243. Kā tu tiksi Dieva priekšā taisnots jeb kā tu izglābsies?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Dievs Svētī Latviju, Mūs Dārgo Tēviju ... kāpēc mums ir tāda himna?

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 17.10.2018 12:08   Laboja talyc
  


...kad atkal lūgsim: Dievs svētī Latviju! ... varbūt provēsim to darīt ar izpratni?


Lai atrisinātu kādu vienādojumu, papriekšu jāsaprot tajā iekļauto (zināmo/nezināmo) vērtības.
1. Kas ir DIEVS (cik reāls tautiešu apziņā ir šis tēls)? -
2. Ko nozīmē - SVĒTĪ ...(par kādiem debesu labumiem iet runa)? -
3. Kā saprotam LATVIJU? (vēsturiskā nozīmē, iluziori ideālā vīzijā vai pārnestā skatījumā?) -
4. Kas esam tie MĒS? - ...kam tā ir DĀRGĀ (kāpēc un tieši cik dārga)? - Kur un kā, tā TĒVIJA atrodama? -
5. Ko saucam par LAIMI, kurā ilgojamies (lūdzam LAIST mums tur) DIET? -
6. Kā izpaužas tas, ka ... MEITAS ZIED? -
7. Ko tad īsti, tie ... DĒLI DZIED? -


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 17.10.2018 12:11   Laboja talyc
  


... ja iespējams vienprātībā


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#3 Nosūtīts: 17.10.2018 12:45
  


Jāmeklē avotos himnas teksta autora izpratne par konkrētajiem vārdiem


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 18.10.2018 01:28   Laboja talyc
  


Himnas autors - jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks - Kārlis Baumanis - viens no tiem, kuri ievadīja latviešu nacionālās atmodas kustību (Apgaismības laikmeta idejas + galvenie brīvmūrniecības principi*).

Reālajā dzīvē jaunlatvieši centās atrisināt galveno visas tautas kopējo problēmu - atbrīvoties no vācbaltiešu virskundzības. Lai to paveiktu, bija jāveic trīs galvenie uzdevumi: jāizveido sava kultūra, kas būtu brīva no muižnieku un garīdznieku ietekmes, saimnieciski jākļūst neatkarīgiem un jāiegūst juridiskā līdztiesība.

Garīgajā jomā, apgaismība par visu lietu mēru uzskata cilvēka prātu. Jaunlatvieši uzsver, ka latviešiem ir jāmācās. Viss, ko nevar pierādīt ar prāta palīdzību, tiek uzskatīts par maldiem, aizspriedumiem un māņticību.

Baumaņu Kārlis prot ne vien komponēt un rīmēt, bet arī spēj izmantot satīru un karikatūras. Pieņēmis pseidonīmu - Antikangars viņš izsmej baltvācu luterāņu mācītājus (neizšķirot Luterisko mācību). Principā ...tā ir racionāla kūdīšana uz jūsmošanu, kas veicina naida kultu), liekot Latvijā skanēt "nevainīgām" jaunajām tautas dziesmām:

"Slava jaunam tautas ziedam!
Sveiks lai valda Līgas gars!"


- - -

*Viens no galvenajiem brīvmūrniecības principiem ir Augstākās būtības atzīšana, kā arī brīvmūrnieku tradīciju, rituālu un procedūru saistība ar to. Reliģijā augstākā būtība nav nekas cits, kā Dievs. Taču brīvmūrniecībā Augstākā būtība netiek tieši identificēta ar Dievu teoloģiskajā (Bībeles) izpratnē. Augstākā būtība ir daudz plašāks, komplicētāks, drīzāk filosofisks, nekā teoloģisks jēdziens. Galvenā saikne ar reliģiju šeit saglabājas morāles un ētikas aspektā. Savukārt, Augstākā būtība atklājas kā Dižais Pasaules Arhitekts (arī Lielais Visuma Celtnieks), kas var būt gan Dievs, gan Pasaules kārtība, kuras izcelsme cilvēkiem nav precīzi zināma, varbūt nav arī svarīga, bet, kurā tie tic taisnīgumam, godam un citiem morāles un ētikas principiem, pieņemot tos kā absolūto patiesību un pakārtojot tiem savas domas un rīcību.

Lielo Visuma Celtnieku brīvmūrniecība redz kā tikumisku būtību, kas ir iedzimta katrā cilvēka dvēselē, tai pat laikā atstājot pilnīgu uzskatu brīvību par šo Augstāko būtību, katram cilvēkam veidot savu priekšstatu un tiecoties uz to saskaņā tikai ar savu pārliecību.

Tādā veidā var teikt, ka brīvmūrniecība iet paralēlu ceļu baznīcai, taču ar to neidentificējas. Reliģiskajos jautājumos brīvmūrniecības vairums iestājas par ticības brīvību un cīnas pret šauru dogmatismu un sektantismu, tos uzskatot par vienu no sabiedrības sašķeltības un cilvēka cieņu pazemojošiem faktoriem.

Brīvmūrniecības sena devīze ir arī "Deus Meumque Jus"). Šī latīņu valodas devīze dažkārt tiek tulkota kā "Dievs un manas tiesības". Taču tā jēga precīzāk būtu izsakāma kā "Dievs (jebšu taisnīgums) ir cilvēka tiesības".

- - -

Secinājums 1. - Latvijas himnā pieminētais dievs nav tas pats Dievs, ko pazīst un pielūdz Kristum ticīgie. Ja kāds šo lūgšanu "DIEVS SVĒTĪ LATVIJU" adresē Jēzum, tas gan dara labi un pareizi, taču darīts tas tiek pēc pašu iniciatīvas un pamatojoties savā pozitīvi naivajā labticībā. Tad nu arī atbilde uz šādu lūgšanu un Dieva svētība pār Latviju nāk nevis pateicoties himnas autoru izpratnei, bet par spīti tai.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Janis Karklins
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 18.10.2018 06:46
  
Roberto
e-pāvests
#6 Nosūtīts: 26.11.2018 11:25   Laboja Roberto
  


Hmm... Variācija par tēmu:_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 12.12.2022 20:24   Laboja talyc
  


2. Ko nozīmē - SVĒTĪ ...par kādiem debesu vai laicīgajiem labumiem šinī tautas lūgšanā iet runa?

Tā kā tiek lūgta svētība Latvijai, noprotam, ka tiek domāts par tiem, kas identificē sevi kā latviešus, vietējos jebšu iezemiešus. Loģiski ka runa iet par tiem, kuriem Latvija ir tēvu zeme un kuriem šī zeme nozīmē kaut ko vērtīgu (t.s. dārgā Tēvija).

pats vārds "svētīt" var tikt lietots ar nozīmi - ,,nošķirt"

Ja reiz Dievs ir (tiek saprasts kā) taisnīgums un cilvēka tiesības un pats pirmais kas šajā lūgšanā parādās ir vēlme, pēc nošķiršanas, tad varam secināt, ka ir kāds ārējais spēks vai kāda dziļākā netaisnība, kas latviešiem un Latvijai nav (nav bijusi) pa prātam.

Es personīgi varu izšķirt divu veidu netaisnības. Tā pirmā ir ārējo agresoru vēlme izmantot Latvijas zemi un latviešus kā savus pakalpiņus vai vergus, un izrīkoties ar Latvijas labumiem pēc savām savtīgajām interesēm. Tā otrā ir līdzīga, taču daudz ļaunāka, jo grūtāk pamanāma. Tā ir tā, kas dziļi iesakņojusies cilvēkos - pat tajos, kas sauc sevi par vietējajiem, taču par kopējo labumu tiem rūpe maza, jo egoistiskās vēlmes un kārības ir ņēmušas virsroku. Tādi ir gatavi pat sadarboties ar ārējo ienaidnieku, ja tāda sadarbība šiem tik nestu vairāk labuma.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#8 Nosūtīts: 12.12.2022 21:23
  


jauns pavērsiens diskusijà


_____________________
simul iustus et peccator
jean
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 27.12.2022 22:23
  


Tieši tā notika kovidlaikā, kad tie, kas sajuta naudas garšu, izrīkojās ar tautu pilnīgi savtīgās interesēs .. Un tad pilnīgi pie kājas bija iepriekš gadu desmitiem iztrādātie likumi, kas aizliedza uzspiest ar varu zināmas lietas, ko pirms tam darījuši hitleriskie nacisti. Bet, kad redzēja, ka, lai iegūtu daudz naudas (kredīta veidā), tad ir jākļūst kā nacistiem, tad pat to bija ar mieru darīt. .. ka tik iegūtu piķi, piķi, piķi.. No tā Dievs lai pasarga!! Ideālā formā Latvijas himna kristiešu izpildījumā ir lūgums, lai Dievs pasarga no tā .. Jo, protams, no valdītājiem (gan valsts, gan pašvaldību, gan visu citu līmeņu vadītājiem, kas pārvalda valsts/pašvaldību īpašumus un nodokļu naudu) ir daudz kas atkarīgs tautas kā kopuma eksistencē.

Roberto
e-pāvests
#10 Nosūtīts: 30.12.2022 16:34   Laboja Roberto
  


reiz kāds mācītājs vēlējās mainīt Latvijas himnas tekstu


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup