257. Ko mums ir atļauts pielūgt?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 Vai KLB Virsvalde labāka par Latvijas valdību?

Lapa  Lapa 6 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
e-autors Ziņa
jean
e-baznīcēns
#51 Nosūtīts: 2.12.2008 16:06
  


Sveiki visiem!

Izglītoti vai neizglītoti kristieši. Kāda tam nozīme? Svētais Gars caur Dieva vārdu un arī caur mācītāja sludināšanu apgaismo cilvēku sirdis un dara viņus gudrus un izglītotus kristietībā un kristīgajā mācībā.

Vai zvejnieks Pēteris bija izglītots? Bet viņs bija apustulis.

Sauls gan bija izglītots, pat ļoti. Bet ko viņš vēlāk kā Pāvils pats raksta:
"Jo ir rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. -
Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā?
Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu." (1. Kor. 1:19-21)

Un Vēl: ".. lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu," (1. Kor. 1:29-30)

Un vēl: "Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis." (2. Kor. 2:12)

Pāvils raksta brāļiem Kristū, kas dzīvo Kolosā: "lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu."

Reiz Ilārs „tālajā” 2001. gadā Luterānī rakstot par amatu un draudzi skumji nopūtās par Romas katoļu baznīcas praksi: „Viss, kas atliek draudzes locekļiem ir – „ar savu iespaidu un darbību.. garīgo vadību atbalstīt”. .. Vienkāršajiem draudzes locekļiem Romas baznīcā tātad ir dotas tiesības vienīgi pakļauties, viņi pat tiek saukti par klausošo baznīcu, bet pāvests un bīskapi par mācošo baznīcu. Nemaldīgi Romas baznīcā ir vienīgi pāvests un bīskapi, bet draudzes locekļi tikai tad, ja viņi paklausa tam, ko māca pāvests un baznīca. Tātad pāvests, bīskapi un – ne vārda par Svētajiem Rakstiem.” Svētais Gars kristiešiem dod „evaņģēlisku izpratni, kas vienkāršai ticīgai māmiņai piešķir tādas pilnvaras un pienākumus, kādu saskaņā ar Rakstiem nav nevienam bīskapam pat tad, ja viņš ir Romas bīskaps. Tā kristiešu vidū vara spriest tiesu ir atņemta skolotājiem un dota skolniekiem – kristiešu draudzē tas ir pavisam citādi nekā pasaulē. Pasaulē kungs var pavēlēt visu, ko vien grib, un padotie to pieņem. Bet jūsu vidū, Kristus saka, tā nebūs būt (Mat. 20:26).”

Tā tas tika sludināts pirms 7 gadiem ATA draudzēs. Kā tas ir tagad, spriediet paši...

gviclo
e-kardināls
#52 Nosūtīts: 3.12.2008 19:53
  


jean, a kāpēc Pāvils pamācības rakstīja draudzēm, nevis draudzes Pāvilam?

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
jean
e-baznīcēns
#53 Nosūtīts: 4.12.2008 17:51
  


Gviclo, it kā jau interesants jautājums! Bet kāda ir atbilde? Kur luterāņiem jāmeklē atbildes? Protams, atbildi meklēsim Rakstos.

Tomēr, manuprāt, svarīgāk ir saprast KO Pāvils rakstīja, KO DIEVS GRIB CAUR TO PATEIKT MUMS, nevis KĀPĒC rakstīja!!

Ar cieņu,
Jean

jean
e-baznīcēns
#54 Nosūtīts: 4.12.2008 18:06
  


Bet ko Pāvils pats saka par Gviclo jautājumu "KĀPĒC Pāvils rakstīja"?
"Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju" (Rom. 1:1)
"Pāvils, pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus apustulis, un brālis Sostens
Dieva draudzei Korintā, Jēzū Kristū svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdu visās vietās" (1. Kor. 1:1-2)
"Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet Jēzus Kristus iecelts un Dieva Tēva, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem" (Gal. 1:1)

"Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība,
tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi,
ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi,
neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.
Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,
kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,
bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;
un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!" (Fil. 2:1-8)


Tā apustulis Pāvils. Un tai pat laikā Dieva vārds.
Un pat ne Pāvils draudzēm, bet Dievs savai Draudzei, Kristus līgavai...

moritz
e-baznīcēns
#55 Nosūtīts: 4.12.2008 19:39
  


gvido... paavils korintieshiem gan atsaucaas uz veestuli, ko vinji rakstiijushi... bet tas jau laikam nav pareizaas maaciibas sakaraa...


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
gviclo
e-kardināls
#56 Nosūtīts: 4.12.2008 20:12
  


Sveiks moritz,

Es jau paredzēju, ka tu to ierakstīsi, tādēļ, es uzraksīju vārdiņu "pamācības."

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
moritz
e-baznīcēns
#57 Nosūtīts: 4.12.2008 23:26
  


gvido
paavils laikam bija gana pazemiigs... biibele gan paredz savstarpeju pamaaciibu...


_____________________
laimīgā nekonsekvence...
jean
e-baznīcēns
#58 Nosūtīts: 12.12.2008 03:31
  


Gviclo, kā tad paliek ar šo citātu:

par Romas katoļu baznīcas praksi: „Viss, kas atliek draudzes locekļiem ir – „ar savu iespaidu un darbību.. garīgo vadību atbalstīt”. .. Vienkāršajiem draudzes locekļiem Romas baznīcā tātad ir dotas tiesības vienīgi pakļauties, viņi pat tiek saukti par klausošo baznīcu, bet pāvests un bīskapi par mācošo baznīcu. Nemaldīgi Romas baznīcā ir vienīgi pāvests un bīskapi, bet draudzes locekļi tikai tad, ja viņi paklausa tam, ko māca pāvests un baznīca. Tātad pāvests, bīskapi un – ne vārda par Svētajiem Rakstiem.”

Vai to vienlīdz var attiecināt arī uz LELB, KLB un jebkuru citu baznīcu? Vai Luterānis romiešus nav velti pēlis? Varbūt, ka romiešiem tomēr ir taisnība??

Lai būtu vieglāk saprast pamainīšu nedaudz to tekstu. Vai labotais teksts atbilst patiesībai, vai arī ne? Es nesaku, ka tas obligāti ir pareizs. Es tikai jautāju.

„Viss, kas atliek draudzes locekļiem ir – „ar savu iespaidu un darbību.. garīgo vadību atbalstīt”. .. Vienkāršajiem draudzes locekļiem KLB tātad ir dotas tiesības vienīgi pakļauties, viņus var droši saukt par klausošo baznīcu, bet Virsvaldi un mācītājus par mācošo baznīcu. Nemaldīgi KLB ir vienīgi Virsvalde un mācītāji, bet draudzes locekļi tikai tad, ja viņi paklausa tam, ko mācītāji māca. Tātad Virsvalde, mācītāji un – ne vārda par Svētajiem Rakstiem.”


Ar cieņu,
Jean

gviclo
e-kardināls
#59 Nosūtīts: 12.12.2008 13:00   Laboja gviclo
  


Lai arī tu esi revolucionāri noskaņots, Jean, tomēr tu neesi veicis pareizu propogandu, proti, iekš KLB ļoti maz cilvēku zin par pēdējā gada notikumiem un par tavu "sāpi," tādēļ arī "nejūt tev līdz."

Domā, ka visiem interesē dažu garīdznieku cīņas? Domā, ka visi seko līdzi tam internetā? Domā, ka visiem ir tādas iespējas? Domā, ka viņi apkopo informāciju no dažādiem avotiem, un izdara patstāvīgus secinājums? Domā, ka viņi pēc tam izsaka savu viedokli un iesaistās diskusijās?

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
biskaps
e-baznīcēns
#60 Nosūtīts: 12.12.2008 15:34
  


Gviclo, tu vari būt pateicīgs Dievam, ka šos notikumus zina maz cilvēku.
Jo, lai kā tev gribētos nodalīt mācītāja personisko (ne)dievbijību no padsmit minūšu pareizas parunāšanas kancelē vai bībelstundā , draudzes locekļiem parasti tomēr rūp, kas viņu mācītājs ir par putnu.
Un ja tas objektīvi izrādās nelietis, ļoti bieži draudzes loceklis nejūt pienākumu būt saistītam ar konkrēto viņa pārvaldīto altāri vai kanceli.
It īpaši, ja blakus ir citi altāri un kanceles.
Vai vēl sliktāk - īpaši saistībā ar neofītiem, kuriem slogs sirdsapziņai var radīt ticības traumu.

Lapa  Lapa 6 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup