183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Bēgļi un bēgļu uzņemšanas jautājums

Lapa  Lapa 6 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#51 Nosūtīts: 17.09.2015 13:17
  


Es (atšķirībā no tevis) nekur nebēgu
Un aizvien būtu (ja nebūtu veselīgā mācībā pamācīts) un stāvētu savā pareizīgumā LELB rindās, droši vien kā oficiāli ordinēts mācītājs un censtos izmainīt pasauli (caur sevi, caur draudzi, caur kristīgo sabiedrību). Žēl tikai, ka visas mana mūža pūles tā arī paliktu tur pat LELB heterodoksijas kalnos dziļi apraktas.

ko tu draudziņ, sauc par fanātismu? Tad tak smej vispirms par tiem, kas savu dzīvi martīru nāvē beiguši. Izņirgājies takš papriekšu kārtīgi par Kristus apustuļiem (lūk tie bija fanāti!)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Cody
e-baznīcēns
#52 Nosūtīts: 17.09.2015 22:54
  


Varbūt vajadzēja slēpt kārtis, esot gudram kā čūskai un bez viltus kā balodim.


_____________________
Tur, kur nav skaidras pārliecības, priekšroka jādod šaubām
talyc
e-kardināls
#53 Nosūtīts: 18.09.2015 11:03   Laboja talyc
  


Ja baznīca būtu cilvēku organizācija un ja ticības iedvešana cilvēkos būtu manos spēkos, protams es izmantotu visas man savulaik piespēlētās garīdzniecības lomas: - būtu godājams vidēji lielas LELB draudzes mācītājs, dedzīgs LV armijas kapelāns (+virskapelāna vietnieks) un vispasaules militāro kristiešu kustības Latvijā vadītājs. Vai es nebūtu varējis turpināt iesākto - par valsts līdzekļiem apbraukāt pasauli - piedaloties dažādos jūsmotāju semināros?; Vai tas grūti, sasmaidīties, sarokoties, iepazīt jaunas sejas, uzsist jau iepriekšredzētajiem pa plecu, gudri pārcilāt (filosofiski pārrunāt) pasaules politiskās problēmas? Nav grūti būt elitē, braukāt ar konvoju, ļaut ka par tevi parūpējas (pabaro, izmitina, izvizina). Kāpēc es to atmetu?; kāpēc to visu uzskatu par mēsliem?

Vai tad (cilvēciski domājot) es nebūtu varējis 'tādā modē' (tāds 'dziļi ticīgs' būdams) iespaidot visu pasauli (caur pasaules miltāro kristiešu līderiem) pareizā laikā pareizos cilvēkus pārliecinot?


Redzi, ka nevarētu vis! Pasaule ir ar savu pasaules kārtību, un kas to pieņem, tas (ātrāk vai vēlāk) kļūst (pieņemtajai) pasaulei līdzīgs... Pat ja sākotnējie centieni ir bijuši tie viscēlākie. Heterodoksa (maldus pieļaujoša) vide neglābjami samaitā ortodoksu (pareizi Dievam godu dodošu), ja tas izvēlas heterodoksijā palikt (lai ar kādu augstāku mērķu vadīts).

Kāpēc Jēzus neaizliedza sevi godāt kā Jūdu ķēniņu?, jo viņš tāds tiešām bija (ir/būs ...ka pat visi debesu pulki viņa priekšā klanās).
Kāpēc viņš necīnījās par savām tiesībām, nepierādīja, nepārliecināja, nepiespieda ar varu, nedarīja visu iespējamo, lai kļūtu par laicīgo vadoni jūdiem?
Kāpēc viņa dzīves gājums pavisam citādi ir pasaules vēsturē ierakstīts?


Un es te nebūt neaicinu rīkoties pēc principa:"...ko gan Jēzus šinī situācijā būtu darījis..."
Tas allaž aizved prom no Kristus (un no Rakstu skaidrības) pie cilvēku gudrības un jūsmošanas un ilūzijām :"piemēram,...kā Jezuliņš katru labu bēglīti gan apmīļotu un tos ar īpaši pavairoto maizīti un pušum lauzto zivtiņu paēdinātu un ...sataisījis pātagu, sliktos padzītu un pārmācītu..."

Vai Dr.M.Luters zemnieku nemieru laikos teica, lai laicīgie kungi pret tiem nav tik bargi? (nē tas tika teikts iepriekš, kamēr tie tika par daudz spaidīti). Tas, ka kungi (peļņas kārībā) nebija šo Rakstu doktoru klausījuši, un kad nemieri jau gāja gaisā, kad 'no ķēdes norāvušos' patvaļa sita jo augstu vilni, tad viņš teica, ka ar tiem jārīkojas pēc tā kā tie uzvedas - kā tādi traki suņi tie ar' jāsavalda.

Ja mēs no vēstures nemācamies; Ja nepieliecamies, lai paceltu/noliktu grābeklīti vietā... Kāds agri vai vēlu atkal uz tā uzkāps; Un atkal būs brēkšana (un 'negaidīti' puni), un atkal būs smiekli (un jautrība tiem kas šādu 'izrādi' tā vien gaida).

Ziemā taču mēs protam (lai neslīd) ledu ar sāli apkaisīt???
... ja tik vien tas sāls būtum(Lūk. 14:34)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#54 Nosūtīts: 18.09.2015 19:23   Laboja biskaps
  


Heterodoksa (maldus pieļaujoša) vide neglābjami samaitā ortodoksu (pareizi Dievam godu dodošu), ja tas izvēlas heterodoksijā palikt (lai ar kādu augstāku mērķu vadīts)
-----------------------------------
Nu ja, tāpēc jau arī no lāga patiesību mūžām meklējoša kristīga studentiņa esi palicis par lādošos antagonistiski noskaņotu reliģisku tipiņu. Acīmredzams, ka tava ambiciozi heterodoksā vide pie vainas.

Janis Karklins
e-baznīcēns
#55 Nosūtīts: 19.09.2015 13:41
  


Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai, vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā Garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva; jo jums dota žēlastība ne vien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest, jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat.Fil1:27-30.

talyc
e-kardināls
#56 Nosūtīts: 21.09.2015 10:46
  


Ja runa iet par pasaules iekārtojumu, tad protams, ka tajā ir tik ārkārtīgi daudz nepareizību un maldu un ačgārnas 'sakārtotības', ka to pareizāk ir atstāt tādu 'kāda tā ir', kamēr tā vēl daudz-maz darbojas (1. Pēt. 2:13).
Tā ir jāatstāj pasaulīgajiem 'pašu sakārtošanas ziņā' (2. Kor. 6:14)... Protams neliedzot tiem paklausīt 'kā būtu pareizi' padomiem.

Tādējā ziņā heterodoksa vide ticīgajam nespēj kaitēt - viņš dzīvo šinī grēka caur-caurīm samaitātajā /caurgrauztajā / brūkošajā pasaulē, pats nekļūdams tai līdzīgs (darot nevis kā pieņemts/ neba aizbildinoties, ka visi citi tā-pat-dara, bet rīkojas pēc savas 'jaunā cilvēka' iekšējās konstitūcijas, proti dara to, kas jādara, darā kā tas jādara, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu (kā laicīgais likums nosaka) kamēr vien tas iespējams (līdz neiet pretrunā ar Dieva likumu - bauslību).
Augstākais kaitējums, ko bezdievīga laicīgā vara patiesi ticīgajam var izdarīt (par nepakļaušanos viņu ieviestajiem bezdievīgajiem likumiem) ir laicīga sodīšana (līdz pat augstākajam soda-mēram ...nāves-sodam). Tas nozīmē, ka pār mūsu miesu un mantu tiem gan ir teikšana, bet attiecībā uz dvēseli - nekāda.

Un ...Rietumu kultūras pamatos daudz-maz ir ielikta izpratne par šādu kristīga cilvēka 'ticības brīvību' (lai ar cik vietumis nebūtu tā sagrozīta, tomēr atrodama).

Respektīvi - no heterodoksijas nevar izvairīties tā, ka būtum iespējams no tās 'lielās nepareizības' izolēties (kā kādā tādā kaut-kādā ortodoksā klosterī), bet neielaižot to nepareizību sevī / nesamierinoties ar tās piedāvātajām nepareizībām; neejot uz kompromisiem ar tās maldiem.

- - -

Kas ir muhamedāņu 'jājam-zirdziņš' (mūsu apspriežamās tēmas ietvaros)?
Tie solās iznīcināt demokrātiju "no iekšienes" . Kā? ...acīm redzot, tie ir atklājuši nepilnības (back doors in system) kaut kur pie rietumu kultūras.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#57 Nosūtīts: 21.09.2015 13:08   Laboja biskaps
  


Muhamedāņi atklājuši ka mūsdienu eiropieši ir vnk lohi, mūsdienu eiropiešu politiķi ir vēl lielāki lohi un eiropiešiem ir zudis pašsaglabāšanās instinkts
Un muhamedāņi iekārojuši toleranto Rietumu labumus, saglabājot savu dzīvesveidu un ne-tolerantos uzskatus. Kā kādreiz barbari iekāroja Romas Impērijas labumus!
Kā sakāmvārdā - Ko Dievs nolēmis pazudināt, tiem viņš atņem saprātu.
Jo Dieva bijāšana ir visas gudrības sākums. Dieva bijība (Eiropas apstāzē) mazinās, saprāts arī.

Var pat izmantot Rietumu šībrīža demokrātijas ideoloģijas versiju, piemēram, piešķirot sexminoritātei - gejiem īpašas sprivilēģijas, eiropieši tās piešķirs arī muhamedāņiem. Šur tur jau Rietumos piešķirot muhamedāņiem īpašas privilēģijas dzīvot pēc šariāta elementiem. Dzirdēts, ka zviedrs varot aprecēt muhamedāni tikai pārejot islamā.
Vajag tikai pabļaustīties..
Bet, par cik muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, muhamedāņi turpinās līdz pilnīgai...uzvarai.

Kā jau teicu, Austrumeiropai, arī Latvijai laicīgi jādomā rezerves varianti lai neietu bojā kopā ar Rietumeiropu.
Ja t.s.bēgļu miljoni pārpildīs Rietumeiropu un tie visi būs jāuztur, Rietumeiropa būs spiesta paziņot Austrumeiropai, ka pārtrauks maksājumus.
Līdz ar to ES ideja būs sevi izsmēlusi...
Jo kamdēļ Austrumeiropai būs stāvēt par muļķi Rietumiem un klanīties par pliku paldies un iet bojā kopā?
Vai Rietumeiopai ir kāds cits piedāvājums Latvijai, izņemot naudu?
Tās multikulturālisma ideoloģija jau sevi parādījusi kā bankrotu.

- - -

Secinājums - lai taču Rietumeiropa saņem ko pelnījusi par pašu stulbumu,
vnk mums jādomā kā pasargāt Latviju un mūsu bērnus.


talyc
e-kardināls
#58 Nosūtīts: 21.09.2015 13:42   Laboja talyc
  


ak vai, piskaps, kā nu būt?... neriebj pašam sadzīvot ar tavu dalīto dvēseli?
be-bē, rietum-eiropa pati vainīga; latvijas valdība, paši vainīgi
bet biskapu un viņa bērnus šiem jāpabaro/ jāpasargā?
nejūti savu ačgārnumu?
tu, ne zivs ne gaļa,
(ne)latvieti!
tak mūc pie puķina!
tu un viss tavs dzimums!
... (ak tur nav Rietum-labumu?
elki šim riebjot, bet elkiem upurētās gaļas dikti kārojas? - ak nabadziņš!)
- - -

Bet kas grib palikt eiropā (un pie rietumu vērtībām)
Padomājiet!

Pirms uznem savā mājā svestautieti, uzzini kaut ko vairāk par viņu, par viņa reliğiju, par viņa motīviem. Sapratis muhamedānisma centienus un augstāko mērķi, pārdomā visu labi kārtīgi un vēlreiz. Vai tiešām Latvijai būtu jāuzņem kristietībai un demokrātijai atklāti naidīgu reliğisko kopienu dalībniekus?

Labāk būt drusku nedemokrātiskiem, šķirojot bēgļus pēc reliğiskās piederības, nekā vēlāk pašiem ...vairs īsti nebūs kur pat aizmukt.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#59 Nosūtīts: 21.09.2015 14:11   Laboja biskaps
  


talic, nebāz savu degunu otra dvēselē

Pašam tev tā pārdalīta starp konceptuāli it kā pareizi uz papīra uzrakstītu kristīgo mācību un
lādošos antagonistiski noskaņota reliģioza tipiņa apšaubāmo ētiku. Shizmatiķa liktenis!

Sargātājs atradies, kopā ar Latvijas valdību un Briseli.
Ja Rietumeiropa turpinās tuvredzīgi tādā garā kā līdz šim, tad Putins pats atnāks un viņu te sagaidīs ar ziediem.

talyc
e-kardināls
#60 Nosūtīts: 21.09.2015 14:18   Laboja talyc
  


Es esmu karavīrs no jaunības dienām
un esmu gatavs mirt gan / gan:

gan aizstāvot savu dzimteni
gan pastāvot savā ticībā

- - -

ja man savas dzīvības būtu žēl, tad tik vien
ka manas asinis tiktu izlietas aizsargājot
arī tādus (latvijai nelojālus) mēslus kā tu, Gaisiņ
un manu vietu ieņemtu tādi nolādēti maldu mācītāji, kā tu

kā tas jau arī allaž ir bijis - tie, kas aizkrāsnē karu pārlaiduši, pēc tam lien laukā, stājas uzvarētāju rindās un (mirušo ordeņus sev pie krūtīm sprauduši), staigā lepni pa zemes virsu, māca savās gudrībās savas atvases, ar laiku pārliecinot pat sevi ka "mēs jau gan tādi kā tie sliktie marodieri nebijām"

- - -

Taču par latvietību (kas tā ir) un patriotismu (kā tas rodas)
to mēs detalizētāk apspriežam blakus diskusijā.

Šeit es lūdzu dot konkrētus priekšlikumus bēgļu krīzes jautājumā
[un biskaps, tavs priekšlikums "ņemt Latviju plecos un jozt uz Krieviju", paldies sapratām - vari neatkārtoties]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 6 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup