226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Vai tiešām LELBam nav oficiālas nostājas pret KLB?

Lapa  Lapa 6 no 9:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Tālāk »
e-autors Ziņa
Ķencis
e-baznīcēns
#51 Nosūtīts: 18.05.2007 21:59
  


Jānis Vanags raksta:

"Nekad neesmu atzinis, ka LELB ir heterodoksa. Kādā savā ziņojumā sinodei gan teicu, ka Baznīcā ir vairāki spārni vai novirzieni, kurus aptuveni varētu raksturot kā konfesionālistus, augstbaznīciskos, harizmatiķus, tradicionālistus un nosacīti liberālos. Taču tas nebūt nenozīmē heterodoksiju. Jaunās LELB satversmes projekta preambula skan:

"Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir draudze, kas celta uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūra akmens ir Kristus Jēzus. Tās pamats, likums un mēraukla ir Vecās un Jaunās Derības grāmatas, jo tās ir patiess un uzticams Trīsvienīgā Dieva vārds, kurā Viņš uz mums runā un pie mums darbojas ar likumu un evaņģēliju, tiesu un žēlastību.
Latvija evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācībai un dzīvei saistoša kopības izpausme, kurā manifestējas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienprātība un norobežošanās no herēzēm un shizmām, ir no senbaznīcas mantotās Apustuļu, Nikejas-Konstantinopoles un Atanasija ticības apliecības, kā arī reformācijas ticības apliecības, kas apkopotas “Liber Concordiae”.
Uz šī negrozāmā pamata stāvēdama un paļaudamās uz Dieva žēlastību, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca grib paklausīt Kristus pavēlei būt par Viņa liecinieci un sludināt evaņģēliju visai radībai, ar Dieva Vārdu un Sakramentiem kalpot Kristus Miesas uzcelšanai un vienībai un pulcināt izredzētu cilti, ķēnišķīgus priesterus, svētu tautu un Dieva īpašumu, lai mīlestībā un savstarpējā sadraudzībā paustu Tā darbus, kas mūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā."

Šī preambula ir apstiprināta LELB mācītāju konferencē. Tā ir saistoša visu minēto novirzienu mācītājiem un savas īpašās intereses liturģijā, Gara dāvanu lietošanā, luteriskajās apliecībās vai citās sfērās viņi drīkst īstenot tikai preambulas noteikumu ietvaros. Uzskatu, ka tas principā ir iespējams - vienotība pamatlietās un brīvība pārējās. Starp citu, kaut kad senāk ar šādu pozīciju te foruma diskusijās lepojās KLB. Vēl es domāju, ka mācības jautājumos LELB gadu gaitā ir kļuvusi un arvien kļūst aizvien vienprātīgāka, un tā nav nejaušība, bet apzināta LELB vadības politika"

Ķencim nav saprotams, kā gan konfesionālistus, augstbaznīciskos, harizmatiķus, tradicionālistus un nosacīti liberālos novirzienus var saistīt ar bezierunu pakļaušanos Rakstiem un Luteriskajām ticības apliecībām? Tas vienkārši nav iespējams patiesi luteriskā baznīcā. Šādi novirzieni kopā praktiski var eksistēt vienīgi Anglikāņu baznīcā.


_____________________
I am a fine polemicist.
Roberto
e-pāvests
#52 Nosūtīts: 18.05.2007 22:24   Laboja Roberto
  


draugs Ķenci

Ķencim nav saprotams, kā gan konfesionālistus, augstbaznīciskos, harizmatiķus, tradicionālistus un nosacīti liberālos novirzienus var saistīt ar bezierunu pakļaušanos Rakstiem un Luteriskajām ticības apliecībām? Tas vienkārši nav iespējams patiesi luteriskā baznīcā.

arī RG kungam tas nav saprotams
_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#53 Nosūtīts: 18.05.2007 22:49   Laboja gviclo
  


Kas gan tur nesaprotams.
Preambula ir jāizlasa vairākas reizes.
Preambula, preambula, preambula


S.G.: "Markions bija visbīstamākais ķeceris, jo taisija savu baznīcu, gluži kā Latvijā augsburgieši"

J.U.: "Pabeigs šīs kurs, un būs trešā sinode Latvijā. Bet vai kautkas mainīsies?" "Vai pasaulē var būt baznīca, kur visi ir vienā prātā. Nu tu jau zini, ka Latvijā ir tāds KLB."

R.E.: "LELBā varam atrast vairāk vienprātīgu grupējumu, kur ir vairāk nekā ducis mācītāju, kā tas ir arī KLB."

A.B.: "Viņi gan ir ļoti talantīgi, bet toreiz rīcība bija nepareiza, gan no baznīcas vadības, gan viņu puses."

R.S.: "Lasīju Ilāra Plūmes paziņojumu. Tur nebija nevienas Rakstu vietas."

G.K.: "ilārisma murgi."

J.V.: "Ko jūs par to domājat?" "Bija te uz Latviju atbraucis tāds Brots, un viņš sacīja, ka kofesionālie tikai šķeļās un šķeļās."


_____________________________________________
Lūk: "Es jau ar arhibīskapu pārrunāju, ka tagad būs jauki, kad visi studenti pabeigs LA ar mīlestību uz augsto mesu.
"
"Ordinācija ir jāpanāk. Tas ir pavisam cits juridisks status"

"Zase bija liberālis"

"Nu tuvā nākotnē ordinēs tikai tos, kas parakstīsies, ka kalpos albā un pēc A kārtības"

"Līdz ordinācijai vajag klusām un mierīgi, a pēc tam varēsi darīt kā gribi"_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Roberto
e-pāvests
#54 Nosūtīts: 18.05.2007 23:14
  


draugs gviclo, o! kaut kur dzirdēti teksti


_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#55 Nosūtīts: 18.05.2007 23:17   Laboja gviclo
  


Galvenais - tos dzirdot vajag darīt tā

Un tad - kad saka, ka iekš lelba nav oficiāla viedokļa, tad arī darīt šitā
______________________________
Visu laiku un vienmēr jadara šitā

Visiem jādara šitā
______________________________
Lai būtu šitā neivs tā
______________________________
Vislielākā baile tiem ir, ka kāds izdarīs šitā


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Roberto
e-pāvests
#56 Nosūtīts: 19.05.2007 00:08   Laboja Roberto
  


gviclo cik daudz Tu izdarīji šitāviņi šitā bet Tu šitāgviclo, varbūt atšifrēt vārdus, jo tas viss tika publiski runāts?


_____________________
simul iustus et peccator
ddauka
e-baznīcēns
#57 Nosūtīts: 19.05.2007 02:27
  


ddauka uz to saka

talyc
e-kardināls
#58 Nosūtīts: 19.05.2007 02:53
  

_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Ķencis
e-baznīcēns
#59 Nosūtīts: 19.05.2007 15:39
  


Vai kāds var Ķencim paskaidrot, kas tie tādi - "nosacīti liberālie"?
Un vēl tur ir tik daudzi isti, vai viņu vidū nav ar hļisti?


_____________________
I am a fine polemicist.
Ķencis
e-baznīcēns
#60 Nosūtīts: 19.05.2007 15:52
  


Man Dievs, Tev lūdzam vienotību caur mūsu lielo dažādību, ka apvienoti tiktu visi, lai kopā ietu tad uz misi.

Tur klusi Tevi slavēs konfesisti, būs tērpos greznos augstbaznīcisti, tur mēlēs runās harizmāti, bet pagātni teiks tradicionālisti, vien brīnās nosacīti liberālie - vai neesam mēs bābelisti?


_____________________
I am a fine polemicist.
Lapa  Lapa 6 no 9:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup