14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 Jēzus Kristus persona un cilvēku pestīšana

e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 9.04.2007 15:29
  


Mēs ticam, ka mūžīgais Dieva Dēls noteiktā laikā ir dzimis par patiesu cilvēku no Nācaretes, lai, būdams cilvēks gluži kā mēs, tikai bez grēka, varētu sevi pienest Tēvam kā upuri par mūsu vainu. Proti, par iedzimto un no tā izrietošajiem visiem izdarītajiem grēkiem.

Mēs ticam, ka Dieva Dēls savā svētumā un nevainībā uzņēmās uz sevis visu cilvēku grēkus un izcieta Dieva sodu par tiem mūsu vietā.

Mēs noraidām uzskatus, kas dažādos veidos apšauba Kristus personas vēsturiskumu, Viņa patieso dievišķību, nevainīgo ieņemšanu caur Svēto Garu, augšāmcelšanos vai jebko citu, ko Jēzus Kristus noteiktā laikā mūsu pestīšanas labad ir darījis.

Mēs noraidām uzskatu, ka cilvēkā pašā būtu kādas apslēptas spējas, ar kurām cilvēks varētu darīt Dievam pieņemamus darbus un nopelnīt viņam doto pestīšanu.


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 18.04.2007 13:10
  


Mūsu Klints un Stūrakmens.
nekas to nespēj nedz apgāzt nedz izkustināt
1.Pēt 2:7.
mums, kas ticam, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup