kā kurš censtos vai nez cik reliģiozs kļūtu).
No grēka cilvēkam nav iespējams atbrīvoties kamēr tas nemirst. Ir gan viens starpnieks (patiess Dievs un patiess cilvēks) Jēzus Kristus, kurš mūs atpircis no nāves, elles un vella varas.

2.Mēs droši turamies pie ticības un tā pat skaidri mācām tiem, kas mūsos klausās, ka tiksim uzcelti no miega(t.s.mirušajiem) jaunai dzīvei, saskaņā ar Rakstiem. Tā pat arī ka Kristus no nāves ir uzcēlies un saviem mācekļiem parādījies un savu svēto Garu tiem sūtījis.

3.Ne Kristus ne Baznīca (tā patiesā) nekad nav mācījusi par labu dzīvošanu (še uz zemes), bet vada uz mūžīgo dzīvošanu (debesīs). Mēs stāvēsim pret viltus baznīcu līdz laiku beigām, lai evaņģēlijs tiktu skaidri pasludināts un sakramenti pareizi pārvaldīti. Kas ir mēs? - mēs ir Baznīca = patiesi Kristum ticošie.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
KaTs
e-baznīcēns
#12 Nosūtīts: 23.11.2010 02:52
  


1. paldies par manam jautājumam pievērsto uzmanību un vērtīgo analīzi.
2. sašaurināsim analīzi uz jūsu redzīgi citētā teksta fragmentu:
kā jūsuprāt ir pareizāk?
Ja dzīves laikā cilvēks nav izaudzis ... - grāmatas tekstā
ja dzīves laikā cilvēks PATS nav izaudzis .... - versija, ko uzskatu par pareizāku

Skaidrāk formulēts mans jautājums: vai kristietim ir nepieciešama viņa dalība/piederība draudzei?


_____________________
un iesākuma bija Vārds ...
Peteris
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 23.11.2010 17:06
  


Drosmi, KaTs! Jēzus teica: -Nebīstieties!-
Vai Tu PATS nejjūti atbildi uz saviem jautājumiem? Jau patiesi uzņemot Jēzu Kristu par savu Kungu un Pestītāju, Tu esi iestājies Kristus radītajā Draudzē, ieaudzis kā tās loceklis. Draudze, par kuru jautā, ir baznīcas draudze- cilvēku veidota atsevišķa, ticībā nevienmērīga domubiedru grupa uz kristīgas mācības pamatiem, reliģiska ģimene ar namatēvu ģimenes galvu - mācītāju galvgalī, kurš nosaka kārtību un rituālus draudzē, saskaņā ar augtākstāvošu galvu lēmumiem un uzskatiem saskaņā ar vēlaugstākstāvošu galvu izpratni par Kristus mācības domu un gribu. Kristietim ir ļoti vēlama viņa dalība šinī draudzē kā garīgā ģimenē un balstā, ja(!) viņš nenostāda draudzi un tās Galvas kā starpnieku starp Kristu un sevi, jo Dievs ir Dzīvs, Dievs nav iespiests Bībeles lapās kā izkaltis ziediņš piemiņai.

talyc
e-kardināls
#14 Nosūtīts: 24.11.2010 00:14   Laboja talyc
  


KaTs vaicā"...vai kristietim ir nepieciešama viņa dalība/piederība draudzei?"

Manuprāt ir neiespējams būt kristietim, nepiederot draudzei

Lasi šeit par to, kas ir draudze

Lai gan Kristus Draudze pēc savas būtības ir cilvēku acīm neredzama, tai tomēr ir savas pazīmes, lai to varētu pazīt un pie tās uzticīgi turēties. Šīs pazīmes neapšaubāmi apliecina īstenās Baznīcas klātesamību. Tās ir Dieva Vārda pareiza mācīšana un Kristus iedibināto sakramentu saņemšana.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
KaTs
e-baznīcēns
#15 Nosūtīts: 30.11.2010 18:55
  


Peteris teica - Kristietim ir ļoti vēlama viņa dalība šinī draudzē kā garīgā ģimenē un balstā, ja(!) viņš nenostāda draudzi un tās Galvas kā starpnieku starp Kristu un sevi, jo Dievs ir Dzīvs, Dievs nav iespiests Bībeles lapās kā izkaltis ziediņš piemiņai.
*
Atbildu -
mazliet palasīju
http://www.vatican.va/archive/catechism_lv/Katehis ms/d4s1n1.html
Jēzus bieži vien aiziet nomaļus, vientulībā, uz kalna, lielākoties naktīs, lai lūgtos. Savā lūgšanā Viņš iekļauj cilvēkus, jo iemiesojoties Viņš taču ir uzņēmis sevī visu cilvēci, un cilvēkus Viņš dāvā Tēvam, dāvādams pats sevi. Pats būdams Vārds, kas "uzņēmis miesu", Viņš savā cilvēciskajā lūgšanā dalās visā tajā, ko pārdzīvo "Viņa brāļi"; Jēzus jūt līdzi viņu vājībām, lai viņus no tām atbrīvotu. Tieši tādēļ jau Tēvs Viņu ir sūtījis. Tādējādi Viņa vārdi un darbi uzlūkojami kā Viņa "apslēptās lūgšanas" redzamā izpausme.
**
- AIZLŪGUMS ir tāds lūgšanas veids, kas mūs tuvina Jēzus lūgšanai. ....Jo Viņš ir vienīgais Aizbildnis pie Tēva, kas aizlūdz par visiem cilvēkiem, it īpaši - grēciniekiem. Viņš "var uz mūžiem izglābt tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam, jo Viņš vienmēr dzīvo, lai viņus aizstāvētu" ( Ebr 7, 25). Pats Svētais Gars "aizbildina par mums [..], aizlūdz par svētajiem saskaņā ar Dieva gribu" ( Rom 8, 26-27).

Aizlūgt, lūgties kāda cita labā, kopš Ābrahama laikiem ir raksturīgi tādai sirdij, kas ir saskaņota ar Dieva žēlsirdību. Baznīcas laikmetā kristīgais aizlūgums ir iesaistīts Kristus aizlūgumā: tā ir svēto sadraudzības izpausme. Kas aizlūdz par citiem, tas raugās "ne vien uz savām, bet arī uz citu vajadzībām" ( Flp 2, 4) un pat lūdzas par tiem, kas viņam dara ļaunu.
***
Tad nu es saprotu tā - lūgšana: intīma, pat,varbūt, slepena lieta, JO pa-Saulei nevajag zināt manas kvēlākās vēlēšanās, JO tumsas valdniekam nedrīkst nonākt vēsts par to, kas man visdārgākais
aizlūgums - ir iespējams tikai draudzē
+++++
Peteris teica - ja(!) viņš nenostāda draudzi un tās Galvas kā starpnieku starp Kristu un sevi
hmm ... bieži taču ir tā, vai es to uztveru, ka priesteri mēdz nostādīt sevi starp mani un Viņu, tas man reizēm nepavisam nepatīk
talyc teica - Dieva Vārda pareiza mācīšana ......
Hm ..... kas ir pareizi? laikam jau tas tikai Dieva ziņā
=========
Es dzīvei pieeju "praktiski". Es lietas gribu darīt PAREIZI. Visādu lietu visādi skolotāji mani reizēm ir pievīluši, bet pievilšana jau ir šķelmīgā DARBS. Kad man rodas kāds patiesi svarīgs jautājums, es lūdzu atbildi Viņam. Visbiežāk Viņš atbildi sūta ar kādu citu cilvēku. Man tā tikai jāuzklausa. Un padomdevēji man parasti ir cilvēki no "manas draudzes" - mani tuvākie


_____________________
un iesākuma bija Vārds ...
talyc
e-kardināls
#16 Nosūtīts: 30.11.2010 19:35   Laboja talyc
  


Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. (Rom. 7:18)


Pasaule saka: - viss ir relatīvs. Tā apšauba visu, sakot - pilnīgas patiesības nav. Un daudzi kļuvuši akli, akli sekojot aklajiem, aklo padomiem un aklo mācībām.

Kristus saka:
"Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi? Jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?"
(Lk. 11:...)
Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.
(Mt. 7:...)


Es tev saku: Patiesība nav relatīva. Baznīcai ir skaidra mācība. Un to mēs sargājam, taču tā nav apslēpta, ka nebūtu meklētājiem atrodama (Spiest lai atrastu)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Peteris
e-baznīcēns
#17 Nosūtīts: 1.12.2010 19:04
  


Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. (Rom. 7:18)
Pēteris
KaTs, Tavi vārdi nāk no Gaismas, no Jēzus iedegtās gaismas. Esi drošs! Paldies Tev.

talyc
e-kardināls
#18 Nosūtīts: 2.12.2010 02:13
  


murgojam?, drudzis?, Peteris?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Peteris
e-baznīcēns
#19 Nosūtīts: 2.12.2010 15:21
  


Tālīt, nu gan pārprati Es tikai pievienojos šim apgalvojumam. Tu, laimīgais, droši vien vari tikai izteikt līdzjūtību Pāvilam.

talyc
e-kardināls
#20 Nosūtīts: 2.12.2010 18:41   Laboja talyc
  


nevis es, bet tu, Peteris, rādās esi kaut ko pārpratis

KaTs vārdi nemaz nenāk no gaismas. Tie gluži pretēji nāk no tumsas.
Proti, KaTs vaicā kā taustoties pa tumsu. Viņš no savas neziņas grib nākt pie pareizās lietu izpratnes. Un uz to viņām jā, - lai Pal(īdz)die(v)s!

Tu savukārt nāc "spīdot ar savu gaismu". Nu gatavs svētais Tiešām acis žilbst skatoties, kā esi gatavs pamācīt, pasvētīt vai kā citādi savā svētumā padalīties. Tāpat ar' tas, ka tu piesauc Pāvilu vai pašu Jēzu, man maz ko nozīmē (tā jau to daudzi tagad dara ...daudzi iekāro būt par Dieva starpniekiem)._____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 2 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup