109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Brīvā griba

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 22.07.2007 21:35   Laboja Roberto
  


draugs machss, uzdeva jautājumu: kā bērni var zināt vai nojaust, ka viņiem vsp ir vajadzīgs Dievs?

lai gan pirms tam tā arī nespēja paskaidrot kā garīgs mironis spēj veikt garīgus lēmumus? [analoģija - kā fizisks mironis spēj ēst?]

bērns nevar būt garīgs mironis, jo mironis satrūd, bet bērns aug un tikai tad sāk aptvert lietas un sāk arī augt garīgi…


Bībele māca, ka visi dabīgi dzimuši cilvēkbērni piedzimst kā grēcinieki = garīgi miruši


_____________________
simul iustus et peccator
vasara
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 23.07.2007 13:28
  


Un kā [pieaudzis] cilvēks var zināt, ka viņam vajadzīgs Dievs?..
Laikam jau Dievs ir tas, kurš zin, ka cilvēkam Viņš ir vajadzīgs

talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 23.07.2007 13:40   Laboja talyc
  


Kristība ir tikai un vienīgi Dieva darbs, un to mēs saņemam (tā pat kā ticību) kā Dieva dāvanu, paši būdami pasīvi darboņi, varam tikai mēģināt turēties pie saņemamamajiem labumiem.
- - -
tas ir līdzīgi kā zīdainim pateicībā pieplakt pie mātes krūts, jo paša spēkos tam nekad nebūtu iespējams tādu lielu zīdītāju nedz noķert, nedz līdz pupam tikt, kur nu vēl piespiest tādai dalīties viņas sakrātajos labumos.
- - -
tā es saprotu izteicienu : "būt pie Dieva krūts"


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
aliandra
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 23.07.2007 19:21
  


Vispār mani sen jau ir nodarbinājis jautājums par brīvo gribu, cik daudz ir no mums atkarīgs.
Viens ir tas, ka taisnoti esam ticībā, bet otrs - ir par šo brīvo gribu - paklausīt Dievam vai nepaklausīt. Ievērot to ko Dievs mum liek vai neievērot - grēkot vai negrēkot.
Manuprāt šis ir liels klupšanas akmens daudziem - "daru ko gribu, jo Dievs saka, ka es nekā pats nespēju". Tajā pat laikā Dievs ir licis mums ievērot bausļus un dzīvot saskaņā ar tiem.
Vēlos dzirdēt arī jūsu domas.


_____________________
Visam, kas notiek, ir kāds iemesls ;)
talyc
e-kardināls
#5 Nosūtīts: 23.07.2007 20:06
  


baušļi ir Dieva pavēle
un tie ir jāpilda (tas nava apspriežams)
...bet kas tos nepilda (kaut vienu no tiem)
tas ir grēkā
un grēka alga ir nāve
- - -
bet ja kas sakās spējam bauslību piepildīt
tas ir vai nu Kristus vai melis
- - -
un brīvā griba (pēc grēkā krišanas)
ir vien spēja gribēt brīvi (nesodīti) grēkot


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
aliandra
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 24.07.2007 17:34
  


Jā, bet ir reizes, kad Dievs pieļauj brīvi grēkot, bet ir reizes, kad ne ;)


_____________________
Visam, kas notiek, ir kāds iemesls ;)
Roberto
e-pāvests
#7 Nosūtīts: 24.07.2007 19:38
  


Runājot par cilvēka gribu, mēs izšķiram četrus dažādus stāvokļus:
1] pirms grēkā krišanas;
2] pēc grēkā krišanas;
3] pēc atdzimšanas;
4] pēc miesas augšāmcelšanās.

Tāpēc te galvenais jautājums ir vienīgi par cilvēka gribu un spējām otrajā stāvoklī, tas ir, kādi spēki no brīvās gribas pēc mūsu pirmo vecāku grēkā krišanas un pirms atdzimšanas ir pašam cilvēkam garīgajās lietās: vai ar saviem spēkiem, iekams atdzimis caur Dieva Garu, viņš var pats nodoties un sagatavoties Dieva žēlastībai un vai viņš var Dieva žēlastību, kas tam caur Svēto Garu vārdā un svētajos sakramentos sniegta, pieņemt vai arī nepieņemt.


_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 25.07.2007 12:13   Laboja gviclo
  


Lūk, svētā apustuļa Pāvila gribas portrets:

Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs.
Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne.
Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.
Bet, ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks.
Tad nu šādu bauslību es atrodu, ka, gribot darīt labu, man iznāk ļaunais.
Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai.
Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos.
Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas?
Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
bum-bum
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 31.07.2007 03:08   Laboja bum-bum
  


KĀDAS JAUNAVAS ( oops!) GRIBAS PORTRETS:

1. Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, mīt KAUT KAS IZCILI labs.

2.Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt - PĒC PAŠAS IZVĒLES.

3.Jo labo, ko gribu, es daru, kad gribu, bet ļauno, ko negribu, nu tam ess NEPIEVĒRŠU UZMANĪBU.

4.grēks manī nemīt- vai arī TAS IR TIK ĻOTI ES- KA ES NEJŪTIU ATŠĶIRĪBAS.

5.man iznāk VISS TIEŠI TĀ KĀ VAIG- UN MAN PILNĪGI VIENALGA, VAI KĀDS TO NOSAUKS PAR LABO VAI ĻAUNO.

6.MANS IEKŠĒJAIS CILVĒKS neatzīst NEKĀDAS DOGMAS UN PRIEKŠRAKSTUS- LAI GAN PRINCIPĀ es domāju- KA TIK NAV BAUSLĪGĀKS VĒL PAR SVĒTO PĒTERI ( kaut ar grēcīgā rumpī)

7.mani locekļi nav PRETRUNĀ AR TO VIETU, KUR MANI TJIPA BAUŠĻI IERAKSTĪTI.

8.MANI MANA MIESA APMIERINA. NERAUJIET ĀRĀ!!!!

9.KĀLAB JĀPATEICAS? PAR KO? ZEMESLODES IZCELSMES PAMATĀ LIELAIS SPRĀDZIENS, NEKAS CITS.

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 31.07.2007 12:31   Laboja talyc
  


jā tā tas apmēram tā varētu būt

pie pagāniem

...tie ir sajūsmā par sevi (jūsmo par savām spējām un brīvo gribu)

par iespēju brīvi grēkot


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup