304. Kā Svētā kristība glābj mūs no nāves?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 No LELB uz KLB tad ELBL... un atpakaļ uz LELB

Lapa  Lapa 78 no 81:  « Atpakaļ  1  ...  77  78  79  80  81  Tālāk »
e-autors Ziņa
jean
e-baznīcēns
#771 Nosūtīts: 3.06.2010 23:34
  


Draugi,

tomēr, ja mēs atmestu domas par AD vai IP un viņu nesamierināmo kaimiņbūšanu, kā arī visu pēdējo divu gadu konfliktu.

Ja paņemtu teoloģiski un šai teikumā ar "tukšo skaņu" saprastu "nedzīvu ticību", par kuru taču Raksti un LTA runā, kā tad ar augstākminēto "matemātiku"?

Ķenci, vai nav tā, ka latviešu mēlē ir visai maz skaidrots par to, ko lasu Konkordijas formulas nodaļā par labajiem darbiem (skatīt Vienprātības grāmatas 557. lpp u.t.)? Ar pamatartikulu par taisnošanu ticībā daudziem teologiem problēmu [it kā] nav, par to arī, manuprāt, ir daudz rakstīts un runāts. Problēmas sākas, kad ticību savienojam ar darbiem. Un tad kā lasu KF vieni Augsburgas ticības apliecības teologi domā šādi, otri tādi, trešie vēl kādi, un ceturtie vēl savādāk. Vai, Ķenci, nav tā, ka bez šī KF teksta par šo tematiku latviešu valodā nav daudz pareizu un skaidrojošu tekstu sarakstīts??? Un runāts. Vai daudz ir runāts par to kaut teologu vidū??

Ar cieņu,
Jean

Ķencis
e-baznīcēns
#772 Nosūtīts: 4.06.2010 08:23
  


Redziet, te laikam atslēgas vārds visam tam, par ko runājam, patiešām ir vārds "gaisotne". Un gaisotne bija pavisam vienkārša, proti, bija jāizdomā kāds teoloģisks iemesls, kas pamatotu "četru draudžu manifestu", vai kā nu tur to sauca. Tā arī tapa šis izplūdušais un neskaidri divdomīgais traktāts par labajiem darbiem. Arī tā "nesamierināmā kaimiņbūšana" nav nekas vairāk kā nepatika par šādu, piedodiet, teoloģiskā žargonā ietērptu muldēšanu, kuras avots ir mums labi pazīstams, nenogurdināms intrigants.

Ja runājam par ticību un labajiem darbiem, tad vairākus gadus no vietas par to esmu runājis kādas draudzes Bībeles studijās, kur man vienmēr bija kāds galēji antinomistisks oponents, kurš nekādi negribēja atzīt, ka tas, kurš ir taisnots ticībā, dara arī labus darbus. Tādēļ tad, kad es ieraudzīju viņa parakstu zem manifesta par labajiem darbiem, man sametās sāji ap dūšu.

Ja kāds domā, ka šis manifests ir pietiekošs pamatojums baznīcas vienības pārtraukšanai, tad tas liecina vienīgi par galēju vienaldzību pret baznīcas vienību un visu pārējo, kas saistās ar kristīgo ticību.

Visu cieņu Gvido, kurš skaidri un noteikti turas pie luteriskas teoloģijas un mācību, nevis baznīcpolitiku, stāda pirmajā vietā. Tā ir krietna vīra pazīme.

Žani,

Ja paņemtu teoloģiski, tad laikam gan vajadzētu nevis "tukšo skaņu" aizstāt ar "nedzīvu ticību", bet drīzāk no tukšas muldēšanas atgriezties pie dzīvas ticības. Tāda, redzi, ir tā matemātika, bet tā jau Tev laikam par daudz vienkārša.

Latviešu valodā netrūkst darbu par šo tematu. Vari sākt ar Katehismiem, Bauslību un Evaņģēliju, tad palasīt Lutera traktātu par Labajiem darbiem un Senkbeila "Kristus darbībā" utt. Visi šie darbi pieejami latviešu valodā, bet Tu jau vari lasīt arī franciski.


_____________________
I am a fine polemicist.
jean
e-baznīcēns
#773 Nosūtīts: 4.06.2010 12:59
  


Ķenci, varbūt neķidāsim, kurš pirmais pārtrauca baznīcas vienību, kurš pirmais to vai šo.

Ķenci, to es nojaušu, ka tas nav viegli: mācīt gadiem cilvēkus, bet šie kā īsti nesaprot tā nesaprot... Bet, ja saprot, tad vēl tā miesa, kas ņem un aizved pazudināšanā.. Līdz cilvēks no jauna atgriežas.. Un tad atkal var saukt: Allelujā!

Ķenci, manuprāt, nevienā dokumentā, ko esmu parakstījis, nav rakstīts, ka pārtraucu savā vai draudzes vārdā sadraudzību ar pārējām KLB un KELK draudzēm. To esmu apliecinājis gan Kijevā, gan arī citos brīžos, kad manā mājā vai mūsu draudzē ir bijis kāds KLB draudzes loceklis, viens vai ar visu ģimeni.

Varbūt aizbraukt pie Tevis ciemā un izrunāties?? Te internetā daudz kas sanāk ačgārni...

Ķencis
e-baznīcēns
#774 Nosūtīts: 4.06.2010 14:26
  


Žani,

Tā savādi iznāk, ka citus Tu mudini uz labiem darbiem, bet pats gribi tikai runāt, nevis darīt. Uzraksti KLB virsmācītājam vēstuli, kurā atsauc savus manifestus un apkārtrakstus, aizsūti kopijas ELS un WELS prezidentiem un nekāda lielā runāšana vairs nebūs vajadzīga.


_____________________
I am a fine polemicist.
samarietis
e-baznīcēns
#775 Nosūtīts: 4.06.2010 14:31
  


Melanhtona un Lutera tālākteiktais LTA, protams, attiecas uz citiem ticības artikuliem, bet kristīgās mācības pretinieki – muļķības vai miesas gudrības dēļ – ir līdzīgi visos laikos, tādēļ atļaušos izmantot LTA citātus.

Tas, ka svētdarīšana nav neizslēdzams posms taisnošanā, tika plaši pierādīts šajās e-diskusijās. „Šos pierādījumus nevar apgāzt ar vārdu spēlēm.” „Mēs domājam, ka ar iepriekšteikto pietiks, lai .. ieraudzītu to bērnišķīgo un triviālo vārdu spēli, ar kuras palīdzību mūsu pretinieki ir nepatiesi apsūdzējuši .. mūsu mācību. Mēs zinām, ka mūsu mācība ir patiesa un saskan ar katolisko [vispārējo] Kristus baznīcu. Taču, ja mūsu pretinieki atjaunos šo strīdu, tad mūsējo vidū netrūks tādu, kas atbildēs un aizstāvēs patiesību, jo šajā jautājumā mūsu pretinieki gandrīz pilnīgi nesaprot to, ko viņi runā. Bieži viņi pauž pretrunīgas lietas, nonākdami konfliktā paši ar sevi un nespēdami loģiski un korekti izskaidrot .. to, kas pieder .. būtībai ...” Kas attiecas uz attaisnošanu un svētdarīšanu latvju kristīgie boļševiki „nav sapratuši ne vienu, ne otru un nezina, kas ar to domāts”. „Kas ir mācījis šiem ēzeļiem šādu dialektiku?”

„Nesaskaņas izceļas arī tad, kad cilvēki pārāk daudz pievērš uzmanību mācītāju rakstura īpašībām vai arī nopeļ mācītājus kādu mazsvarīgu trūkumu dēļ; jo tad tiek meklētas arī citas mācības un citi mācītāji. .. Turpretim pretinieki ir nekrietni, tik neatlaidīgi sludinādami par mīlestību, bet paši to nekur neizrādīdami.”

Latvju kristīgie boļševiki cerēja, ka sagrūsim zem viņu papīru kalniem. „Taču neviens lai neļauj sevi ietekmēt ar citātu skaitu.” „Tagad tu redzi, lasītāj, ka mūsu pretinieki nav tērējuši laiku loģikas studijām, bet gan ļaunprātīgi izmantojuši to, lai sagrozītu Rakstus pēc sava prāta.” Pretiniekiem „nerūp tas, lai baznīcās tiktu pareizi mācīts un sakramenti pareizi pārvaldīti. Garīdznieku kārtā viņi bez kādas atlases uzņem ikvienu.”

Kāda jēga runāt par augstām lietām ar cilvēkiem, kas kā žanis divus gadus nespēja atšķirt pat bauslību no Evaņģēlija, pastāvēdams uz taisnošanas posmiem? „Šos artikulus mēs varam apspriest ar mācītiem, saprātīgiem ļaudīm vai paši savā starpā.” Savukārt draudzēm būtu vajadzējis šiem kristīgajiem boļševikiem, proti, dr.pr. žanim un „Mācītājiem un sludinātājiem, kas vieglprātīgi noniecina Dieva vārda varu un spēku”, nedot ēst, uzrīdīt suņus un padzīt ar nūju.

jean
e-baznīcēns
#776 Nosūtīts: 4.06.2010 15:25
  


Ķenci, iedomājies šo situāciju no otra puses. Iedomājies, ka Ķekavas draudze pēkšņi saņemtu Virsvaldes parakstītu papīru, ka draudzes mācītājs tiek atstādināts, jo ir sūdzības no vairākiem draudžu locekļiem par viņa pastorālo darbību, par sprediķošanu... Kas būtu jādara draudzei un draudzes priekšniekam Jurim? Vai nenoskaidrojot situāciju būtu momentā jāsaka savam ilggadējam mācītājam: Au revoir vai precīzāk uz neredzēšanos, ej prom!
Draudzes priekšnieks svētdienā jautā draudzei: vai ir kāds sūdzējies Virsvaldei? Visi krata galvas: nē, nav...
Tātad jautājums: ko Tu ieteiktu darīt Ķekavas draudzei un dr.pr. Jurim? Varam ņemt jebkuru draudzi, ja nepatīk šis piemērs: Ozolnieku, Alojas, Jelgavas.. Ko draudzei, tavuprāt, būtu jādara??

Ar cieņu,
Jean

P.S. nevis, kas būtu bijis jādara pirms diviem gadiem. Kas būtu jādara tagad, ja kāda no augstākminētajām draudzēm saņemtu šādu papīru tagad??

Ķencis
e-baznīcēns
#777 Nosūtīts: 4.06.2010 17:01
  


Žani,

Krietnā kareivja Šveika draugs reiz teica: "Ja jau būs, tad jau būs, jo nekad tā nav bijis, ka nekas nav bijis." Citiem vārdiem sakot, beidz lūdzu nodarboties ar vārdu spēlēm un hipotētisku situāciju radīšanu.

Tu pats labi zini, kā tas bija, kad jau krietni pirms šiem notikumiem, Virsvalde gribēja atstādināt Aigara no kalpošanas Pārdaugavas draudzē. Pēc Taviem un Edmunda neatlaidīgiem lūgumiem, mēs piekāpāmies ar nosacījumu, ka tā ir pēdējā reize, kad Aigars rada nekārtības. Pārrunājām šo jautājumu arī ar viņu pašu, un viņš kārtējo reizi svēti nosolījās, ka nekas tāds virs neatkārtosies. Diemžēl atkārtojās un ne vienu reizi vien. To visu Tu labi zini un vēl daudz ko vairāk, bet turpini izlikties par muļķi. Joprojām Tu uzskati, ka visi pārējie bez Tevis šajā pasaulē ir pilnīgi idioti, kuriem, ja labi pacenšas, var iestāstīt, ka šodien nav piektdiena.


_____________________
I am a fine polemicist.
gviclo
e-kardināls
#778 Nosūtīts: 4.06.2010 17:48   Laboja gviclo
  


Jean,

To ko darīt toreiz draudzei un dr.pr. Jānim, virsmācītājs un Ķencis tev pateica jau reiz Zaļās Ceturtdienas vakarā.

Vai toreiz tev tika dots padoms veikt kaut vienu lietu no tā, ko jūs paveicāt? Bet, ja tu nevēlējies padomu, tad kāpēc likies jautājam?

Vai nav tā, ka gan tevi, gan draudzi izmantoja tie, kam jūs tagad vairs neesat vispār vajadzīgi?

To ko darīt tagad draudzei un dr.pr. Jānim arī ir vairākkārt jau teikts veselu astoņu mēnešu garumā.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
jean
e-baznīcēns
#779 Nosūtīts: 4.06.2010 20:31
  


Gviclo,

toreiz pirms diviem gadiem Zaļās Ceturtdienas vakarā par AD vispār nebija runas. Vēl vairāk: toreiz Virsmācītājs man teica, ka ar AD viss esot kārtībā, ka JG un UA ir tie nemiera cēlāji, kas saņēmuši sarkano kartiņu. Virsmācītājs man teica, lai es neuztraucoties, ka manas draudzes mācītājs NETIKŠOT atstādināts.
Tas bija toreiz Zaļās ceturtdienas vakarā. Toreiz es pirms tam samarietim personiski biju izteicis neizpratni par veidu, kā tiek atstādināti JG un UA. Pēc pāris dienām Ķenča kungs man zvanīja un uzaicināja uz tikšanos ar viņu un Virsmācītāju!!!


Ķenci, Tu raksti:
Tu pats labi zini, kā tas bija, kad jau krietni pirms šiem notikumiem, Virsvalde gribēja atstādināt Aigara no kalpošanas Pārdaugavas draudzē. Pēc Taviem un Edmunda neatlaidīgiem lūgumiem, mēs piekāpāmies ar nosacījumu, ka tā ir pēdējā reize, kad Aigars rada nekārtības. Pārrunājām šo jautājumu arī ar viņu pašu, un viņš kārtējo reizi svēti nosolījās, ka nekas tāds virs neatkārtosies. Diemžēl atkārtojās un ne vienu reizi vien. To visu Tu labi zini un vēl daudz ko vairāk, bet turpini izlikties par muļķi. Joprojām Tu uzskati, ka visi pārējie bez Tevis šajā pasaulē ir pilnīgi idioti, kuriem, ja labi pacenšas, var iestāstīt, ka šodien nav piektdiena.


Es NEZINU, kas atkārtojās. To reizi jūs gribējāt AD atstādināt, tāpēc ka Indreks bija novadījis svētdienā bez-mācītāja svētbrīdi. VAIRĀK tas NEATKĀRTOJĀS. Kas atkārtojās to mēs draudzē nezinām. Varbūt kas notika AI telpās, varbūt mācītāju sanākšanās, varbūt AD sarunās ar e-puišiem. Tomēr līdz draudzei NEKAS no tā nenonāca. NEKAS.

Un es NEKO nezināju, vēl jo vairāk kā jau teicu,
kā es varēju ko zināt, ja vēl marta vidū (tas ir, divas nedēļas pirms atstādināšanas akta saņemšanas) Virsmācītājs man teica, ka ar AD viss esot kārtībā un ka viņu neviens neaiztikšot.


Tāpēc mans jautājums paliek: KAS draudzei būtu jādara, ja kāda no augstākminētajām draudzēm saņemtu šādu sava mācītāja atstādināšanas papīru tagad??

gviclo
e-kardināls
#780 Nosūtīts: 4.06.2010 22:00   Laboja gviclo
  


jean,

Atstādinātie vienkārši paši radīja iemelsu viņu atstādināšanai, un vēlāk izrādījās, ka viņiem nav aizmugures, kas viņus piesegtu cīņā pret atstādinātājiem, nedz arī, diemžēl, konfesionālas pārliecības.

Draudzei ar to tiešām nebija nekāda sakara.

Draudzei bija jādara tas, ko viņa arī vēlāk izdarīja - jāaicina cits mācītājs.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Lapa  Lapa 78 no 81:  « Atpakaļ  1  ...  77  78  79  80  81  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup