301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Ko Kristieši domā par Dzīvnieku nokaušanu ?

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
edz2a2
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 3.07.2011 16:08
  


20 Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu.
21 Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina.
23 Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks.
Ja nemaldos tad Kristiešiem pieder lielākās kautuves Eiropā ? Bet varbūt ka es atkal maldos jo naudas ceļi jau nav izdibināmi


njustar
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 3.07.2011 17:00
  


Aber....domājams - nosacīti "kristiešiem"...Lopkautuves pieder cilvēkiem, kas dzīvo t.s. kristīgā sabiedrībā, kristīgās zemēs.
Bet praksē...nu, zinu kristiešus , kas neēd gaļu vai ēd to maz un reti. Zinu arī tādus, kas gandrīz saka, ka bez gaļas nevar dzīvot. Es personīgi piederu pie daļas, kas ēd ļoti reti un speciāli nepērku, ja ēdu, tad tādu, kas audzēti lauku sētā priekš pašiem. Gan aiz tāda apsvēruma, ka šodien šī gaļa, kas pārdodas veikalos ir neēdama gandrīz un arī tāpēc, ka ir sāpīga apziņa, ka manis dēļ tiek milzīgās fermās spiedīgos apstākļos turēti dzīvnieki un pēc tam nokauti.
Esmu domājusi lūk par ko - Vecās derības laikos dzīvnieki tika upurēti un gaļa tika ēsta. Liekas, ka nav tā, ka Dievs aizliedz ēst gaļu. Bet tas, kādos apmēros un apstākļos tas notiek šodien...liek aizdomāties.
Un man šķiet nevienā vietā Bībelē nav minēts ka Jēzus ēstu gaļu.

edz2a2
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 4.07.2011 15:11
  


Tiešām zelta vārdi Jēzus nekad neēda gaļu !!! Un īsteniem sekotājiem būtu jādara tāpat . Pagāni un citi ticīgie drīkst nokaut tikai rituālā veidā .Bet tas kas notiek tagad ir tīša visu Dieva bērnu indēšana : http://blog.jusuveselibai.lv/index.php?/archives/3 1-VEETRISMS-veselgs-dzvesveids-vai-neprts.html Varbūt izbeigsim šo Kreiso spēku vardarbību ?

Roberto
e-pāvests
#4 Nosūtīts: 4.07.2011 15:48   Laboja Roberto
  


edz2a2 kā Tu zini, ko ēda Jēzus?


_____________________
simul iustus et peccator
edz2a2
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 5.07.2011 12:46
  


Un kā jūs nezinat ? Man ir sava ticība ko nekādos rāmjos nevar ielikt .

- - -

Jo ja viņš ēstu gaļu viņš nebūtu Jēzus :p

KPax
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 5.07.2011 16:28
  


Pareizi Roberto norāda - ir ticīgie, kas savu ticību veido tādu, kādu to iedomājas par labu esam... varbūt tas nav arī sliktākais variants... kaut arī ar kristietību tādā gadījumā saikne kļūst visai nosacīta.

edz2a2
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 5.07.2011 16:45
  


Vai tad tieši to arī nemācija Jēzus ?

talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 5.07.2011 20:01   Laboja talyc
  


Ēdiens mūs netuvinās Dievam; ne mēs esam sliktāki neēzdami, nedz labāki ēzdami. (1.Kor. 8:8)

Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi: vienīgi tam, kas domā, ka tas nešķīsts, tam tas nešķīsts.
...
Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.
....
Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu.
...
tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. (Rom. 14:14-28)

...atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, (Lk. 15:23 )

Bet pienāca Neraudzētās maizes diena, kurā Pashā jērs bija kaujams, un Viņš sūtīja Pēteri un Jāni, sacīdams: "Eita un sataisiet Pashā jēru, lai to varam ēst."

Un tie Viņam jautāja: "Kur Tu gribi, lai mēs to sataisām?"

Un Viņš tiem sacīja: "Lūk, pilsētā ieejot, jums nāks pretī cilvēks, ūdens krūzi nesdams; eita tam pakaļ tai namā, kur tas ieiet, un sakait nama kungam: Mācītājs tev liek jautāt: kur ir tā telpa, kur Es ar Saviem mācekļiem varu ēst Pashā jēru?

Un viņš jums rādīs lielu, ar segām izklātu augšistabu, turpat to sataisiet."

Tie nogājuši atrada, kā Viņš tiem bija sacījis, un sataisīja Pashā jēru.

Un, kad tā stunda pienāca, tad Viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar Viņu.

Un Viņš tiem sacīja: "Es esmu ļoti ilgojies šo Pashā jēru ar jums ēst, pirms Es ciešu, jo Es jums saku: Es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā."

Un, biķeri ņēmis, Viņš pateicās un sacīja: "Ņemiet un dalait to savā starpā! (Lk. 22:7-20)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Latvietis
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 25.05.2015 12:42
  


Mēs visi esam Dieva bērni. Citu ķermeņu baudīšana - sekss, ēšana ir vēlme baudīt citu ķermeni. Citu slepkavība būtībā ir pašnāvība, jo visi esam viena vesela sastāvdaļas. Ko sēsi, to pļausi.

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 25.05.2015 18:03
  


nop, t.s. Latvietis, tevis nosauktās darbības (kā sekss un ēšana) gluži otrādi - nebūt nav pašiznīcības, bet sugas izdzīvošanas izpausmes. Tādi ir dabas likumi - izdzīvo stiprākais (veiklākais, attapīgākais, viltīgākais), jeb tas, kurrš ņiprāk pa pasauli spirinās; kurš labāk izprot pasaules kopainu; kam lielāka vēlme izdzīvot.

cita lieta protams ir ja runāt par kristieša būtību (kur mēs gan lietojam šo pasauli, kā dienišķo maizi, bet nedz pieķeroties tai, nedz gribot kā sagrābt, nedz mēģinot restaurēt zaudētās paradīzes līdzībā).


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup