206. Ko Glābēja atpestīšanas darbs nozīmē tev?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Nāves grēks - Kas ar to domāts?

Lapa  Lapa 3 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#21 Nosūtīts: 25.09.2012 14:20   Laboja Roberto
  


Hemnics: Par grēku pret Svēto Garu

Lai ikviens par šo grēku būtu brīdināts un no tā sargātos, vecajie šos grēkus pret Svētā Gara amatu un darbību vienkāršā veidā ir iedalījuši tā:

Pārdroša paļāvība uz Dieva žēlastību vai grēku nesodāmību, - kad kāds šādā paļāvībā grēko un maldīgi iedomājas, ka Dievs viņu nepazudinās, bet gan darīs svētlaimīgu, kaut arī viņš bez nožēlas un atgriešanās arvien paliek grēkos un tos turpina.
Stūrgalvība,- ja kādam pret atgriešanās pasludinājumu un Dieva vārda paskubinājumiem ir tik skarba, cieta sirds un tik ļauni nodomi, ka viņš tos negrib nedz klausīties, nedz tiem sekot, bet gan kļūst aizvien ļaunāks; tāpat arī, ja grēku negrib uzskatīt un atzīt par grēku, bet gan to aizstāv un ar to plātās utt.
Cīņa pret atzīto patiesību - ja kāds apzināti un tīši, pret savu sirdsapziņu, zaimo, vajā, ienīst utt. dievišķā vārda atzīto patiesību un Svētā Gara darbu piedēvē velnam.
Izmisums - ja kāds ir izmisumā un apšauba Dieva žēlastību un pestīšanu, kas viņam dota Kristū caur vārdu un apstiprināta ar sakramentiem.
Nenovīdība pret žēlastību, kas notiek brāļiem, ja kāds rūgtā, neizsakāmā naidā nenovēl savam tuvākajam Dieva žēlastību, Svētā Gara dāvanas un pestīšanu.
Neatgriešanās līdz pat galam, ja kāds līdz pat galam paliek neatgriezies un tādā stāvoklī mirst, ja viņam ir ļauns nodoms nekad neatteikties no grēkiem.


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#22 Nosūtīts: 2.10.2012 13:07   Laboja talyc
  


Särelä: Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?
Dvēseles nemiera pārņemts cilvēks, bīdamies, ka ir pastrādājis grēku pret Svēto Garu, un norūpējies par to, ka viņš ir šķirts no Dieva žēlastības Jēzū Kristū, tieši nav pastrādājis šo grēku pret Svēto Garu.

Gluži pretēji, viņā ļoti spēcīgi atklājas Svētā Gara ietekme, kas izpaužas cilvēka uztraukumā un rūpēs par savu dvēseles stāvokli un mūžīgo likteni. Viņš dzīvo ticībā, lai gan ir izbailēs. Viņa vājā ticība ir jāstiprina ar Dieva žēlastības Vārdu, jo Kristus ir miris katra cilvēka dēļ un vēlas, lai visi tiktu glābti.

Bet tāds cilvēks, kurš ir darījis šo sevišķo grēku pret Svēto Garu, nebēdā par to. Viņš arī nav norūpējies par savas dvēseles likteni, bet dzīvo augstprātībā, pilns sacelšanās gara, ar nocietinātu sirdi, nepakļāvībā skaidrajam Dieva Vārdam.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Karnaims
e-baznīcēns
#23 Nosūtīts: 21.12.2012 14:48
  


Par Svētā Gara zaimošanu , tur jau vienkārša loģika manā skatījumā. Tas kas virs zemes pārliecina par grēku taisnību un tiesu ir Svētais gars (Jāņa 16:8). Ja zaimo Tēvu vai Dēlu Svētais gars vēl var pārliecināt par grēku cilvēku, bet ja zaimo t.i. nostājas pret Svēto Garu, vairs jau neviens nevar pārliecināt cilvēku par to ka viņam jāatgriežas.

Lapa  Lapa 3 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup