37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 kautkas pietrukst, nezinu vai tas ir siet.

Lapa  Lapa 2 no 2:  « Atpakaļ  1  2
e-autors Ziņa
salute1v
e-baznīcēns
#11 Nosūtīts: 31.05.2012 22:39
  


Tu esi egoists, tāpēc tev kļūst vēl sliktāk..
Mīli savu tuvāko kā sevi pašu..
Dot citiem, ir svētība un prieks, un tu pats jutīsies labāk ;)

Roberto
e-pāvests
#12 Nosūtīts: 2.07.2013 21:01
  


Dari citiem, ko gribi, lai dara Tev...


_____________________
simul iustus et peccator
Hiswork7
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 13.07.2013 16:12
  


APUSTUĻU DARBI 2.38-39. Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. 39 Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās."

ROMIEŠIEM 8.9. Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

APUSTUĻU DARBI 1.5. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām.
APUSTUĻU DARBI 1.8. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam."

Piemēri:
APUSTUĻU DARBI 2.4. un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
APUSTUĻU DARBI 4.31. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus.
APUSTUĻU DARBI 8.15.-17. kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu, 16 jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus Vārdā. 17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.
APUSTUĻU DARBI 10.44.-45. Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. 45 Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem,
APUSTUĻU DARBI 19.2.-6. 2 viņš tiem sacīja: "Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?" Tie viņam atbildēja: "Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir."
3 Viņš jautāja: "Ar kādu kristību jūs esat kristīti?" Tie atbildēja: "Ar Jāņa kristību."
4 Bet Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, Jēzum."
5 To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
6 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.

Tas ir tas, ko ikvienam ir vajadzīgas
Vairāk informācijas:
Mārtiņš Šteinbergs
292-884-72
martinam.steinbergam@gmail.com

Lapa  Lapa 2 no 2:  « Atpakaļ  1  2
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup