32. Kas ir ļauna vēlēšana?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Patriarhātam brūkot

Lapa  Lapa 1 no 4:  1  2  3  4  Tālāk »
e-autors Ziņa
ieva
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 18.07.2007 22:41   Laboja e-pāvests
  


Kāpēc jums kā heteroseksuālai katolietei ir svarīgi aizstāvēt homoseksuālistu tiesības?

Tāpēc, ka es uzskatu — visiem ir vienādas tiesības un indivīdam uzspiest viņa personas definīciju ir problemātiski. Cilvēkiem vajadzētu būt tiesībām pašiem definēt sevi. Nav pareizi uzspiest normu, ka, piemēram, heteroseksuālisms vai homoseksuālisms ir pareizais dzīvesveids. Mēs esam ļoti dažādi. Katram jābūt tiesībām pašiem nolemt, kas viņš ir, un dzīvot saskaņā ar šo pārliecību, kamēr viņš respektē citus. Tas ir ļoti vienkārši.

Kopš kura laika jūs cīnāties par homoseksuālistu tiesībām, kas jūs uz to rosināja?

Esmu bijusi daļa no progresīvās katoļu baznīcas Eiropā 15 gadu. Esmu audzināta kā katoliete, gāju reliģiskā skolā. Mēs visi esam Dieva radības, radītas viņa vaigā. Vai Dievs ir balts eiropietis ar garu bārdu? Droši vien, ka ne. Dievu saprast ir ļoti grūti — Dievs ir ļoti daudzšķautņains. Bībele liedz veidot Dieva attēlu. Nav iespējams saprast Dievu, tāpat kā nav iespējams saprast cilvēku.

Vai eksistē teoloģiski argumenti pret homoseksuālismu?


Izplatīts arguments ir, ka Bībelē ir rakstīts, ka homoseksuālisms ir nepareizs. Tā ir taisnība. Taču, kā zināms, Bībelē ir rakstīts daudz dažādu lietu. Piemēram, saskaņā ar Bībeli ir tiesības pārdot vergus. Tāpat, kā zināms, mūsdienu katoļu baznīca ir pret nāvessodu, taču Bībelē tas ir atļauts. Bībele zināmā mērā ir dokuments par to laiku, kurā tā tika rakstīta. Mēs esam vēsturiska kopiena, un lietas, kas bija normālas senāk, tagad ir absolūti nepieņemamas. Vai otrādi — šodien aizdot naudu ar procentiem ir normāla, baznīcas akceptēta prakse, kaut arī Bībelē tas ir nepieņemami.

Vai jautājums par homoseksuālismu sabiedrībā ir saasinājies pēdējā laikā, vai tā tikai šķiet?

Pēdējā laikā situācija tiešām šķiet kļuvusi nokaitētāka. Pateicoties tehnoloģijām, kas dzīvi padara vieglāku, globālais patriarhāts brūk. Attiecības starp sievietēm un vīriešiem mainās. Senāk daudz sieviešu mira dzemdībās. Darbs vairs neaizņem tik daudz laika. Mums vairs nav visa diena jāvelta mājsaimniecībai. Globālais patriarhāts piedzīvo norietu, un šī iemesla dēļ fundamentālisti kļūst ļoti neapmierināti. Varas attiecības mainās, un viņi ir apjukuši. Patriarhāta piekritējiem ir bail, un viņi reizēm kļūst vardarbīgi.

Bieži tiek runāts par morāles vērtību sabrukumu patērētāju sabiedrībā. Vai arī jūs arī uzskatāt, ka sabiedrība ir izlaidusies?


Dekadence ir vērojama. Cilvēki par vērtību norietu runā ļoti bieži. Bet tai pašā laikā nāk jaunas vērtības. Ievērojams skaits jaunu cilvēku ir ideālistiski noskaņoti. Viņiem rūp vide, miers un taisnīgums.

Kāpēc arī katoļu baznīcā homoseksuālisma jautājums ir saasinājies pēdējos gados?

No vienas puses, katoļu baznīca mainās, no otras puses, tajā joprojām izpaužas sieviešu nīšana. Sievietēm pat nav tiesību kļūt par priestera sievu. Katoļu baznīcā ir vesela kopiena jaunu, ticīgu, vientuļu vīriešu, kuriem tiek stāstīts, ka sievietes ir grēka nesējas pasaulē. Nav pārsteidzoši, ka visai daudzi priesteri ir geji. Ja tu esi gejs, katoļu baznīca ir lieliska vide, kur sadzīvot ar savu homoseksuālismu.

Kā vēsturiski veidojušās kristietības attiecības ar seksualitāti?

Dzimumattiecības katolicismā ilgstoši tika uzskatītas par grēku. Tikai ar Vatikāna Otro koncilu (1962.—1965.gads) dzimumattiecības sāka uzskatīt par svētām. Jābilst, laji uz seksualitāti vienmēr ir raudzījušies savādāk nekā garīdzniecība. Saskaņā ar katoļu augstākās hierarhijas uzskatiem leģitīms sekss drīkst būt tikai laulībā. Savukārt, kad ir sekss, aizsarglīdzekļus lietot nedrīkst. Respektīvi, nodarbošanās ar seksu tiek padarīta neiespējama. Principā tas ir pamudinājums atturēties. Dzimumattiecībās drīkst stāties vienīgi prokreācijas nolūkos. Bīskapi ir attālināti no realitātes šajos jautājumos. Katoļu baznīca ir pēdējā absolūtā monarhija Eiropā.

Kāda ir citu reliģiju attieksme pret homoseksuālismu?


Mūsdienu jūdaisms nav monolīts šajā jautājumā — ir liberālie, ortodoksie un ultraortodoksie jūdi, kuru starpā valda nevienprātība attieksmē pret homoseksuālistiem. Ar musulmaņiem tāpat — arī viņiem ir geju un lesbiešu organizācijas.

Kas diktēja kristīgās baznīcas attieksmi pret seksu?

Ļoti svarīgi noteicēji baznīcas skatījumā uz seksualitāti bija gnostiķi un Svētais Augustīns. Augustīnam bija bērns ar kādu sievieti, taču viņa māte šīs attiecības nevēlējās. Kad viņš konvertējās kristietībā, viņš sāka dzīvot celibātā. Saskaņā ar viņa izveidoto tradīciju, viss ķermeniskais ir slikts. Taču saskaņā ar patieso katoļu doktrīnu dvēsele un ķermenis ir vienoti. To, piemēram, var lasīt Akvīnas Toma rakstītajā. Seksualitāte ir svēta, un tā nav domāta tikai reprodukcijai — mēs neesam dzīvnieki, mēs esam cilvēki. Apziņa ieņem ļoti svarīgu lomu seksualitātē. Iesaistīties dzimumattiecībās mums neliek tikai instinkts. Tā ir cilvēka apzināta izvēle. Piemēram, šī iemesla dēļ incests ir tabu. Seksualitāte ir ļoti simboliska, jo tā mums ļoti daudz ko nozīmē. Tai ir dziļa jēga. Caur to mēs varam paust savu mīlestību un vērtības.

Vai reliģijai vispār vajadzētu diktēt seksuālo uzvedību?

Tas ir āķīgs jautājums. Seksualitātei reliģijā ir simbola spēks. Reliģija daļēji ir instruments, lai regulētu sabiedrību. Mums ir vajadzīgi kaut kādi noteikumi, jo mēs nedzīvojam ar instinktiem vien. Bērni mums jāaudzina ar atbildības sajūtu. Tāpat vajadzētu zināt par kontracepciju. Ja tu esi reliģiozs, tev daudzas lietas kļūst svētas. Piemēram, maltītes ieturēšana. Mūsdienās, kad valda ātrais ēdiens, par ēdiena svētumu gan var aizmirst. Bet, ja reliģija regulē seksualitāti, tad tajā pašā laikā seksuālajās attiecībās jābūt vienprātībai starp partneriem. Taisnīgums, respekts un mīlestība attiecībās ir būtiski.

Vai, ņemot vērā jau tā visai šauro katoļu augstākās hierarhijas heteroseksuālisma redzējumu, jūs domājat, ka var mainīties attieksme pret gejiem? Varbūt jūsu centieni mēģināt samierināt katolicismu un homoseksuālismu ir veltīgi?


Katoļu baznīca mainīsies. Katoļi jau mainās, respektīvi, laji mainās. Ir geju priesteru un geju katoļu aktīvistu organizācijas. Tas ir laika jautājums. Fenomenu jēga mainās ar laiku — piemēram, mīlestības izpratne. To droši vien jums varētu pastāstīt lingvisti. Katolicisms ir ļoti interesanta reliģija un institūcija, dzīva tradīcija. Kopš Otrā koncila tā arī spērusi soļus uz atvērtību.

Vai baznīcai būtu jāpārstāj regulēt un jāļaujas sabiedrības noskaņojumu vējiem?

Baznīca turpinās regulēt, būs arī robežas, bet jēdzīgākā veidā. Ja baznīca nemainās, tā nomirs. Jēzum vienīgais transporta līdzeklis bija ēzelis, bet to vairs neizmanto. Tas bija simboliski, jo ēzelis tolaik bija transportlīdzeklis nabagajiem, zirgs — bagātajiem. Tāpat viņš arī mazgāja kājas saviem sekotājiem. Šo darbību jēga ir palikusi, kaut arī forma — mainījusies.

Vai, jūsuprāt, Svētos rakstus vajadzētu interpretēt elastīgi, sabiedrībai mainoties?

Ir cilvēki, kas tos lasa burtiski. Ilgu laiku cilvēki nemācēja rakstīt un lasīt. Un, ja tu dzirdi stāstu, esot analfabēts, tu varbūt sākotnēji uztver tikai dzirdētā pirmo jēgu. Savukārt, ja tu māki lasīt un lasi stāstu atkārtoti, nāk atklāsmes — tu saproti tekstu jaunā veidā. Kristietība ir dzīva tradīcija, un Svētie raksti ir dzīvi, kaut arī tie ir uzrakstīti pirms 2000—3000 gadiem. Tās ir koncentrēta cilvēciska pieredze. Rietumu sabiedrības ir sekulāras, bet tajās joprojām valda dziļāka kristīga uztvere.

Argumentos pret homoseksuālismu tiek arī norādīts uz slikto demogrāfisko situāciju Rietumos — vai jūs varētu ko bilst šajā sakarā?

Apvienotās Nācijas ir ļoti noraizējušās par demogrāfiskajām pārmaiņām. Taču pasaulē netrūks cilvēku. Ja kļūs vairāk vecu cilvēku nekā jaunu, tad sabiedrība pielāgosies, mainot kaut kādas sabiedriskās vērtības, attieksmi pret vecākiem cilvēkiem. Veci cilvēki mūsdienās ir daudz veselāki nekā senākos laikos. Drīz daudzi, iespējams, dzīvos līdz pat simt gadiem. Ja runājam par to, ka dzimstība krītas, jāatceras, ka senāk, ja sievietēm bija ļoti daudz bērnu, tad vairums nomira. Manam vecvectēvam bija 12 bērni, no kuriem tikai septiņi izdzīvoja.

Kas jums liek palikt katoļu baznīcā?


Katolicisms ir daļa no manis un es esmu atbildīga par to. To var pamest vai tajā palikt. Es dodu priekšroku palikt. Tā ir mans mantojums. Tas ir kā mantot vecu ēku — ja tu vēlies to saglabāt, tev tā ir jāmaina un jāremontē, lai pieskaņotos mūsdienīgai dzīvošanai.

ieva
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 18.07.2007 22:43
  


nu, visi taisnie un pareizie, ko jūs domājat par šo Dienas žurnālista Viestarta Gailīša sarunu ar Eiropas pārstāvi organizācijā Katoļi par brīvu izvēli Elfrīdu Hartu*?

saite uz avotu - http://www.diena.lv/arhivs/lasit.php?id=310108

______________
* - Elfrīda Harta ir Eiropas pārstāve organizācijā Katoļi par brīvu izvēli jeb Catholics for Free Choice. Šī organizācija iestājas cita starpā par sieviešu un homoseksuālistu tiesībām katoļu baznīcā un mēģina ietekmēt Vatikānu šajos jautājumos. Viņa ir augusi katoļu ko

aliandra
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 19.07.2007 14:01
  


Sātans darbojas ne jau tikai caur neticīgajiem. Vislabāk tam patīk kristieši, it īpaši macītāji

Man vislabāk patīk sātana apzīmējums vecajā Bībeles tulkojumā - maitātājs.
Un es domāju, ka tieši homoseksuālisma propoganda ir tā joma, kur tas visspilgtāk izpaužas - tiek meklēti visvisādi attaisnojumi, raktu vietas Bībelē, kas it kā attaisno šo grēku.
Kā man liekas, tagad tieši šis ir sātana iemīļotais lauciņš, lai samaitātu cilvēku domāšanu, uzskatus.

Ja iedziļinās tajā visā, tad patiesībā paliek pat bail. Viņiem vajag, lai pēc iespējas vairāk cilvēku pieņemtu šo viņu "reliģiju", noticētu, ka tā ir tā vienīgā un pareizā. Es to nevaru nosaukt savādāk kā par sātanistu sektu. Un briesmīgākais ir tas, ka viņi to cenšas uzspiest jauniešiem un bērniem - parādot, ka tas redz ir tik stilīgi.


_____________________
Visam, kas notiek, ir kāds iemesls ;)
talyc
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 19.07.2007 14:53
  


"Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs, visiem trimdiniekiem, ko Es liku izvest no Jeruzālemes uz Bābeli:
(Jer 29:5-) celiet namus un dzīvojiet tajos! Dēstiet dārzus un baudiet to augļus!
6 Ņemiet sievas un dzemdiniet dēlus un meitas! Ņemiet arī saviem dēliem sievas un dodiet savām meitām vīrus, lai viņas savukārt kļūst par mātēm dēliem un meitām, ka jūs tur vairojaties un neejat mazumā!
7 Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To Kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība."
- - -
5.Moz.6:1 Un šie ir tie baušļi, likumi un tiesas, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, man ir pavēlējis jums mācīt, lai jūs pēc tiem dzīvotu tai zemē, kuru jūs ejat iemantot,-
2 ka tu To Kungu, savu Dievu, bīsties un ka tu ievēro visus Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es esmu tev pavēlējis, tu, tavi bērni un tavi bērnu bērni, visas savas mūža dienas, lai tu ilgi dzīvotu.
3 Tādēļ klausies, Israēl, un ievēro, ka tu tos pildi, lai tev labi klājas un lai jūs stipri vairojaties, kā Tas Kungs, tavu tēvu Dievs, tev to ir apsolījis, tai zemē, kur piens un medus tek.
-- - -
1.Moz.1:27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
28 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."
- - -
5.moz.22:5 Vīriešu drēbes nebūs sievietei valkāt, nedz vīrietim apvilkt sieviešu drēbes, bet visi, kas to dara, dara Tā Kunga, sava Dieva, acīs negantību.
- - -
1.Kor.6:9 Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji,
- - -
3.Moz.18:22 Ar vīru tev nebūs gulēt kopā, kā kopā guļ ar sievu; tā ir negantība.
- - -
1.TIm.4- 1 Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām,
2 padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta.
3 Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji saņemtu tās ar pateicību.
- - -
Rom.1:25 tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen.
26 Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko.
27 Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.
28 Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas.
- - -
3.Moz.18:5 Sargājiet Manus likumus un Manas taisnās tiesas; ikviens cilvēks, kas to darīs, tas to dēļ dzīvos,- Es esmu Tas Kungs!
6 Nevienam nebūs pieiet pie sava asinsrada un atsegt kaunumu,- Es esmu Tas Kungs!
7 Sava tēva un savas mātes kaunumu tev nebūs atsegt; tā ir tava māte, viņas kaunums lai netiek atsegts.
8 Sava tēva sievas kaunumu tev nebūs atsegt; tas ir tava tēva kaunums.
9 Savas māsas kaunumu, kas ir tava tēva vai tavas mātes meita, tev nebūs atsegt, vienalga, vai tā būtu mājā vai ārā dzimusi.
10 Sava dēla meitas vai savas meitas meitas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tas ir tavs kaunums.
11 Sava tēva sievas meitas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tā ir tava tēva bērns, tava māsa.
12 Sava tēva māsas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tā ir tava tēva asinsradiniece.
13 Savas mātes māsas kaunumu tev nebūs atsegt, jo viņa ir tavas mātes asinsradiniece.
14 Sava tēva brāļa kaunumu tev nebūs atsegt, viņa sievai netuvojies, jo viņš ir tavs tēvocis.
15 Savas vedeklas kaunumu tev nebūs atsegt, jo viņa ir tava dēla sieva, viņas kaunums lai netiek atsegts.
16 Sava brāļa sievas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tas ir tava brāļa kaunums.
17 Kādas sievas un viņas meitas kaunumu tev nebūs atsegt; ja tā būtu viņas dēla meita vai viņas meitas meita, tev nebūs ņemt to ar nolūku atsegt tās kaunumu, jo viņas ir tuvākās asinsradinieces; un tā ir negantība.
18 Tev arī nebūs ņemt pie savas sievas klāt viņas māsu, lai atsegtu viņas kaunumu, lai darītu sievu greizsirdīgu, viņai pašai vēl dzīvai esot.
19 Tev arī nebūs aizskart sievu viņas mēnešziedu laikā, kamēr viņa ir nešķīsta, tev nebūs viņai tuvoties, lai atsegtu tās kaunumu.
20 Tev arī nebūs pie sava tuvāka sievas gulēt ar nolūku, lai tā apaugļotos, tā ar to apgānīdamies.
21 Un no saviem pēcnācējiem tev ir aizliegts dot kādu, lai to vestu cauri ugunij Moloham, ka tu sava Dieva Vārdu nepulgo,- Es esmu Tas Kungs!


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jenoc
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 23.07.2007 13:14
  


talyc-vārds vietā.


_____________________
labi sēžam
talyc
e-kardināls
#6 Nosūtīts: 23.07.2007 14:02
  


tev patīk ka tevi ieper
(ar bauslības rīksti)_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jenoc
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 25.07.2007 20:58
  


nē,patīk pērt


_____________________
labi sēžam
talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 26.07.2007 13:18
  


tad tu ar' i' no tiem
kas sevi šausta pātagiem?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
bum-bum
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 31.07.2007 02:58
  


hmmm.........

Roberto
e-pāvests
#10 Nosūtīts: 31.07.2007 12:21
  


Lasīt, domāt, rakstīt:
http://www.ebaznica.lv/?p=896
http://www.ebaznica.lv/?p=454


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 1 no 4:  1  2  3  4  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup