303. Kā Svētā kristība ietekmē grēku piedošanu?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Karš pret ISIS jeb cīņa pret Islāmu

e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 22.09.2015 11:20
  


Nav iespējams uzveikt netaisnību, (atdarot tai ar vēl lielāku netaisnību)
un vārdu salikums: "Karš par mieru" ir absurds.

Ar šādu apgalvojumu es gribētu iesākt šo diskusiju.
Taču lai izvairītos no pārpratumiem, - es nesliecos uz t.s. pacifismu.
Protams, ka kristietim ir atļauts piedalīties karadarbībā un ar ieročiem rokās (ja nepieciešams līdz nāvei) pildīt savu pienākumu.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 22.09.2015 12:08
  


Kā tas tā iet kopā?... vai tajā nav kādas pretrunas?
Tie ir jautājumi, kurus visticamāk var sagaidīt pēc tādiem (manis iepriekšminētiem) tekstiem.

1. Pirmā lieta, kuru es šeit minēšu ir laba/ļauna atzīšanas spēja.
Tā mums (cilvēkam) piemīt ikkatram un katrs to (saskaņā ar savu sirdsapziņu) izmanto savā dzīvē. Un tas arī nav nekas nepareizs, ja darām to saskanā ar Rakstiem, kā (1. Tes. 5:21-22) ...pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! Atraujaties no visa, kas ļauns.

Taču neaizmirsīsim arī no kurienes mums šī 'augstākā gudrība' un par kādu cenu tā iegūta?

2. Tātad otrā lieta ir par (iedzimto) grēku.
Tieši vēlme 'būt kā Dievam'; alkas pēc nemirstības, vēlēšanās "ielūkoties aiz priekškara", ...uzzināt k-ko no nezināmi-apslēptā; tiekšanās pēc īpašajām-dievišķajām gudrībām... tas bija tas kārdinājums, ar ko velns un čūska iebaroja 'aizliegto augli' pirmcilvēkam (Ievai un Ādamam).
[Ne sekss, nē (kā to antikrista pakalpiņi cenšas sagrozīt), tas gluži otrādi - ne vien tika atļauts jeb varbūt kaut kā ieteikts, bet uzdots, skaidrā pavēles formā (1. Moz. 1:28): "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."]. Tieši šaubas par Dieva vārda nemaldību (1. Moz. 3:1 "Vai tad tiešām Dievs ir teicis un neticība Dievam (1. Moz. 2:17 ...no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi), tas noveda pie grēka un pie grēka sekām.

3. Un šī trešā lieta (sauksim tiesāšanas spēja) ir pirmo divu punktu summējums.
Proti, tas ka sava iedzimtā grēka dēļ, praktiski neesam spējīgi spriest taisnu tiesu. Tas nozīmē, ka cilvēks aizvien domā par sevi kā labu esam (kādu viņu Dievs bija radījis), bet par pārējiem cilvēkiem viņš spriež pēc viņu darbiem (pēc grēcīguma izpausmēm), jeb arī vienkārši pēc savas (grēka samaitātās) izpratnes, radot 'tiesājamā tēlu'.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 22.09.2015 12:55   Laboja talyc
  


Ko es ar šo gribjēju teikt?
tikai to, ka šīs pasaules (laicīgās lietas) ir kārtojamas ar laicīgiem (fiziskiem ietekmēšanas) līdzekļiem, bet garīgi jautājumi (cīņas ir izcīnāmas) ar garīgiem ieročiem.

Šīs divas lietas (šos divus zobenus) nedrīkst sajaukt vietām, jeb izmantot kā vienu (kā to bēdīgi pasaulē redzam jau no Konstantīna laikiem x-tietības praksē ievazātu)

Ja ticības lietām uzbrūk ar laicīgās varas metodēm - iznākums nekad nebūs paredzams labs (kā mēs to vēsturē redzam Muhameda dumpīgajā pretošanās kustībā Romas pāvestības tirānijai)

- - -

Kas problēmas atšķetināšanai (gadsimtu garumā iestieptai un samilzušai) gribēs rast ātru un vieglu risinājumu, tas neglābjami klups un apdauzīsies un tik vien kā samudžinās situāciju vēl vairāk.

Ja kāds kristietis patiesi grib uzvāret muhamedāni, tad ne jau nokaujot (tas pat nebūtu man še jāskaidro). Tam pašam pa priekšu jākļūst stipram savā ticībā, kas gribētu savā ticībā dalīties (kā Tas Kungs mums to ir (pavēles formā) uzdevis (Mat. 28:18-21 "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.")

Un ja reiz mums ir kristīgi cilvēki valsts pārvaldes aparātā (un ir arī vēsturiskais mantojums kur to priekšteči kristīgās vērtības ielikuši valsts pārvaldes pamatos) un ja mums ir kristīgi cilvēki armijā un cilvilās aizsardzības jomā - Slava Dievam!, mēs varam būt pateicīgi par mūsu dienišķo maizi un vienā Dieva mierā to baudīt. Ja kāds grib (mūsu mācību pieņēmis) no tās labajiem augļiem baudīt - lūdzu, nāciet ar savu ieguldījumu, darbosimies, sargāsim un baudīsim visi to kopā. Ja kāds gribēs to (no malas ar varu) mums nolaupīt - aizstāvēsim - kaut līdz nāvei.

Esiet taču (kādiem jābūt) sālīti, kā sāls - droši un pārliecināti savā ticībā; bez šaubām. Parādiet savu ticību! Nenodotiet to asinis, kuri liecinieku nāvē miruši (un turpina mirt) līdz šim laikam. Bīstieties nevis ka jūs varētu nesaprast, pārprast, izsmiet, padzīt jebšu pat nokaut, bet bīstaties, ka netopat savējo atmesti (ka patiesie kristieši jūs neatpazītu kā savējos), ka nebūtu tādi, kas velti kristus vārdu nesuši!

- - -

Musulmaņa ticība, viņa svētā cīņa ir pret neticīgajiem (viņi, kā mēs redzam ir gatavi par savu ticību mirt. Un ja jūs tādi esiet (kā vairums mazticīgo), tad tā cīņa ir pret jums, un jūs (agri vai vēlu) zaudēsit. Kā jau teicu, ka laicīgie ieroči jūs nepasargās.

Ej, tautieti, iesper savam mācītājam pa pēc-pusi un saki: "tu, mēsls, māci mani skaidrajā mācībā, nevis pūderē man ausis ar savām blēņu pasakām". Pietiek klausīties miega dziesmiņas "miers, miers", kur redzi, nekāda miera nav!...,kur karš jau iet pilnā sparā!

- - -

jeb ... vari dusēt savu miegu, (apklusinot mani kā sava 'mīļā miera' traucēkli)
... lai tiktu iztrūcināts ... kaut kad vēlāk ... Tā Kunga pastarās-tiesas dienā
(ja kāds muhamedānis tev to nepasteidzinās)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup