217. Kā tu pastāvēsi ticībā?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Nāves grēks - Kas ar to domāts?

Lapa  Lapa 2 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#11 Nosūtīts: 17.09.2012 14:52   Laboja talyc
  


ar Rubeni personīgi neesmu runājis, bet Vanags vairāk-kārt ir pierādījis savu sirds nocietinātību. Neredzu nedz pienākumu nedz vajadzību nedz aicinājumu par tādiem lūgt.
- - -
un ko lūgt?
Lai LELB arhibiskaps kļūtu luterisks? - tad jau šis nemaz nevarētu vairs būt arhibiskaps. Tad jau visa Rīga domātu, ka šim ar galvu vaira kas nav lāgā:

ekumeniskajiem dievkalpojumiem doma baznīcā - !
sadraudzīgai brāļošanās ar RKB - strīpa pāri!
no kanceles par antikristu pāvestu nosaucis !

kas ar viņu?; kas ar viņu?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#12 Nosūtīts: 19.09.2012 15:50
  


Jani Karklin, lūdz Dievu visupirms par saviem tuvākajiem. Nes viņus Dieva priekšā ar savām lūgšanām. Un nav jāšķiro, kas ir tuvākais un kas nav tuvākais. Visi, ar ko tavi ceļi krustojas ir tavi tuvākie.

Bet vai mēs tiešām esam tik cītīgi Dieva lūdzēji, lai neapbižotu kādu savu tuvāko??!!?? -- Tas parāda, cik joprojām kristieši ir nepilnīgi, tomēr šī nepilnības apziņa nedrīkst mazināt mūsos kristīgo vēlmi būt pilnīgiem, tai skaitā censties ar prieku lūgt par visiem saviem tuvākajiem.

Ja esi iekš LELB, tad būtu dīvaini, ja nelūgtu par savas baznīcas vadītājiem un sludinātājiem. Ja no sirds un ar prieku nevari lūgt par savas baznīcas vadītājiem, tad vislabāk būtu, ja izrunātu šo jautājumu ar savas draudzes mācītāju, jo tā ir nopietna garīga problēma (tik jautājums vai tā ir tava problēma, vai arī baznīcas problēma), kas galu galā var radīt tevī apātiju pret ticības lietām. Un tā pēc būtības ir atkrišana , kas vēlāk var pat izraisīt arī grēku pret Svēto Garu.

Tāpēc vai nu ar savu mācītāju un saviem brāļiem un māsām Kristū izrunājoties atrisini šo problēmu. Vai nu, ja tomēr galu galā redzi, ka problēma nav tevī, bet LELB (vai tās vadītājos), tad meklē pareizi ticošu un mācošu baznīcu...

vai nu ..., vai nu ...

Janis Karklins
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 20.09.2012 00:45
  


jā, āmen.

jā, lūdziet bez mitēšanās.

Kas ir LELB vadītāji? Tie kas sevi paši iecēluši? Te jau mēs ļoti labi pieejam šīs diskusijas polemikai. par baznīcas problēmām Dieva vārds runā nepārtraukti un fakts ir tas, ka mums jāstāv stipri ticībā un kā vienīgais mūsu pamats ir Kristus.

Viennozīmīgi jārunā. Ja problēma ir to vadītājos...
Pareizi ticoša baznīca(draudze). Vai tad iekš LELB nav pareizi ticošas draudzes?

talyc
e-kardināls
#14 Nosūtīts: 20.09.2012 15:12   Laboja talyc
  


Vai iekš LELB nav pareizi ticošas draudzes?

tas ir jautājums

atbildi meklē blakus-forumā
Luterisms (ar novirzieniem) mūsdienu Latvijā (21.gs. sākums)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#15 Nosūtīts: 20.09.2012 21:26
  


Jani Karklin, nu nav jau tā, ka LELB vadība būtu pati sevi iecēlusi. Gandrīz viss noticis saskaņā ar satversmēm, ja nu vienīgi, ka Vanagjānis, kad viņu ievēlēja 90.-o gadu sākumā bija par jaunu un pavisam nesen ordinēts par mācītāju. bet nu ievēlēts tika. Un arī viss pārējais ir noticis ar vairākuma akceptu, tā ka šai ziņā nav bijusi nekāda varas uzurpācija.

Lai gan skaidrs, ka pārāk ilga iesēdēšanās vadošā amatā, VIENMĒR noved pie nelāga iznākuma. Tas ir saskaņā ar mūsu cilvēcisko dabu. Rotācija ir ABSOLŪTI nepieciešama.

Bet tas ir par netēmu.

par pareizi ticošām draudzēm LELB talyc labi atbildējis. Draudzes, kas norobežojas no LELB heterodoksijas, tās varētu būt pareizi ticošas. Tik vai tas baznīca baznīcā statuss ir tas pareizākais? nobeigt komentu varētu ar tiem pašiem jautājumiem, ar ko nobeidza talyc. neatkārtošos

diskutē ar savu mācītāju.

Janis Karklins
e-baznīcēns
#16 Nosūtīts: 21.09.2012 00:06
  


...kā tika ievēlēts?
...bet lai nu paliek, katram sava izvēle un atbildība.

talyc
e-kardināls
#17 Nosūtīts: 22.09.2012 04:08
  


principá ievéléts tika párpratuma péc, jo šis redz, pretéji gailítim, bijis pret sieviešu ordinaciju (péc Romas parauga), savukart naivie vélétâji piedévéjuši tam vis-luteriskãkã luteránja harizmu


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#18 Nosūtīts: 22.09.2012 22:54
  


no sovjetijas visu konfesiju baznīcas izgāja kaut kādu iemeslu dēļ dažos aspektos, t.i., attiecībā uz sievietēm-mācītājām un seksuālām orientācijām, konservatīvākas nekā Rietumu "kolēģi".

Teoloģiski tās bija tuvu nullei, bet tomēr konservatīvākas. No lielā grāmatu un izdevumu klāsta par luterismu, kāds ir tagad pieejams (un nākamnedēļ daudz no tā par simbolisku samaksu LMF), toreiz nebija ITIN NEKĀ, izņemot Lutera Mazo katehismu.

Ar konfesionālā luterisma celmlaužiem toreiz bija līdzīgi kā Godmanim ar tirgus ekonomikas zināšanām, kad viņš stāstīja, ka kādā Austrijas krodziņā pie alus glāzes kāds ekonomikas profesors viņam tik daudz pastāstījis, ka viņš ir pārliecināts, ka tobrīd bijis zinošākais cilvēks Latvijā tirgus ekonomikas jautājumos .

Ar luterāņiem bija līdzīgi. Dzirdēts bija, bet studēts nebija nekas. Sievietes-mācītājas daudzas jau bija saordinētas, tāpēc pēc Gailīša nāves, sinodāļi bija izvēles priekšā - vai nu liberālais Rozītis no ārzemju latviešiem, vai ....

Principā vai nebija. Jo LELB toreiz bija kā jēla ola - dažādi mācību vēji no rietumiem, humānā palīdzība (kad šeit 100 dolāri bija milzu bagātība, par kuru teju vai nopērkams dzīvoklis Rīgas centrā), tikko sākta milzu īpašumu atgūšana, par ko padomju laika baznīcai uzticīgajiem tantukiem nebija nekādas jēgas, tāpēc draudzes pilnas ar avantūristiem, kā Vidzemē kādā draudzē par draudzes priekšnieku kaut kā ticis ievēlēts nekristīts cilvēks, kas apņēmies kārtot papīrus...

Kā LELB sinodāļi toreiz spēja vienoties, lai neievēlētu bagāto ārzemju latviešu Rozīti, nezinu, nebiju klāt. Bet spēja un nobalsoja par kandidātu, ko droši vien pāris dienu iepriekš labi ja daži no balsotājiem pazina...

Un visi, ko pazinu toreiz, kas tagad ir KLB un LELB konfesionālajā spārnā - VISI bija ļoti, ļoti laimīgi par iznākumu - par Vanaga ievēlēšanu.

Luterāņu ticības apliecības toreiz reti kāds bija lasījis, bet iespējams, ka neviens vēl nebija izlasījis no A līdz Z, nedz pats jaunievēlētais bīskaps, nedz tie, kas par viņu balsoja.

Bet uzvara bija īsa, jo uzvarētāji uzvarēto neprata izmantot. Saprašanas nebija. Rietumniekiem, savukārt, ar saprašanu problēmu nebija. Arhibīskapa vēlēšanās liberālisms bija uzveikts, tomēr jau nākamais solis bija uzvarētā izsēšana vējā - atļaujot jaunā konservatīvā bīskapa konsekrēšanu veikt "sakautajiem" rietumu liberāļiem no Zviedrijas u.c. Un arī tālāk ļaujot šamējiem viņu skolot pa savējam.

Līdzīgi kā Latvijas valstī - par neatkarību cīnījās vienoti. Tālāk gan vairs nevienam nebija sajēgas, ko darīt ar valsti, izņemot ... izņemot sovjetijas funkcionāriem. Tie arī turpināja šeftēt.

Arī LELB toreiz nebija citu profesoru un teoloģijas doktoru, kā vien tie rietumnieki, kam bija labu universitāšu grādi. Tie tad nāca un mācīja.

Tagad gan ir izaugusi jauna paaudze līdz ar jauniem, vietējiem profesoriem un doktoriem. Arī labas literatūras kalni ir publicēti, kas varētu ļaut domāt, ka lietas iet uz labo pusi. Tomēr raugs ir ieraudzēts, un vismaz tik pat daudz, cik priecājas par jaunatklātajām luterāņu ticības apliecībām, tik pat daudzi (tik šoreiz nevis nebūdami tās lasījuši, bet būdami tās studējuši) arī tās uzskata labākajā gadījumā par vēsturiskiem dokumentiem. Romas vēsturiskais šarms un jaunākas reformātu evaņģelizācijas metodes caurvij LELB, īpaši uzsverot, ka tas viss NAV pretrunā ar luterāņu ticības mācību. Kā jau talyc rakstīja, arī Roma patiesībā ir labs teoloģisks kokteilis.

Tāpēc kā skatās uz LELB (no kura rakursa). Tik daudz labi luteriski teoloģiski izglītotu mācītāju LELB NEKAD līdz šim nav bijis. Tik daudz labu luterāņu mācības grāmatu NEKAD līdz šim nav bijis. Bet tomēr pretspēks pašlaik arī ir daudz emancipētāks un gudrāks. Pat tās arhibīskaps atļāvās mest izaicinājumu savai baznīcai, kad tās mācītāji sarosījās, protestējot pret viņa plāniem ļaut Domā konsekrēt katoļu arhibīskapu. Viņš pazuda uz mēnesi katoļu klosterī, kur kontaktējās tikai ar kādu Romas katoļu mentoru. "Attīrījās", atguvās un pateica baznīcai, ka ja negribat mani, tad nebalsojiet par mani: tas ir, piedāvāju jums atkal balsot PAR mani. Tikai daži konfesionālie, kas 93. g. balsoja PAR Vanagu, tagad bija vienīgie, kas nobalsoja PRET, jo redzēja izlikto slazdu. Visi, kas toreiz bija PRET, tagad bija pilnīgi PAR. Ja nekļūdos, tad PAR balsoja pat tie, kas labprāt redzētu Vanagu ordinējam dāmas.

Nedrīkst teikt, ka LELB nav baznīca, jo Dieva vārds un sakramenti tur joprojām ir atrodami, tomēr LELB uztverot kā veselumu ar baznīcas neatņemamu sastāvdaļu - tās vadītājiem (skat. Ebr. 13:17), savādāk kā par heterodoksu kopību to nosaukt kristīgi nevar.

Tomēr ir prieks par tiem, kas iekš LELB stāv par kristīgās mācības tīrību, jo ne jau ārējās baznīcas piederība ir liecība par piederību Kristus Baznīcai, bet gan - vienīgi ticība, kas rodas no patiesas Dieva vārda sludināšanas. Nobeigšu vien ar brīdinājumu: neupurējiet kaut daļu no patiesības uz ārējās vienotības altāra.... Nemēģiniet izsvērt eventuālos ieguvumus, piekāpjoties it kā maznozīmīgos mācības jautājumos.... Paturiet prātā Atklāsmes grāmatā lasāmos Cilvēka Dēla vārdus: Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.

Esiet karsti!!!

Roberto
e-pāvests
#19 Nosūtīts: 25.09.2012 13:35
  


138. Kas ir grēks pret Svēto Garu?

Grēks pret Svēto Garu no visiem citiem grēkiem atšķiras ar to, ka par to nav iespējas gūt piedošanu.

Šis grēks notiek sekojoši: Svētais Gars apgaismo cilvēku tā, ka cilvēkam savā sirdī jāatzīst dievišķā patiesība par dievišķu, bet cilvēks, tīši pretojoties labajai sirdsapziņai, tomēr aizliedz to, pretojas tam, kā arī zaimo, izsmej un pulgo Svēto Garu. Tāds cilvēks nocietina savu sirdi tā, ka viņš vairs nevar atgriezties no sava grēka. Tāpēc mums ir ļoti jāsargājas, lai mēs nenostājamies pret patiesību un nezaimojam to, kas ir mūs apgaismojis caur Dieva Vārdu. Grēks pret Svēto Garu netieši aizskar nevis Svētā Gara dievišķo personu, bet Viņa kalpošanu.


_____________________
simul iustus et peccator
jean
e-baznīcēns
#20 Nosūtīts: 25.09.2012 14:08
  


Robi, ja reiz iekopēji šo, tad varbūt tev failu arhīvos ir arī Enhiridions? Vai vari iekopēt arī kā grēkus pret Svētā Gara amatu un darbību ir iedalījuši - kā tur rakstīts - vecajie? 6 punktos.

Jebkurā gadījumā man šķiet, ka Hemnics tur mēģina pateikt, ka cilvēkam ar tām acīm, kas viņam ir šeit uz zemes, nevajadzētu mēģināt teikt par kādu vēl dzīvojošu: tu (vai viņš) esi izdarījis šo nepiedodamo grēku!

Tomēr šajos 6 punktos ir pateikts, kādos veidos cilvēks var nonākt līdz grēkam pret Svēto Garu. Tas ir kā brīdinājums katram pašam: ja esi pasācis šo (vienu nu sešām darbībām) gals var būt visbēdīgākais, kāds vien kristietim iespējams -- tu vari pazaudēt visu, ko esi ieguvis Kristū....

Lapa  Lapa 2 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup