94. Kāds sods skar sestā baušļa pārkāpējus?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 kristīgā kalpošana

Lapa  Lapa 3 no 14:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#21 Nosūtīts: 30.07.2007 14:10   Laboja talyc
  


DIEVS IR VIENS.

bet jums cits! ( TĀ TAS VAR BŪT!!!!!!!)

un atklanīties tu vari

bet par mieru mūsu starpā nevar būt ne runas


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
bum-bum
e-baznīcēns
#22 Nosūtīts: 30.07.2007 14:13
  


nu tā tas var būt tikai šizofrēnijas gadījumā. principā ir viens. ja nav personības dalīšanās.

talyc
e-kardināls
#23 Nosūtīts: 30.07.2007 14:14   Laboja talyc
  


Dievs ir viens trīsvienīgs Dievs

kvienam, kas vēlas tapt pestīts, vairāk par visu ir nepieciešams turēties pie kristīgas ticības.
Ja kāds to nepatur tīru un neizkropļotu, tas, bez šaubām, ies mūžīgā pazušanā.
Tātad šī ir kristīga ticība, ka mēs pielūdzam vienu Dievu Trīsvienībā un Trīsvienību vienībā, nesajaucot personas un nesadalot būtību.
Jo viena persona ir Tēvs, cita Dēls, cita Svētais Gars.
Bet Tēva, Dēla un Svēta Gara dievišķība ir viena, vienāda godībā, vienlīdz mūžīga majestāte.
Kāds ir Tēvs, tāds ir Dēls, tāds ir Svētais Gars.
Tēvs nav radīts, Dēls nav radīts, Svētais Gars nav radīts.
Neaptverams ir Tēvs, neaptverams ir Dēls, neaptverams ir Svētais Gars.
Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls, mūžīgs ir Svētais Gars.
Un tomēr ne trīs mūžīgo, bet viens mūžīgais.
Tāpat ne trīs neradīto, ne trīs neaptveramo, bet viens neradītais un viens neaptveramais.
Kā Tēvs ir visuvarens, tā Dēls ir visuvarens un Svētais Gars ir visuvarens.
Un tomēr ne trīs visuvareno, bet viens visuvarenais.
Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais Gars ir Dievs.
Un tomēr nav trīs Dievu, bet ir viens Dievs.
Tā Tēvs ir Kungs, Dēls ir Kungs, Svētais Gars ir Kungs.
Un tomēr nav trīs Kungu, bet ir viens Kungs.
Jo tāpat kā kristīga patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un Kungu,
Tāpat kristīga reliģija aizliedz mums runāt par trim Dieviem vai Kungiem.
Tēvu neviens nav veidojis, nedz radījis, nedz dzemdējis.
Dēls ir vienīgi no Tēva, ne veidots, ne radīts, bet dzimis.
Svētais Gars nav ne veidots, ne radīts, ne dzimis, bet no Tēva un Dēla iziet.
Tātad viens Tēvs, ne trīs Tēvi; viens Dēls, ne trīs Dēli; viens Svētais Gars, ne trīs Svētie Gari.
Un Trīsvienībā neviens nav bijis ne pirmais, ne pēdējais, neviens nav par otru ne lielāks, ne mazāks,
Bet visas trīs personas ir vienādi mūžīgas un vienlīdzīgas,
Tātad katrā gadījumā, kā jau iepriekš sacīts, Trīsvienība vienmēr ir jāpielūdz vienībā un vienība Trīsvienībā.
Tam, kas grib tapt pestīts, par Trīsvienību ir jādomā vienīgi tā.
Bet mūžīgas pestīšanas labad ir nepieciešams arī nešaubīgi ticēt, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus ir tapis cilvēks.
Tātad pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls ir – Dievs un cilvēks.
Dievs no Tēva būtības pirms pasaules sākuma dzimis, un cilvēks no mātes būtības pasaulē dzimis,
Pilnīgs Dievs, pilnīgs cilvēks ar saprātīgu dvēseli un cilvēka miesu,
Vienāds ar Tēvu pēc dievišķības, mazāks par Tēvu pēc cilvēcības.
Lai gan Viņš ir Dievs un cilvēks, tomēr nav divu, bet ir viens Kristus.
Bet viens ne tādēļ, ka dievišķība pārvērtusies miesā, bet tādēļ, ka cilvēcība ir uzņemta Dievā.
Patiesi viens, ne tādēļ, ka būtu sajauktas būtības, bet personas vienībā.
Jo tāpat kā saprātīga dvēsele un miesa veido cilvēku, tā arī Dievs un cilvēks ir viens Kristus,
Kas ir cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem,
Uzkāpis Debesīs, sēž pie visuvarenā Dieva Tēva labās rokas,
No kurienes Viņš nāks tiesāt dzīvus un mirušus,
Viņam atnākot, visi cilvēki augšāmcelsies savās miesās, un atbildēs par saviem darbiem,
Tie, kas darījuši labu, ieies mūžīgajā dzīvē, bet – kas ļaunu, – mūžīgajā ugunī.
Šī ir kristīga ticība. Kas pie tās neturas uzticīgi un stipri netic, nevar tikt pestīts.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
bum-bum
e-baznīcēns
#24 Nosūtīts: 30.07.2007 14:16
  


aaa- NU KA MŪSU STARPĀ NEVAR BŪT MIERS- TAS MAN BAIGI PATĪK.

aa, kū žēl, ka mazliet atklanos.bum-bum
e-baznīcēns
#25 Nosūtīts: 30.07.2007 14:16   Laboja bum-bum
  


nu ar copy pastāstīt var DA JEBKURŠ- a davj- īsi un konspektīvi- saviem vārdiem- es palasīšu vēlāk.

talyc
e-kardināls
#26 Nosūtīts: 30.07.2007 14:17   Laboja talyc
  - - -
jā, jā izlasi vispirms šo, padomā, atvelc elpu


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
deprofundis
e-baznīcēns
#27 Nosūtīts: 30.07.2007 15:24
  


apsties, kolosāli, atnāk cilvēks painteresēties par kristietību, viņu nogruzī ar teoloģisku terminoloģiju un pārmetumiem. iedomīgie, iedomīgie luterāņi.


_____________________
un tad arī kapi vairs izturēt nevar un ziedos plaukst
talyc
e-kardināls
#28 Nosūtīts: 30.07.2007 15:26
  

_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
minka la bam
e-baznīcēns
#29 Nosūtīts: 30.07.2007 15:44
  


psties, kolosāli, atnāk cilvēks painteresēties par kristietību, viņu nogruzī ar teoloģisku terminoloģiju un pārmetumiem. iedomīgie, iedomīgie luterāņi.
es teiktu, nevis ar terminiem, bet atnāk cilvēki diskutēt (uzdot jautājumus), bet viņus ar copy/paste nobārsta.
aizraujoši...
lai gan...
nu, kad tagad zināms, ka viss uz search notiek...

no galvas skaitīt tomēr būtu aizraujošāk... intriģējošāk
_____________________
e-kajuk
talyc
e-kardināls
#30 Nosūtīts: 30.07.2007 15:50
  


e-baznīca nava tendēta uz ie-intreģēšanu
vai kādām citām jūsmošanas izpausmēm
- - -_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 3 no 14:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup