359. Kas ir necienīgs Vakarēdiena baudītājs?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Situācija Ukrainā - Politiskā konflikta reliģiskais aspekts

Lapa  Lapa 1 no 12:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 24.07.2014 01:11   Laboja talyc
  


Esat laipni aicināti še izteikt savu viedokli, secinājumus, pārdomas, pārliecību, sāpi, vai vienkārši izklāstīt savas izjūtas saistībā ar šo tēmu.

- - -

tā 23.07.2014 16:28 teica
luterānis:


Cody, kāpēc tādas emocijas?

Ne mēs kas pievienojam vai atvienojam, vnk mans ieteikums – domāt reāli.
Nu, pievienoja Krimu Krievijas Federācijai, liela muiža.
Žēl tik, ka nu būs vajadzīga vīza, ja gribēs aizbraukt uz Krimu.
Valsts, kā Ukraina, kas nespēj nodrošināt suverenitāti zemē, ko uzskata par savu, pati ir vainīga. Pēcdumpja panākumu reibonī dabūja auksta ūdens šalti...

Mani vairāk uztrauc apzināta naida kurināšana pret Krieviju un krieviem, pretēji kristīgajam – mīli ienaidnieku vai tuvāko, (kā nu kurš savu kaimiņu uztver)
jo vēlēšanas tuvojas un vajag elektorātu mobilizēt.
Man bail, ka tikmēr naidā brēks, kamēr brēcēji dabūs ko pelnījuši,
jo ar lielo kaimiņu tāpat var sadzīvot tikai pa labam,
pa sliktam taisa skādi vien pašiem.

Kopsavilkumā – visu šo notikumu publiskā interpretācija ir labs ievads propagandas mākslā.


- - -

Es uzskatu, ka tā (ne)luterānis pauž skaidru (un pasaulīgu) viedokli, kas balstīta uz senu tautas gudrību "nerausti lauvu aiz ūsām (jeb lāci aiz ausīm).

vai šis aicinājums, konkrētajā situācijā ir pieņemams:
a) latvietim, kuram patriotiski ieaudzinātas kādas no eposa "Lāčplēsis" vērtībām?
b) kristietim, kurš gan nav aicināts uzcelt paradīzi zemes virsū, taču ir gatavs iestāties pret maldiem /pārstāvēt patiesību?

Jo otra (ne)kristīgā doma, kuru (ne) luterānis ievij savā tekstā ir "mīīīlestība", kura būtu jāizrāda kaut kam, kaut kā vārdā.

- - -

Lai varētu garīgi apspriest laicīgus notikumus ir jālūdzas pēc garu pazīšanas dāvanas. Kad tāds lūdzējs ieraudzīs bez apsega tos nešķīstos garus, kas apsēduši kremli, tas liks savu roku uz muti tā vietā, lai gvelztu tukšas blēņas par iespējamo-draudzīgi-brālīgo sadarbošanos.

Ja kādu vada ņirgātājos gars un tas ir ieperinājies fiziski spēcīgā miesā, tāds negaida vārguļu-prātnieku pamācoši-dziļās domas (bet ir gatavs pieņemt pazemīgu pielīšanu). Izbailes un satrauktu vistu kliedzienus tas ir paradis dzirdēt ik uz katra soļa (un tas gana tīk viņa ausij). Vaimanas un žēlošanos tas atstāj sev aiz muguras (sakauto lāsti uzjautrinoši mundrina iet vēl tāļāk). Jo vairāk uz to runā - jo kurļāks tas kļūst; jo vairāk tam skaidro, jo glupāks tāds izliekas.

Miesas prāta gudrinieki no malā stāvētāja pozīcijām spriež: ka-neko-jau-tur-nevar-darīt,
Gļēvie stiprinieki ar negrib iesaistīties.

Tas pats gars, mirkli atpakaļ brīvē izlasts taču iedvesmoja jo daudzus nesodīti laupīt, slepkavot un baudīt visa, ko bauslība liedza.

Neatceraties?, nezinājāt?, esat gribējuši aizmirst? Padomju laiki šķiet rozīgi jauki?(mhm, ...tāda pat krāsa ir bērna asinīm viņa mātes pienā). Papētiet, paceliet līķautu nost no vecajiem "jaunās taisnības cēlāju" atstātajām upuru kaudzēm, un tad (ja vēl variet turēt) turpiniet savu smaidīšanu.

tiem, kas šodienā dzīvodams nedomā, ka tā nu... bla...bla...bla
lai pielūko, ka arī tolaik tieši tā pat šie nevarēja iedomāties (ka mūsdienās), kas tāds varētu notikties. zvērības, kas pastrādātas taisnības vārdā (zem skaistiem lozungiem) tikai zombētiem prātiem var šķist taisnīgas.

kas domā varmākam līdzi piedziedāt nedaudz pievelot savu mēlīti, tiem mēs to nevaram aizliegt (tiem jau ir sava gudrība).

- - -

protams ne miesas spēkā es kādu mudinu (nedz triekties ar pieri mūrī, neijar apkampumā iekrist bezdibenī)mirt akli ticot savai uzvarai, bet der atcerēties savu aicinājumu kā kristiešiem un tverties pie garīgā bruņojuma un paļauties uz to vienu, Vienīgo kurš vellam var nospraust robežas vai ar likt tam mukt. Un ja reiz velns pret jums nekā neiespēj, ko gan varētu viņa pakalpiņi?

heij, kristieti!, [pat ja tava miesa trīcot un drebot baiļojas no nāves... vai šis nav brīnišķīgs ticības pārbaudījums visai tavai būtībai (un pirmām kārtām dvēselei)?] ... ko tu saki?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Svilpaste
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 29.07.2014 13:22
  


Es aizvakar skaipā runāju ar kādu savu paziņu, kas dzīvo Ukrainas dienvidos, aptuveni 100 km no apgabala, kur norisinās karadarbība. Viņa ir pret Krimas aneksiju un pret atsevišķu apgabalu atdalīšanos no Ukrainas. Taču, neskatoties uz iepriekš minētajiem uzskatiem, viņa teica, ka, ja karadarbība pietuvosies viņas dzīvesvietai, viņa ar bērniem dosies begļu gaitās uz Krieviju, jo nevēlas bērnus pakļaut riskam. Kad jautāju, kāpēc tieši uz Krieviju, nevis, piemēram, uz Ukrainas rietumiem, kur arī nav kara, viņa man emocionāli atbildēja: "Tu ko?! Tie taču ir valsts rietumi, bet mēs esam dienvidi! Mums nekad ar viņiem nav bijušaas labas attiecības, neviens mūs tur negaida, bet Krievijā bēgļiem nodrošina dzīvesvietas un palīdz sameklēt darbu." Tāpēc, kamēr Ukrainas tauta nebūs vienota un "ēdīsies" sava starpā, Krievijai būs pavisam vegli realizēt tur savus ģeopolitiskos plānus.


_____________________
Mēs esam pietiekoši reliģiozi, lai ienīstu viens otru, bet nepietiekoši reliģiozi, lai mīlētu viens otru.
talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 29.07.2014 13:46   Laboja talyc
  


Teiciens: "zivs meklē kur dziļāks un cilvēks, kur labāk" ir spēkā. Tā pat putni lido uz siltām-zemēm (kur pieaugušajiem pārtikas vairāk) un atkal uz ziemeļiem (kur bērniem drošāk).
Tas nav nekas neparasts un tur nevienam neko nevar pārmest.
Tāda ir pasaules kārtība.

Taču runājot par ecēšanos, jeb nespēju saprasties/sadzīvot ir jājautā - kāpēc?, kāds ir iemesls?, kas ir naida pamatā? Un atbildes meklētājam nākas ieskatīties neredzamajā pasaulē, jeb paraudzīties uz problēmu ar gara acīm, jo visbiežāk šāds "brāļu naids" ir metafrizisks (tam trūkst racionāla izskaidrojuma).

Vien svētie Raksti palīdz saprast un atrast likumsakarības un visu koflikta skaidrojumu ietver viena mazītiņa Bībeles rindiņa:
"Netaisnais taisnajam šķiet negantība esam, un taisna ceļa gājējs ir negantība bezdievim." (Sal. pam. 29:27)

Tas ir paradox, jo parasti abi divi strīdnieki sevi uzskata par diev-bijīgiem esam (tāpat jūdi Jēzu krustā sita reliģisku motīvu vadīti), Bet garīgs strīds nav izšķirams ar laicīgām metodēm (gudrākais lai piekāpjas).

Ja kādam nepalīdz veselīga pamācība, vai tam, jo tādu gaida pastarā tiesa. [...no ģeķīgiem strīdiem un cilts rakstiem, ķildām un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. (Tit. 3:9-11)]

... sešas lietas Tas Kungs ienīst, un septītā Viņam ir negantība: augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. (Sal. pam. 6:16-19)

Lūk, redzam, ka pareizai mācībai ir būtiska loma pie dvēseles pestīšanas. Un pareizas mācības kultivēšanai ir būtiska loma pie tautas labklājības (bēdas tai tautai, kam trūkst praviešu-pareizi-mācītāju). Redziet, lietu sakārtošana vienmēr ir jāsāk ar pamata lietām.

Piemēram var palasīties laiku grāmatu (2. Laiku 19)

...Jūdas ķēniņš Jošafāts atgriezās vesels savā namā Jeruzālemē. Un redzētājs Jehus, Hananija dēls, iznāca viņam pretī un sacīja Jošafātam, Jūdas ķēniņam: "Vai tev vajadzēja palīdzēt tam bezdievim, un vai tev tiem, kas To Kungu ienīst, jāparāda mīlestība? Tādēļ Tā Kunga dusmas nāks pār tevi. Taču tevī ir vēl atrodami arī labi darbi, jo tu esi iznīdējis no zemes ašēras un esi savā sirdī apņēmies Dievu meklēt."

Pēc tam kad Jošafāts bija kādu laiku Jeruzālemē nodzīvojis, viņš no jauna apstaigāja savu tautu no Bēršebas līdz Efraima kalniem un atgrieza to atkal pie Tā Kunga, viņu tēvu Dieva. Un viņš zemē iecēla soģus visās stiprajās Jūdas pilsētās, ikkatrai pilsētai savu. Un viņš piekodināja soģiem: "Pieraugiet, ko jūs darāt! Jūs taču nespriežat taisnību cilvēkiem, bet Tam Kungam, un Viņš ir ar jums, kad jūs spriežat tiesu. Tad nu lai Tā Kunga bijāšana ir dzīva jūsos! Turiet svētu to un dariet savu darbu, jo pie Tā Kunga, mūsu Dieva, nav nekādas netaisnības, nedz Viņš uzlūko kāda cilvēka vaigu, nedz arī saņem kādas dāvanas."

Arī Jeruzālemē Jošafāts iecēla kādus no levītiem un priesteriem un no Israēla tēvu namu galvenajiem nest Tā Kunga tiesu un izšķirt strīdus lietas. Tiem bija arī jādzīvo Jeruzālemē. Un viņš tiem pavēlēja, sacīdams: "Tā jums jārīkojas Tā Kunga bijībā un patiesībā un ar skaidru sirdi! Un ikvienā strīdus lietā, kas pie jums nonāk, jūsu pašu brāļu starpā, kas dzīvo jūsu pašu pilsētās, - starp asinīm un asinīm un starp bauslību un pavēli, likumiem un tiesām, brīdiniet tos, lai viņi nenoziedzas Tā Kunga priekšā un lai dusmība nenāk pār jums un pār jūsu brāļiem; dariet tā - un jūs negrēkosit.

Un redzi, virspriesteris Amarja lai ir tas augstākais pār jums ikvienā Tā Kunga lietā, bet Zebadja, Ismaēla dēls, Jūdas nama vadonis, lai ir katrā ķēniņa lietā, bet jums par uzraugiem lai ir levīti. Ņemieties drošu prātu un dariet darbu! Un Tas Kungs būs ar to, kas ir labs!
"


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 5.08.2014 11:58
  


Varat nolikt Krieviju un jūsmot par US de(r)mokrātiju, vērojot kā tā uzspļauj jums - nacionāli kulturālajiem un vietā izvēlas pidarasus.

"ASV viceprezidents Džo Baidens otrdien paziņoja, ka geju tiesības ir civilizētas nācijas noteicoša pazīme un tai jābūt pārākai par nacionālu kultūru un sabiedrības tradīcijām."

http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ivars-ija bs-rigas-laiks-loti-maiga-vara.d?id=44804762#ixzz3 9VErm4rO

Morāls un lūgšanu atbalsts Krievijas Federācijai un prezidentam Putinam kā vienīgajam reālajam pretspēkam nemorālajam monstram -ASV ir garantēts par spīti visām Krievijas nepilnībām.

- - -

talyc,
tātad kur vairāk tie nešķistie gari mutuļo - ap Balto namu vai Kremli?
Kremlī vismaz ir dievnami, kur tos atgaiņā.
Un Putins ir normāls pravoslavs,
bet tas tur - kaut kādas sektas loceklis...

- - -

Rietumu tipiskā liekulība un dubultstandarti:

Krievija nekaro, bet tai pārmet ar tādu naidu, it kā tā karotu un jau vismaz Kijevu šturmētu...
Ak, atbalsta separātistus?
Diemžēl ASV ir tādus visas pasaules rīkļurāvējus atbalstījusi un joprojām atbalsta,
ka šie ir kā piligrimi. Krievi vismaz palīdz savējiem -krieviem, ASV - nākt pie varas islama teroristiem un tml.tipiem.
ASV reiz okupētajā Irākā islamisti ņem varu, valda haoss, kristieši spiesti pamest savas zemes, ASV sagrautajā Lībijā islamisti ņem varu , valda haoss.
Sīrijā Krievija pēdējā brīdī nobremzēja ASV iebrukumu ar kuru tā vēlējās atbalstīt islama dumpiniekus, kas cīnās pret Asadu, (kuru atbalsta Sīrijas kristiešu kopienas), tagad Krievijai atriebjas par jaukšanos ASV plānos...

Bļauj, ka Krievija neizmantojot ietekmi uz separātistiem un tāpēc tai jāpiemēro sankcijas.
Lielāku murgu grūti izdomāt.
ASV ir nesalīdzināmi lielāka ietekme uz pasaules konfliktiem, tad sanāktu, ka visi tajos bojā gājušie ir uz ASV sirdsapziņas un ASV sankcijās ir gluži vai jānosmacē.

Tātad, kuras valsts valdību tie ļaunie gari apsēduši?

talyc
e-kardināls
#5 Nosūtīts: 8.08.2014 14:17   Laboja talyc
  


interesants viedoklis, biskaps.
Pēc tevis teiktā, noprotams, ka tu atbalsti Krievijas piekopto politiku Ukrainā
- - -
Vai no tā jāsecina ar', ka biskaps atbalstītu arī pārējos Kremļa centienus (loģiskā secībā) vispirms atjaunot padomijas bijušās robežas (ietverot baltiju) un pēc tam realizēt patapinātās Ļeņina idejas un Staļina nepabeigtos plānus = komunistiski-socializēt visas pasaules darbaļaudis?
- - -
ja biskaps uzskata, ka terrorisms (piem. komunistiskais terrors) ir/bija/būs labs civilizācijas attīstības modelis, tad lai tev notiek pēc taviem darbiem (t.i. neredzēt tev debesu valstības, jo augstākais uz ko tev līdzīgi jūsmotāji, esat spējīgi tiekties ir utopiskā paradīze zemes virsū (kas nav/nebija/nebūs realizējama dēļ cilvēka grēcīguma)!

Komunismā labi dzīvojās tikai komunistiem (protams, ka virsotnei jo īpaši). Redzi sarkanie komunisti atpūtās sarkanjos stūrīšos, brauca ar sarkaniem tramvajiem un ēda sarkanu boršču, bet melnie komunisti ēda melnos ikrus, brauca ar melniem limuzīniem un atpūtās pie melnās jūras ...(un visi bija tipa ar dzīvi mierā)...(ja kas nebija mierā - to cietumā, uz sibīriju vai vienkārši lodi pakausī).
- - -
Vai ar šo es slavēju ameriku? Nevag, nu draugs, novirzīties no tēmas!


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 10.08.2014 21:35
  


Talyc, atbalstu Krievijas politiku Ukrainā,
lai gan atzīstu ka tā ir pat ļoti mērena un diez vai efektīva kādu reālu mērķu sasniegšanai,
tomēr saprotu Krievijas nevēlēšanos iesaistīties pilna apmēra karā ar Ukrainu,
ko sagaida ASV (kur nu ģeopolitiski vēl labāka iespēja stiprināt ASV pozīciju pasaulē kā karot ar Krieviju, izmantojot Ukrainu kā marioneti).
Neatbalstu Kijevas ģeržimordu režīma soda ekspedīcijas pret Austrumu reģioniem,
domāju, ka pēc savas mentalitātes Kijevas valdnieciņi ir nežēlīga un nepatīkama karikatūra par Krievijas politiķiem.Nekādi demokrāti un brīvības cīnītāji tie nav, vnk oligarhi kas pārdala medību laukus mežonīga kapitālisma apstākļos.
Kas attiecas uz komunismu, Krievijā tāpat kā Latvijā vai Ukrainā tas ko Tu sauc par komunismu, nav tāds vismaz 23.gadus, tā vietā ir reāls kapitālisms.[img]http://epolemika.ebaznica.lv/img /smilies/confused.gif[/img]

Man nesimpatizē tagadējais sātana piedāvātais jaunais izaicinājums pasaulei - bezdievīgā Rietumu ideoloģija , nosacīti saukta par "liberālfašismu", vēstures mēslainē aizslaucītā bezdievīgā komunisma mantiniece.

- - -

Kas attiecas uz mistiskiem Kremļa centieniem kaut ko atjaunot, lai arī nekad nesaki nekad, nekad nevar zināt kā pavēršas vēsture, paskatīsimies cik tas ir reāli, ņemot vērā ka līdz šim
Krievija nav okupējusi nedz Baltkrieviju, nedz Kazahstānu, nedz Armēniju, nedz Vidusāzijas republikas u.c.,
pat Gruziju, kuru tā reāli okupēja pēc Krievijas armijas pretuzbrukuma, KF armija atstāja.
Tātad, visticamāk, PSRS atjaunošana ir vnk mīts, kuru uztur spēkā tie, kuriem ir izdevīgs Krievijas kā mūžīgā ienaidnieka tēls vietējo vēlētāju acīs. Cilvēki, kā zināms, dzīvo mītu un paradigmu ierobežotas domāšanas pasaulē.

talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 2.09.2014 10:30
  


mmm... biskaps, nu tad saki man tikai vēl vienu lietu
vai Ļeņins bija labs (savā ideoloģijā un izpausmēs) bet tie viņa starpnieki bija nelieši?
vai tomēr viņš pats bija negantākais nelietis starp neliešiem?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 4.09.2014 17:54
  


Lenins bija sátana emisárs.
Vnk nevajag jaukt kopá ateistu CCCP un pareizticígo Krievzemi.

talyc
e-kardināls
#9 Nosūtīts: 10.09.2014 14:13   Laboja talyc
  


mhmm... silts, siltāk... biskaps
un ja tu tagad ieliktu vārdu Putins (Ļeņina vietā) iekš tā mana sākotnējā jautājuma?

vai tev nešķiet dīvaini, ka kāds, kurš saucot sevi par pravoslavu, tai pat laikā mēģina atdzemdināt padomju ideoloģiju?

- - -

Bet tas, ka Krievijai gribētos atjaunot impērijas statusu, tas protams ir vēl pavisam cits jautājums. Nešaubos, ka tauta būtu gatava uzgavilēt savam imperatoram, kurš šos tā trekni pabarojis. Tik problēma, tā, ka nav necik daudz trekno naidnieku palicis, kuriem to labumiņu var viegli atsavināt.

Var jau skandēt propogandu un saukt lai ēd speķi, kas taisnīgi atņemts treknajam fašistam.
Bet kā lai to ēstu tas, kurš atpazinis sava brāļa asinis uz piedāvātā šķēles?

- - -

Jā, biskaps, tieši par to jau ir diskuss, ka vieni sakās esam pravoslavi, bet tie otrie takš ar esot pravoslavi!
... kuri tad ir pravi, kuri ņe-pravi?, ...vai varbūt strīds ir par to, kuri būs pravāki? (vai tie, kuri uzvarēs?)

Pēc kādiem kritērijiem būtu jāvadās ar kristīgu izprani apveltītiem cilvēkiem?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 12.09.2014 21:03
  


Padomju ideoloģiju?
Tātad - sociālismu sabiedriskajā,
100% valsts kapitālismu un kolhozus ekonomiskajā,
bet ateismu idejiskajā sfērā?
Nekas tamlīdzīgs Krievijā nav novērojams.
---
Neredzu arī, kā Kijevas revolucionāro oligarhu režīms,
sūtīdams nacgvardes,
oligarhu bataljonu un
UA armijas soda ekspedīcijas apspiest separātistus Donbasā,
ir sevi nodemonstrējis par austrumukraiņu un krievu brāļiem,
vien ASV ģeopolitiskajiem pakalpiņiem ķīļa dzīšanai starp ES un RU.

- - -

P.S.Ar kristīgu izpratni apveltītam atbildīgam valsts vadītājam,
neatstājot visu pašplūsmā avozj un negaidot kā Maidana apvērsuma organizatoriem un īstenotājiem, arī tā triecienspēkam - "Labējam sektoram" labpatiksies uzdarboties pa Ukrainas pamatā krievu apdzīvotajiem austrumu reģioniem, kurus Ļeņins un boļševiki bija uzdāvinājuši jaundibinātajai UPSR,
bija
1.konkrētajā situācijā jānodrošina miermīlīga Krimas atkalapvienošanās iespējas ar Krieviju izmantošana.
2.konkrētajā situācijā jāatbalsta Donbasa ar notikumiem Kijevā neapmierinātie iedzīvotāji, tomēr neizejot uz pilna mēra militāru konfliktu.
V.V.Putins tika galā ar situāciju spīdoši.

Lapa  Lapa 1 no 12:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup