4. Kas ir Bībele?


:: e - POLEMIKA :: / e-BĪBELES stunda

 Par Jūdas vēstuli

e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 9.01.2022 20:29   Laboja Roberto
  


Gribu jūs izaicināt kopā papētīt Jūdas vēstuli:
1) izlasiet katrs vēstuli un pārdomājam tekstu;
2) uzrakstiet lūdzu zemāk savas domas par vēstuli: par tās saturu, par vēstījumu, par atziņu ko gūstat no tās (papildavotus pagaidām neizmantojiet... sākumā tikai savas esošās zināšanas un Bībeles teksts)


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 10.01.2022 12:05   Laboja talyc
  


Jūdas (Alfeja dēla?*) vēstule ir viena no īsākajām apjoma ziņā, taču nebūt ne tamdēļ, ka tajā iztrūktu kaut kas no Bībeles galvenās vēsts. Visa būtība un kristieša sūtība šeit atklājas ļoti lakoniskā veidā. Varētu teikt pat tāds kā Kristīgās mācības koncentrāts te ticis ietverts vien pārdesmit teikumos.

Jūda (ne Iskariots) uzrāda radikālās atšķirības starp ticībā atdzimušajiem un tiem, kas aizvien dzīvo pēc miesas prāta. Viņš skaidri norāda, ka nāk Dieva spēkā, un ar Jēzus uzdevumu, un viņa nestā vēsts ir kā negrozāms spriedums, taču tas tiek pasniegts apbrīnojami delikātā veidā. Jebšu viņš runā uz tiem, kuri nav nākuši pie pestījošās ticības, taču ārēji kristīgo ticību imitē, tā provēdami apmānīt sevi, savus brāļus vai pašu Dievu.

Jūdam uzticētā misija nebūt nav skaidri identificēt kādus iefiltrējušos viltus brāļus vai provēt tos izolēt jeb nošķirt no kopējiem mīlestības mielastiem, bet gluži pretēji – tie saņem papildus porciju kristīgās mīlestības devas.

Vēstījumi principā šeit ir divi. Pirmais ir stiprinājums brāļiem un īsa pamācība mīlestībā. Tas otrais ir skarbs kā asmens, kas neatstāj nekādas vietas ilūzijām, sapņainām idejām vai pašizdomātai reliģiozitātei.

Atziņas, kuras Jūda savos klausītājos izprovocēs visticamāk arī būs vismaz divējādas.

Tie, kuriem bauslība būs trāpījusi pa viņu vārīgākajām vietām vai nu provēs no nule uzrādītajiem grēkiem atrauties un priecāsies par atkārtoti izrādīto mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, jebšu gluži pretēji – ņems un to savu grēcīgumu ārēji vēl vairāk noliegs un provēs ar savu iekšējo motivāciju tiekties pēc svētdzīves.

Savukārt tie, kas savā ticībā būs pievīlušies, to motivācija (labiem būt) agri vai vēlu izdegs un tie kritīs atpakaļ sapņos un meklēs mierinājumu acu kārībās, miesas netiklībās, dzīves lepnībā un aizies pazušanā, bet tie, kuri būs guvuši stiprinājumu savā visusvētākajā ticībā, tie arī turpmāk lūgs Dievu Svētajā Garā un glābs tos, kas vēl glābjami līdz pat mūsu Kunga atnākšanas dienai._____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
gviclo
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 10.01.2022 16:58
  


Jūda, ne Iskariots, kristiešiem ir uzrakstījis vēstuli, kas uz 
mūžīgiem laikiem ir iekļauta kristiešu Svēto Rakstu kopumā.

Jūda mums sūta svēto sveicienu - žēlastības, miera un mīlestības 
pārbagātību. Līdz šai dienai mēs iesākam savus sprediķus ar šiem 
vārdiem, jo arī mums rūp mūsu kopējā pestīšana, par kuru cīnīties mūsu 
sirdis mūs piespiež šodien, tāpat kā Jūdu toreiz. Tā ir sirds, kas 
iemīlējusi Dievu un Viņa ticību, kas reiz uzticēta svētajiem un arī 
mums.

Mums, konsekventajiem luterāņiem, mēdz pārmest reliģisko fanātismu, 
mīlestības trūkumu, vecmodīgumu un tumsonību. Bet šī cīņa par skaidru 
un nesagrozītu Evaņģēliju un ticības augļiem rotātu dzīvi Svētajā Garā 
ir veca kā pirmie Bībeles stāsti.

Es domāju, katrs no mums ir saticis "kurnētāju, kas sūdzas par savu 
likteni un dzīvo savās kārībās." Tas ir viens piemērs, kā Jūda 
kodolīgi demonstrē Bībeles caururbjošo psiholoģiju par cilvēka dziļāko 
būtību - bez iedziļināšanās lietu dziļākajā būtībā cilvēki seko savam 
saprātam, kas ir cieši saistīts ar miesas pamatinstinktiem. Tādēļ arī 
vienā īsā rindkopā viņš spējis aprakstīt visu cilvēku sabiedrības 
vēsturi visos laikos un vietās - var mainīties laikmeti un 
tehnoloģijas, bet cilvēks nē. Citiem vārdiem sakot - ja mainās tas, kā 
grēko, tas nenozīmē, ka tas vairs nav grēks.

Bet Jūdas stāsts nav jāuztver kā ekrāns, kas mums rāda citus, bet gan 
tāpat kā visi Raksti - kā spogulis, kurā mēs ieraugām tikai un vienīgi 
paši sevi. Diemžēl, bez ticības Kristum visi cilvēki ir vienādi un 
līdzīgi neprātīgiem dzīvniekiem iet bojā.

Mēs nevaram būt citādi paši ar saviem spēkiem. Tādēļ, mīļie, 
stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā. 
Bet tos, kas savai dzīvei meklē citus balstus, lai soda Dievs.

Āmen.


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Roberto
e-pāvests
#4 Nosūtīts: 10.01.2022 17:06   Laboja Roberto
  


Jūdas vēstule ir viena no (piecām) īsajām (vienas nodaļas) grāmatām. Tās atrašana/uzšķiršana (drukātajos izdevumus) bieži sagādā grūtības.

Vēstules autors sevi iepazīstina (Jēkaba brālis Jūda) jau pašā sākumā, taču konkrēts adresāts nav identificējams no teksta.

Šī vēstule dod noprast, ka saņēmēju vidū ir kādi izvirtīgi (miesas apgānītāji) bezdievji (kas noliedz vienīgo valdnieku un Kungu Jēzu Kristu). Tā atgādina, ka tādi mirdami mirs (salīdzina ar apsolījumu (un tā piepildīšanu) jūdu izvešanu no (Ēģiptes) verdzības un neticīgo nomaitāšanu.

Kā arī vērš uzmanību uz izvirtuļu (sodomiešu un gomoriešu) sodīšanu ar (mūžīgām) liesmām.

Ņemot vērā, ka rakstītais attiecināms uz pēdējiem laikiem (mēs tagad arī (vēl joprojām) dzīvojam pēdējos laikos), nopietni jāuzlūko šīs vēstules piekodinājumus.


_____________________
simul iustus et peccator
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup