247.Kā tu vari saprast miesas augšāmcelšanos?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Gudrības sākums

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 9.10.2015 11:55   Laboja talyc
  


Bet gudrība - kur to atrod, un kur mājo atziņa?

Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsij; tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu; tās balss atskan visā pilsētā: "Cik ilgi jūs, nejēgas, mīlēsit vieglprātību, cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu? Veltījiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai! Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu un jūs kavējaties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens neliekas par to ne zinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties, un, kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negaiss un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu, viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību Tā Kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību; tad lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma. Jo, ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina, un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet, kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes."

- - -

Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja: "Es Tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā Tavs labais prāts ir noticis Tavā priekšā." (Mt.11:25-26)

- - -

Turiet un dariet, jo tā būs jūsu gudrība un saprašana to tautu priekšā, kuras, kad tās dzirdēs visus šos likumus, teiks: tiešām, šī lielā tauta ir sapratīga un gudra tauta.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 13.10.2015 17:41
  


Īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā! (Sal. pam. 4:7) ... apspriedies ar visiem, kam ir krietnas spējas, kam Es esmu devis gudrības garu (2. Moz. 28:3) ...Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir (Mt. 25:29)


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 15.10.2015 14:18
  


Jo Tam Kungam ir labs prāts uz Savu tautu, Viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar Savu svētību.
Svētie lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās, (Ps. 149:4-5)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
moritz
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 2.11.2015 12:39
  


vai šī polemika būtum vietnes http://gudribassakums.lv/ tā saucamā raskrutka?


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
Roberto
e-pāvests
#5 Nosūtīts: 2.11.2015 13:43   Laboja Roberto
  


drīzāk apcere par tematu gudribassakums.lv mainījis savus īpašniekus


_____________________
simul iustus et peccator
moritz
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 2.11.2015 14:44
  

_____________________
laimīgā nekonsekvence...
talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 6.01.2016 11:48   Laboja talyc
  


Gudrību nevaram nozagt, nolaupīt, izkrāpt, sagrābt ar varu...
Taču nav arī tā ka nekādīgi nevaram pie tās tikt
jā varam to dabūt... ja vien tiešām To gribam
... ja patiesi gribam būt gudri

Vai Latvietis (kā suga) to spēj? (Spied, lai noskaidrotu)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#8 Nosūtīts: 19.03.2016 21:27   Laboja Roberto
  


Sal.māc.7:25:
Ar visu sirdi es metos izzināt,
pētīt un meklēt pēc gudrības un pēc skaidrības,
lai izzinātu, cik neldzīgs ir ļaunums
un cik muļķība


_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#9 Nosūtīts: 21.03.2016 16:09   Laboja gviclo
  


Gudrības patiesais aizsākums - alkas audzināšanai ļauties. [Sal.gudr.6:17]

Ceļ godā savus dēlus gudrība,
tos pieņem, kas pēc viņas lūkojas.
Kas gudrību mīl, mīl dzīvību,
kas agri ceļas iegūst gudrību, ar līksmību pildīsies.
Kam ir gudrība, iemantos godību,
kur vien ies, - Kungs svētīs to.
Kas viņai svēti kalpo, tie kalpo Svētajam.
Kas viņu mīl, tos mīl arī Kungs.
Kas gudrību uzklausa, tiesās tautas;
kas viņai veltījies, tas mājos drošībā.
Vien uzticot sevi gudrībai, var iemantot gudrību
un atstāt mantojumā pēcnācējiem,
jo, izliekoties nepazīstama, tā iesākumā līdztekus ies,
bailes un biklumu viesīs,
un mocīs audzinot,
līdz dvēselē viņš tai uzticēsies.
Ar savām prasībām tā viņu pārbaudīs,
lai, pazīstama ļaudamās, pie viņa atgrieztos.
Tā viņu ielīksmos un savus noslēpumus atklās.
Ja viņš, turpretī, maldos aizklīdīs,
tā viņu pametīs un bojāejai atstās.

[Sīraha gud.4:11-19]


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 24.03.2016 17:47
  


ja pievērsīsi gudrībai savu ausi, ja sapratnei atvērsi sirdi, ak, ja pēc atskārsmes sauksi, ja pilnā balsī pēc sapratnes kliegsi, ja meklēsi to kā sudrabu, lūkosi pēc tās kā apslēptas mantas, tad tu zināsi, kā bijāt Kungu, kā Dievu pazīt, tu iemācīsies, jo Kungs ir tas, kas gudrību dod, no viņa mutes – zināšana un sapratne! Taisnajiem viņš padomu glabā – vairogu visiem, kas dzīvo krietni, viņš uzrauga taisnības takas, viņš saviem uzticīgajiem sargā ceļu! Tad tu sapratīsi taisnību un tiesu, un patiesību – takas, kas ved uz labu, jo ienāks gudrība tavā sirdī un zināšana darīs tev prieku, izmanība tevi sargās, un sapratne tevi uzraudzīs, glābs tevi no ļaundaru ceļa, no tiem, kas nešķīsti runā, kas pamet taisnības takas, lai staigātu tumsības ceļos, kas priecīgi darīt ļaunu un līksmo par ļaunu nešķīstību, kas tekā pa līkām takām un staigā greizus ceļus!


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup