175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Laulība saskaņā ar Bībeli

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 9.05.2016 14:31   Laboja Roberto
  


Kas tad īsti ir laulība un kurā brīdī tā sākās un kad - izbeidzas?

- - -

Visiem īsteniem kristiešiem skaidrs, ka laulība ir Dieva iecelta vīrieša un sievietes savstarpējā kopdzīve.

Laulība ir spēkā tik ilgi, līdz nāve šķir vīru un sievu.

Vīrieti un sievieti viņš radīja, un viņš svētīja viņus un nosauca tos par cilvēkiem, kad tie tika radīti [1.Moz.5:2]

Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. – Tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.". [Mt.19:5-6]

Kungs Dievs teica:"Nav labi būt cilvēkam vienam, es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās." Un Kungs Dievs veidoja no zemes visādus lauka zvērus un visādus debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem, un visiem lauka zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Tad Kungs Dievs lika, lai dziļš miegs krīt pār cilvēku, un tas iemiga, tad viņš ņēma vienu viņa ribu un to vietu aizdarīja ar miesu. Un no ribas, ko viņš bija ņēmis no cilvēka, Kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica: "Šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!Tāpēc lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta! Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa." Un viņi abi bija kaili – vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. [1.Moz.2:18-25]_____________________
simul iustus et peccator
moritz
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 9.05.2016 21:56
  


kopdzīve, kas liecinieku priekšā apliecināta vai uz savstarpējās vienošanās pamata?


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
Roberto
e-pāvests
#3 Nosūtīts: 11.05.2016 19:59   Laboja Roberto
  


Tas ir labs jautājums: kurā brīdī sākas bibliskā kopdzīve? Ādamam un Ievai liecinieku nebija, izņemot zvērus, eņģeļus un pašu Dievu To Kungu. Un Ieva Ādamam tika radīta uzreiz par sievu nevis par brīvu sievieti, ko precēt...


_____________________
simul iustus et peccator
Cody
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 11.05.2016 21:10
  


Bibliska kopdzīve sākas kad;
1. Abi laulājamie ir izgājuši iesvētes mācību programmu LELB draudzē;
2. Kas nav kristīts, par obligāto! (ūdeni piegādā SIA "Rīgas Ūdens" par maksu) ziedojumu tiek kristīts iesvētību dievkalpojumā;
3. Abi laulājamie jau kā pilntiesīgi LELB locekļi piesaka laulību datumu par ko ar prieku tiek paziņots draudzei;
4. Divi cilvēki salaulājas izgreznotā baznīcā, cik nu katra rocība atļauj par ziedojumiem;
5. Akreditēts mācītājs izdod sertifikātu vai ko tamlīdzīgu.

Tas pa jokam un par kristību nopietni.

Lielāko tiesu šie cilvēki vairs nekad neapmeklē savu draudzi.

Tajā pašā laikā draudzē ir ģimenes kuras izveidotas padomju laikos, reģistrētas ZAGSā, nelaulātas baznīcā, ar lielu bērnu pulku apmeklē katru Dievkalpojumu, bērnus sūta Svētdienas skolā, tie arī ar prieku to apmeklē.


_____________________
Tur, kur nav skaidras pārliecības, priekšroka jādod šaubām
filipsb
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 12.05.2016 12:22
  


Par tiem ZAGsiem runājot, var novērot, ka daža baznīca, par īstenām laulībām atzīdama tikai baznīcā slēgtās un pat pasludinādamas tās par sakramentu, vārdiski apliecina noslēgto laulību svarīgumu, nepārkāpjamību, nešķiramību u.tml., bet savos darbos īsteno pilnīgi pretējo - mierīgi laulā cilvēkus, kuriem jau ir nezin cik šķirtas laulības, jo tās lūk neskaitoties - slēgtas ZAGsā. Tad jau nopietnāk pret laulību attiecas tie, kas par likumīgu laulību atzīst jebkādā sabiedrībā atzītā formā (protams, tādā, kas nav pretēja Rakstiem) noslēgtu vīrieša un sievietes savienību.

Janis Dimza
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 13.05.2016 12:30
  


ja runā par laulības sākumu, tad īsi un vienkārši, bet reizē mūsdienu cilvēkam pretrunīgi, tas ir pateikts šeit jautājumā par saderināšanos:

Markku Särelä:
Kad vīrietis un sieviete norunā, ka precēsies, tad vīni ir saderinājušies. Saderināšanās ir laulības apsolījums – dzīvot kopā līdz brīdim, kamēr nāve šķirs.
Saderinājušies ir viens otram apsolījušies, bet nav vēl viens otram doti.
Saderināšanās nozīme ir darīt atklātībai zināmu laulības nodomu.

šāda, manuprāt, būtu pareiza kristīga attieksme..

- - -

Robert,

par Ādamu un Ievu Tu esi aizšāvis garām, sakot, ka viņiem nebija liecinieku!
Bija! Un Kāds vēl bija!!!!! Reizē laulātājs un liecinieks.

"Un Dievs viņus svētīja un teica [viņiem]"

Bija gan laulības (ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt), gan laulību uzruna. Un tādējādi tika iedibināts laulības iestādījums.

Viesu gan nebija

filipsb
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 13.05.2016 18:48
  


Diskusijā par laulību sākuma brīdi var pieminēt Rīgas rātes konsultēšanos pie Lutera par vienu 1533. gadā Rīgā noslēgtu saderināšanos. Notikumu īss izklāsts šāds: jaunkundze publiski baznīcā saderinājusies ar vienu vīrieti, bet pēc laiciņa atsakās šo precēt, jo precēt gribot citu. Pieaicinātie mācītāji Knopke, Tegetmeijers un rātes pārstāvji tomēr uzskatījuši, ka starp abiem jau pastāv īstena laulība. Arī atraidītais līgavainis, lai gan atzinis, ka no lielās mīlas nekas nesanāks, nu nav varējis stāties laulībā ar citu. Lieta izskatīta 5 gadus, līdz vērsušies ar vēstuli pie Lutera. Lutera paustais viedoklis:
"Par šādām atklātībā saderinātām jaunavām kā raksti, tā visas tiesības runā ne citādi, kā par laulātām līgavām un mājas kundzēm; ja arī viņa tam stūrgalvīgi pretojas, tad viņai jāpasaka, ka viņai visas savas dzīves garumā nedz varēs, nedz drīkstēs būt cits laulāts vīrs. Bet viņam - otrajai pusei Hansam Kannegīzeram - jābūt brīvam no viņas un neprecētam, lai ņemtu citu sievu."


Roberto
e-pāvests
#8 Nosūtīts: 16.05.2016 08:33   Laboja Roberto
  


Interesanti būtu uzzināt saderināšanas piemērus un / vai norādes no Bībeles (Luters atsaucas uz Rakstiem un tiesībām - par pēdējo tā kā skaidrs, bet konkrēti panti no Bībeles)


_____________________
simul iustus et peccator
Janis Dimza
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 16.05.2016 11:51
  


Re ku, Markku Sarela kā vienu no piemēriem, droši vien spilgtāko, min Mateja pasludināto par Jēzus dzimšanu. Jāzeps un Marija kaut bija "tikai" saderināti jau tiek saukti par vīru un sievu, tai pat laikā - un tas arī minēts - seksuālas attiecības viņu starpā vēl nebija bijušas.

"Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā:viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu; pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepus šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja:"Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara.   Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko Kungs caur pravieti ir runājis:   redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs Dēlu, un viņu sauks vārdā Immānū- Ēls, tulkojumā:Dievs ir ar mums." Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis.   Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja Dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus."

- - -

Re kādi likumi jūdiem no 5. Mozus grāmatas 22. nodaļas:

"Ja jaunava ir saderināta vīram, bet kāds cits vīrs to pilsētā sastop un guļ ar viņu, tad aizved tos abus pie pilsētas vārtiem un nomētā akmeņiem, lai mirst, – meiteni tādēļ, ka viņa pilsētā nesauca palīgā, bet vīru tādēļ, ka viņš izvaroja sava tuvākā sievu! Izsvel ļaunumu no sava vidus! Bet, ja kāds vīrs sastop uz lauka meiteni, kas saderināta, pievārē viņu un guļ ar viņu, tad lai tas vīrs, kas ar viņu gulējis, mirst viens pats. Meitenei tu nedari neko, meitenei nav nāves grēka, jo tas ir tāpat, ja kāds būtu uzbrucis savam tuvākajam un nokāvis to, jo viņš to sastapa uz lauka, un saderinātā meitene kliedza, bet tai nebija palīga.   Ja kāds vīrs sastop jaunavu, kas nav saderināta, sagrābj to un guļ ar to, un tie tiek pieķerti,   tad lai tas vīrs, kas ar to gulējis, dod meitenes tēvam piecdesmit šekeļus sudraba un lai tā kļūst viņam par sievu, jo viņš to ieguvis ar varu; vairs nekad viņš nedrīkst to atlaist."


Pievērsīšu uzmanību vienam aspektam no pirmā teikuma, kas saskan ar Mateja aprakstīto par Jāzepu un Mariju. "Ja jaunava ir saderināta vīram.. " Tātad ir saderinātie. Taču tai pat laikā šī jaunava teikuma beigās tiek saukta par "sievu"!!!

Roberto
e-pāvests
#10 Nosūtīts: 20.05.2016 16:18
  


Brīniškīgs ekskurs no Vecās un Jaunās Derības par laulības šākumpunktu.


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup