11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 devet par patiesu draudzi vai devet par sektu

e-autors Ziņa
baibish10
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 27.09.2012 14:21
  


Padalisos sava nelielaja saskare jeb pieredze. Pati esmu jauna kristiete kura apmekle lutresikas baznicas dievvkalpojumus. Stasts bus par manu draudzeni (jau varu devet pgatnes forma) kura apmekle regularu draudzi uz kuru ari esmu aicinat un esmu zinkaribas del aizgajusi aplukot kas saja draudze notiekas. Pirmais kas jau likas nepienemami ka tas notiekas vienkarsa 3* viesnica, un dievkalpojums iesakas melu valoda, kas ir otrs punkts kas man ir nepienemami. Paldies Dievam ka saja draudze nav konkreta naudas summa kur katru nedelu ir jaziedo. Un mana draudzene rakstura zina ir loti mainijusies. Negribigi kontaktejas, ir brizi kad gribas ar manim loti satikties un kad ir norunats tiksanas laiks un vieta peksni savas domas grasi mainas. Agrak mana draudzene bija vienmerigi savas domas un ricibas. Nezinu vai vainot sis draudzes apmeklejuma biezumu vai ko citu. Nav vienigais cilveks man pazinu loka kas iet uz so draudzi un ir diezgan izmainijusies attieksmes zina. Cupojas tikai ar sava starpa.

Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 27.09.2012 14:37
  


kāds ir tās draudzes/sektes nosaukums?


_____________________
simul iustus et peccator
jean
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 27.09.2012 18:09
  


es atbildēšu tā!!

Kristīgās draudzes ir jāvērtē pēc tās MĀCĪBAS (un ne pēc pulcēšanās vietas vai savādāk).

itin NEMAZ nav svarīgas cilvēka ārējās uzvedības pazīmes, kas nav saistītas ar atklātiem grēkiem - agrāk bija draudzīgāka, raksturs mainījies un tmldz.

Uzzini, ko šajā draudzē MĀCA un diskutējiet par to!! Lai diskutētu pašai būs jāpastudē rūpīgāk gan savas baznīcas mācība, gan savā arī tās otras, bet galvenokārt SAVAS BAZNīCAS mācība, lai Tu būtu pilnīgi pārliecināta un droša, ka tā ir patiesība.

Ja tavas draudzenes jaunā draudze ir maldus mācoša draudze (ja tu pati to spēsi nodefinēt - kāpēc tas ir tā), tad cīnies par draudzeni, centies pārliecināt viņu par to patiesību, ko pats Dievs ir atklājis mums Svētajos Rakstos.

Tomēr no otras puses, Tev jābūt gatavai, ka cīnoties par patiesību, Tu vari arī pazaudēt draudzību, ja viņai nepatiesība liksies tīkamāka par patiesību.

Tāpat Tev var nākties secināt, ka draudzene tic Dievam, ka viņas ticības apliecība var liecināt par uzticēšanos Dieva žēlastībai un ka draudzene savā jaunajā draudzē atradīs jaunus draugus un draudzenes. Taču, ja tu būsi sapratusi un nodefinējusi, kādā veidā un kādus maldus mācoša ir tavas draudzenes draudze, un ja paliksit draudzenes, tad vēro rūpīgi, lai šie maldi nepārņem tavas draudzenes ticību, -- jo tad gan tev būs jāsāk nopietna cīņa par draudzenes atgriešanu pie pirmās ticības.

Jo ticība, izdzirdot Evaņģēliju, uzplaukst viegli, bet tad - nedaudz vēlāk - to velns cenšas nomākt caur dzīves grūtībām, ar maldu mācību un paša grēcīgās miesas palīdzību.

cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināta, apliecinādama labo liecību daudzu liecinieku priekšā. (1. Tim. 6:12)

baibish10
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 28.09.2012 09:50
  


Atbilde Roberto
Tas draudzes nosaukums ir Teva Majas

Roberto
e-pāvests
#5 Nosūtīts: 28.09.2012 11:34   Laboja Roberto
  


baibish10

vai tā ir draudze ‘Tēva mājas", kas atrodas Smiltenē?


_____________________
simul iustus et peccator
baibish10
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 28.09.2012 20:39
  


Roberto
ja si draudze atrodas tur.

Roberto
e-pāvests
#7 Nosūtīts: 1.10.2012 14:49   Laboja Roberto
  


Vai jean vai jebkurš cits lūdzu varētu palīdzēt baibish10 izvērtēt draudzes ‘Tēva mājas” mācību?


Viņi paši sevi proponē kā bībelisku, harizmātisku, evaņģēlisku kristiešu draudzi, kurā ietilpst apmēram piecdesmit pieaugušie un jaunieši (plus mazi bērni).

Draudzes pamatmācība

Mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apglabāts, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Draudzi, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.

Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva iedvesmoti raksti, kura ir augstākā morāle cilvēkam, nekļūdīga un bezgrēcīga instrukcija ticībai un dzīvei.

Mēs ticam uz grēku nožēlu, grēku piedošanu, atgriešanos no grēkiem, jaunpiedzimšanu, kristībai ar pilnīgu pagremdēšanu zem ūdens, kā arī uz Svētā Gara kristību, kas seko jaunpiedzimšanai un nozīmē spēka saņemšanu kalpošanai.

Mēs ticam uz svēttapšanu caur Garu un Bībeli (Veco un Jauno Derību). Ticam, ka Svēta Gara dāvanas ir pieejamas katram kristietim, un ka tās ir zīmes, kas pavada ticīgo kalpošanu (1.Kor.12:7-10), kā arī Svētā Gara augļiem (Gal.5:22-23).

Mēs ticam, ka apustuļu, praviešu, evaņģēlistu, draudzes ganu un Bībeles mācītāju amats darbojas šodien. Ticam, ka fiziskā, garīgā un emocionālā dziedināšana pieder visiem.

Mēs ticam Svētajam Vakarēdienam, desmitajai tiesai, ziedojumiem, otrajai Jēzus Kristus atnākšanai, dzīvo un mirušo augšāmcelšanai, mūžīgai dzīvībai tiem, kas atpirkti ar Jēzus Kristus asinīm un mūžīgam sodam tiem, kas nepieņem evaņģēliju. Mēs ticam Jēzus Kristus mācekļu veidošanai.

Draudzes vīzija

Mēs vēlamies redzēt Dieva Valstības augšanu uz zemes, kad mēs:

mīlam Dievu,
mīlam sevi,
mīlam citus cilvēkus

Pirmkārt mēs vēlamies mīlēt un kalpot Dievam. (Marka.12:30). Caur šīm attiecībām mēs mācāmies mīlēt sevi un mācāmies aizsniegt citus, kas ir apkārt mums (Mateja 22:39) ar evaņģēlija vēsti, draudzību un praktisku palīdzību.

Draudzes vērtības

Draudzē ‘Tēva mājas’ mēs ticam, ka Bībele ir vārds no Dieva. Mēs cenšamies sakārtot savas dzīves un vadīt draudzi, kas balstītos mācībā no Bībeles, kur ir speciālas norādes no Jaunās derības par draudzes dzīvi.

Mēs meklējam bībelisku balansu:

Vārds un Gars
Slavēšana un Lūgšana
Ģimene un Kalpošana
Žēlastība un Došana
Apmācīšana un Nozīmēšana
Uzticēšanās un Komanda
Apustuliskā pārraudzība un vietējā autonomija


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 2.10.2012 13:43   Laboja talyc
  


Virsrakstu šai mācībai es ņemtu no (1.Kor. 15:19) Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki ... to mums skaidri gaiši atklāj šīs kopienas vīzija

Pluss ir tas, ka (kā vismaz tiek teikts) ... ka par vērtību tiek uzskatīta Bībele, taču kļūdas mācībā ir neizbēgamas ja svētie Raksti tiek izmantoti kā rokasgrāmata, pamācību komlekts vai piemēru/paraugu/gudrību krātuve, jeb papildinājums/pamatojums pašu gudrībai, ticībai, svētumam utt.

Kristīgā mācība tātad tiek piesaukta, tomēr tā ir sajaukta kopā ar cilvēciski-filosofiskām idejām, kas rezultātā neizbēgami noved mācekļus strupceļā, jo tās savā būtībā ir divas radikāli pretējas mācības, kuras savienojamas var būt vien' teorijā(ne-realitātē).

Praksē šīs kopienas garīgā darbība nolemta fiasko (tā pat kā jebkuri citi cilvēciskie mēģinājumi iespraukties debesu valstībā). Ja mēs runājam par viņu - kā klubiņa darbību, tad vis-labākais vēlējums viņu izaugsizaugsmei neapšaubāmi būtu "sasniegt mega-draudzes apjomus" un kļūt par sacensības uzvarētājiem tēmā "vesels un bagāts" Tomēr, vienīgais veids, kā šiem sagrābt monopola tiesības būtu iesaistīt savā kustībā ietekmīgākos šā reģiona dūžus maz ticams, ka tas ar viņiem izdosies)

- - -

sekta, protams, ka sekta (turklāt maz-perspektīva)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 2.10.2012 23:51
  


baibish10, ņem Lutera Mazo Katehismu un rūpīgi pārlasi, kas un kā tur ir teikts.

Arī augstākminētā draudze izmanto apustuļu ticības apliecību, baušļus, Kristību un Vakarēdienu. Visas šīs lietas ir īsi, kodolīgi, bet brīnišķīgi aprakstītas Lutera Mazajā katehismā. Tā kā katehisms ir domāta kā mācību grāmatiņa, tad mācība tur ir aprakstīta jautājumu un atbilžu formā. Ja sanāk, tad tieši tā arī pārrunā - jautājumu un atbilžu formā - ar savu draudzeni, lai viņa dzird, kāda ir patiesā Baznīcas mācība šajos jautājumos.

Domāju, ka nebūtu pareizi draudzeni konfrontēt ar apgalvojumu: tu esi sektā! Ja viņa ir uzrunāta šajā draudzē un viņai ir radusies degsme par šo draudzi, tad šāds apgalvojums jūs abas tikai atsvešinās.

Tev ir jāklausās rūpīgi, ko viņa saka. Piemēram, izskatās, ka draudzenes draudzē kaut kādā veidā tiek pretstatīts Dieva vārds un Gars. Kristīgā baznīca māca, ka Dievs darbojas uz cilvēkiem caur Savu vārdu, Bībeli - kad Dieva vārdu lasām, kad pārdomājam Dieva vārdu, kad klausāmies Dieva vārdu un Dieva vārda sludināšanu. Tāpat iespējams, ka tur runā, ka nepietiek vien ar Kristības ūdeni, bet ka pēc tam ir jālūdz, jāgavē vai kā citādi jāpūlas, lai saņemtu arī Svētā Gara Kristību (kas ir pieminēta arī viņu īsajā šeit nopublicētajā ticības apliecībā).

Šķiet, ka pārlieku liels uzsvars šai draudzē varētu tikt likts uz desmito tiesu un ziedošanu (viņu ticības apliecībā ievietots dīvainā vietā - starp Sv. Vakarēdienu un Kristus atkalatnākšanu!). Iespējams, ka cilvēkus tur aizrauj ar personiskām liecībām par to, kā viņi kļuvuši bagāti, sekojot Dieva pavēlei ziedot desmito tiesu. Piemēram, ja paņemsi kredītu, un no šī kredīta desmito daļu ziedosi draudzei, tad viņi apsola, ka Dievs pašķirs ceļu, lai šis kredīts tiktu atdots bankai pavisam īsā laikā. Tas viss, protams, ar dzīviem piemēriem iz dzīves, kur draudzē šādu liecību varētu dot teiksim kāds ciemiņš - jaunbagātnieks - no Ukrainas, kas stāstīs, ka tikai vēl pirms dažiem gadiem viņš bijis bandīts, slepkava, narkomāns vai bomzis bez naudas un pajumtes.

Un tad ar šiem brīnumstāstiem cilvēki tiek mudināti uzticēties Jēzum, nodot savas dzīves Jēzum un droši un ar prieku ziedot..

Es nezinu vai tavas draudzenes draudze ir šāda! Tomēr, ja tas ir tā, kā aprakstīju, tad šādās draudzēs cilvēki ilgstošāk paliek, ja dzīvē viņiem tiešām sokas. Tiem, kam nesokas, tie tiek mācīti ziedot vairāk un ar lielāku prieku, ar to saprotot, ka tas parāda tavu uzticēšanās pakāpi Jēzum. Tā cilvēks sapņo par savu tūlīt plaukstošo dzīvi, kad Dievs viņam dos daudz naudas kā tam jaunbagātniekam no Ukrainas. Kad redz, ka nekā, tad viļās un aiziet...

Bet tas ir tas, par ko raksta apustulis Pāvils: Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.
Un citur apustulis Pāvils Timotejam raksta: Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt;
Tas nozīmē, ka draudzē ir gan bagāti, gan nabagi.
Arī apustulis Jēkabs raksta: Klausaities, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?

Tomēr neskatoties uz augstākminētajiem maldiem, šās draudzes locekļi var būt patiesi kristieši, jo parasti šajās draudzēs lasa un klausās Bībeli, aicina to pārdomāt. Tomēr novirzes mācībā attiecībā uz Kristību un arī iespējams uz Vakarēdienu, var radīt farizejus, kas iedomājas, ka ar saviem darbiem kalpo Dievam, kaut arī Dievam patiesībā neko citu nevajag, kā sagrauztu un salauztu sirdi, kas atzīst savu grēcīgumu un alkst pēc Dieva žēlastības Jēzū Kristū. Šādu sagrauztu sirdi Dievs uzlūko un ielej tajā Svēto Garu, ka tā tic un paļaujas uz Dievu un visu labu gaida tikai no Viņa... Šādā stāvoklī kristietim jāpaliek līdz mūža galam, pateicībā Dievam par visu labo, ko Viņš mums dod! Un tas, ko Viņš dod, tas viss ir labs. Kristieši gan paši daudz ko sagandē, kad viņi seko sevī mītošajam vecajam Ādamam. Tomēr, kamēr kristieši atgriežas - nožēlo savus grēkus, atzīdamies Dievam savos grēkos un nevēlēdamies turpināt dzīvot tajos - tikmēr viņi joprojām ir mīļi Dieva bērni, neskatoties uz saviem ārējiem trūkumiem!

Lai Dievs Tev palīdz palikt šādā ticībā, un mīlestībā kalpot saviem tuvākajiem, arī savai draudzenei!

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 3.10.2012 13:13
  

_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup