100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 No LELB uz KLB tad ELBL... un atpakaļ uz LELB

Lapa  Lapa 79 no 81:  « Atpakaļ  1  ...  78  79  80  81  Tālāk »
e-autors Ziņa
Ķencis
e-baznīcēns
#781 Nosūtīts: 4.06.2010 23:49
  


Žani,

Virsmācītājs Tev teica, ka ar Aigaru viss ir kārtībā tādēļ, ka Aigars parakstīja dokumentu, kurā nožēloja savu agrāko rīcību un apsolījās tā vairs nedarīt. Pēc tam viņš kā parasti savu solījumu lauza, un Tu to zini ļoti labi. Pašreiz Aigars atrodas tur, kur ir viņa īstā pārliecība un par viņu vairs nav vērts runāt.

Jautājums tagad bija par Tavu rīcību, un Tavs mācītājs Tev arī deva vienkāršu un skaidru atbildi. Un arī es, šķiet, izteicos pietiekoši skaidri.


_____________________
I am a fine polemicist.
jean
e-baznīcēns
#782 Nosūtīts: 5.06.2010 13:27
  


Ķenci,

"ko apsolījās nedarīt"??? Ja mēs draudzē nezinām, ko mācītājs apsolījās nedarīt, tad mēs arī nezinām, ko tad viņš tādu turpināja, ko apsolījās nedarīt. Kad bij. māc. jautāju: parādi, ko tad tu tādu parakstīji, atbilde bija: nevaru, jo visi parakstītie papīri tika ieguldīti Virsmācītāja koferī.

Draudze jums jautāja paskaidrot bij. māc. pārkāpumus, jūs izlēmāt to nedarīt. Kā lai draudze (un arī es) uztvertu, ka Virsvalde rīkojās godprātīgi, ja tā atsakās atbildēt draudzei un paskaidrot - nu kaut vai to - , ko apsolīja un ko nepildīja.

Kaut arī, kaut arī... Ķenča kungs, Virsvaldes atstādinājuma papīrā nekas netika minēts par jelkādiem parakstītiem un nepildītiem solījumiem, bet gan tika teikts, ka esot draudžu locekļu sūdzības par pastorālo praksi un sprediķošanu. Ķenča kungs, kā jūs savienotu tās apsūdzības, ko minējāt Virsvaldes lēmumā un tās, ko mini tagad?

To visu es rakstu, lai paskaidrotu, kāpēc iesākās visa jezga ar rakstīšanu arī uz ārzemēm. Bija kaut kas, ko jūs kā Virsvalde slēpāt, īstos atstādināšanas iemeslus neminot vai nepaskaidrojot atklāti. Šķita, ka tajā ir kas personisks, ko Tu pats izpaudi -- vēl pirms biju kaut ko rakstījis uz ārzemēs, vēl pirms biju kaut reizi ticies ar pārējiem "atstādinātajiem" -- uzrakstot amīšiem tikai pāris nedēļas pēc atstādināšanas, ka esot 3, kurus KLB esot zaudējis no sava fellowshipa un tad nedaudz vēlāk viņus nosaucot par Baznīcas ienaidniekiem.

Jā, atzīstos: tas slepenības plīvurs un šie izteicieni no tavas puses un tāpat asie izteikumi no pārējo puses, arī manī radīja strjomu. Tomēr visu manu vēstuļu tematika un nolūks bija: lūdzu, nāciet palīgā, te mācītāji grib viens otram "pārgriezt rīkli" [tas ir, grib viens otru nosūtīt uz elli]!!!

Esmu pats jautājis amīšiem, vai jūs redzat, kur esmu apmelojis KLB mācītājus? Viņi man atbildēja, ka es neesot to darījis: jā, esot bijuši stingri vārdi, bet ne jau ka kaut kas būtu apmelojums...

Atzīstos, ka esmu velti aizstāvējis tās personas, tomēr jums jāatzīst arī, ka jūs pārkāpāt zināmas lietas, attiecībā uz mācītāja atstādināšanu un tas radīja jukas.

Man kā dr.pr. jāvadās no savas draudzes Satversmes un tur rakstīts: Pamatoti iemesli mācītāju un draudzes svētdienas skolas skolotāju atcelšanai ir: turēšanās pie nepareizas mācības, nekristīga dzīve un tīša nolaidība amatu pildīšanā. (punkts 4.8.) Mācītājam Dieva vārds jāsludina un jāmāca pilnīgā saskaņā ar evaņģēliski luteriskās Baznīcas simbolu grāmatām. (6.2.) un: Draudzei ir tiesības aicināt, vēlēt un pieņemt mācītājus, svētdienas skolas skolotājus un citus draudzes darbiniekus. Šīs tiesības nekad nevar tikt nodotas nedz kādam indivīdam, nedz arī kādai draudzes grupai.
(6.2.)

Šie ir Satversmes punkti, saskaņā ar kuriem mūsu draudze vada savu dzīvi. Šie punkti ir negrozīti kopš Tu pats kalpoji mūsu draudzē.

Kā redzu no šodienas skata punkta, jūs kā Virsvalde varējāt uzrādīt bij. māc. pamatotas teoloģiskas apsūdzības. Jūs izvēlējāties spēlēt slepeno un spēka spēli. Tagad tam sekas ir tādas, ka arī citur pasaulē par šo spēli un sazvērestības teorijām ir tapis zināms.

Tomēr, jūsuprāt, vainīgs pie visa esot es. Jā, esmu daļēji, tomēr ne bez jūsu "palīdzības", jo jūs bijāt, kas izdomājāt spēlēt ne pēc noteikumiem, ko paši bijāt ierakstījuši draudžu Satversmēs. Tas jums ir jāatzīst..

Brāļi no ārvalstīm ir pauduši, ka tāpat aizmirstu visu bijušo un priecātos un sauktu: Hallelujah!, ja mēs savā starpā panāktu reconciliation.

Ar cieņu,

Jean

P.S. De facto mēs tāpat diskutējam. Joprojām piedāvāju, ka labāk varētu to darīt tete-a-tete , nevis te internetā...

gviclo
e-kardināls
#783 Nosūtīts: 6.06.2010 14:21
  


Jean,

Ja tevi pieķer pārkāpjam atļauto braukšanas ātrumu, vai policistam interesē, ka tev ir jāsteidzas vai arī, ka tevi nokaitināja kāds lēni braucošs žigulītis?

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
samarietis
e-baznīcēns
#784 Nosūtīts: 7.06.2010 16:41
  


jean
Labāk būtu, ja tu beidzot rīkotos tā, kā ir Tā vārda cienīgi, kuru tu Kristībā esi saņēmis, nevis censties izvairīties no kristīgas rīcības sekām.

Atceros kādu komisku fizikas stundu ģimnāzijā. Skolotāja (dzelzs lēdija labākajos gados), kuras bardzību savas nezināšanas dēļ neviens piedzīvot nevēlējās, izsauc pie tāfeles kādu puisi. Šis ir tā satraucies, ka neuzzīmē visus spēkus, kas minēti uzdevuma nosacījumos. Kad skolotājas dusmīgais skats un bargie vārdi neko nelīdz, lietā tiek likta jaunieša personīgā pieredze. „Sandrīt, bumbulīt, nu palecies, lūdzu,” saka skolotāja. Šis nabags – visai klasei par uzjautrinājumu – ņem un palecas ar. „Sandrīt, bumbulīt, nu kāpēc tu nelido, nu kāpēc tu krīti zemē?” viņa prasa, klasei smejoties. Nu arī pats Sandris saprot, ka uztraukumā aizmirsis zemes pievilkšanas spēku uzvilkt, ātri izlabo zīmējumu un uzdevums tiek atrisināts.

Ja ģimnāzistam pietika tikai ar vienu praktisku piemēru, lai pamanītu un atzītu savu kļūdu, tad biedrs žanis divus gadus turpināja būt par izsmieklu ikvienam kristīgās mācības pārzinātājam. Kāpēc gan lai kāds būtu ar mieru tik ilgi būt par klaunu un spītīgi un apzināti ignorēt Rakstu, LTA un veselā saprāta liecības? Vai ne tādēļ, ka viņš cerēja uz lielo laimestu, kas gandarīs par visu pārdzīvoto?

Jo parēķiniet, cik gan laika paies sarunās, kamēr kāds žani pārliecinās par visiem pārējiem viņa parakstītajiem murgiem un meliem, kas ir izklāstīti uz 20 lappusēm? Vai tas tad arī ir žaņa plāns – turpināt izlikties, ka vēlas samierināšanos, vērpt politiskas intrigas, kurās viņš atkal varētu mēģināt sanaidot mācītājus un novelt vainu uz citiem? Vai viņš viltus sarunās cer iesaistīt „brāļus no ārvalstīm”, lai beigu beigās iegūtu to iekāroto labumu, kuru citi kristīgie boļševiki, tā arī nespēja sagaidīt?

Žani, vai tiešām „brāļi no ārvalstīm” ir apstiprinājuši jūsu taisnošanas posmus un apsūdzības pret KLB? Kāpēc mēs par to neko nezinām? Vai tik tu viņus atkal nepārproti, lāgā nezinādams viņu valodu, jo pat savējā tev lēnu pielec?

Tavuprāt pie uzlauzta seifa ar instrumentiem rokās noķerts cilvēks nav zaglis, ja seifs ir izrādījies tukšs; un tavuprāt par varas darbiem nevar runāt tad, ja kāds pret meitenes gribu viņu ieguvis aiz „mīlestības”, un tāpēc notikušais jāaizmirst un jāizliekas, ka nekas nav noticis.

Žani, bet ja tu pēc kristīgas samierināšanās un mūsu mācītāju labās slavas atjaunošanas neilgojies, tad pēc kā īsti tiecas tava sirds?

Tu atgādini to bagāto vīru, kurš no moku vietas mācīja ticības tēvu Ābrahāmu, ar kādiem līdzekļiem ir jāatgriež cilvēki. Tu runā ar mums tikpat laipni, bet patiesībā uzskati mūs par muļķiem Dieva lietās. Tu negribi atgriezties no grēkiem un izdomā jaunu saturu vārdam „samierināšanās”, proti, ‘žaņa publisko grēku ignorēšana’. Raksti un LTA tev nav autoritāte, un arī valodas likumi uz tevi neattiecas. Pat savu mācītāju tu nevēlies paklausīt, bet gribi turpināt darīt visu pēc sava prāta. Turklāt tev trūkst elementāra godīguma, lai to visu atklāti pateiktu un beigtu muļķot citus. Tu esi iekritis tajā bedrē, kuru mums raki, neklausīdamies, kad mēs nemitīgi atkārtojām: „Izbeidz!” Tevi pametušais biedrs mea culpa taču lepni atzina, ka taisnošanas posmi ir jūsu apzināti paturētais klupšanas akmens – jūsu jautājums par nodevu došanu ķeizaram vai sievas septiņiem vīriem.

Žanīt, bumbulīt, kāpēc tu arvienu atkrīti bedres dibenā? Vai ne tāpēc, ka, tu noraidi vienīgos pareizos līdzekļus, kā no tās tikt ārā, turklāt vēl māci citus, ko tiem būtu vajadzējis darīt, lai tu tajā neiekristu? Vai tu tiešām domā sevi ar runāšanu ārā izrunāt? Tu nejūties pelnījis nosodījumu, bet – līdzīgi bagātajam – pieprasi dzesēt tavu mēli tādā veidā, kas nav iespējams.

Savā vēstījumā jūs, kristīgie boļševiki, rakstījāt: „Ar šādu lēmumu pieņemšanu KLB virsvalde pati sevi ir nostādījusi ārpus luteriskajām ticības apliecībām uzticīgas baznīcas.” Tā kā visi mācītāji un arī Koncils šos lēmumus atbalstīja, tad tavuprāt iznāk, ka mēs esam ārpus luteriskās baznīcas. Tādēļ, žanīt, bumbulīt, te tev nākamais jautājums lēkāšanai klases priekšā – kāpēc tu tik ļoti gribi būt sadraudzībā ar neluterisku baznīcu?

jean
e-baznīcēns
#785 Nosūtīts: 9.06.2010 18:40
  


Neatceros, ka KLB koncils jelkādi būtu atsaucies uz KLB Virsvaldes martā, aprīlī pieņemtajiem lēmumiem??????

Kā tad tur tai novembra beigu koncila lēmumā teikts???

Un ja neatsaucas, tad varbūt ka tomēr sanāk, ka KLB Virsvalde savus lēmumus pieņēma ne līdz galam korekti [par to arī visa šī jezga!] , ja pat Koncils šos lēmumus atstāj neievērotus??? Jo visi papīri, kuru dēļ it kā koncils izslēdza tos, kuri parakstīja tos papīrus (augustā un novembra sākumā), ir kā atbilde šiem Virsvaldes lēmumiem ne tikai par atstādināšanu, bet arī par izslēgšanu no baznīcas.

Tātad Virsvalde kaut kādu iemeslu dēļ izslēdz dažus cilvēkus no KLB. Kad šie cilvēki protestējot raksta papīrus, tad koncils vēlreiz izslēdz šos pašus un vēl dažus cilvēkus, atsaucoties uz šiem protesta papīriem, bet ne ar pušplēstu vārdiņu nepieminot Virsvaldes lēmumus!!!

Tātad jautājums ir: vai tiešām koncils atbalstīja Virsvaldes lēmumus????

gviclo
e-kardināls
#786 Nosūtīts: 10.06.2010 01:42   Laboja gviclo
  


Ir lietas, par ko nemaz nevajag lemt, jo tāpat ir skaidras. Drīzāk tos lēmumus varētu nosaukt par secinājumiem.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
talyc
e-kardināls
#787 Nosūtīts: 10.06.2010 06:15   Laboja talyc
  


Tautas gudrība vēsta:

"ej lobūk ar klibu dancāt,
koj ar kurlu runot!
"


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
samarietis
e-baznīcēns
#788 Nosūtīts: 11.06.2010 14:29
  


jean
Žanīt, bumbulīt, pārliecinoši tu spried par notikumiem, kuros nemaz neesi klāt bijis, bet to dalībniekiem netici. LU kopā mācījos ar kādu jaunieti, kuram jau toreiz kauna jūtas bija svešas. Reiz, šķiet, ka ētikas lekcijā, viņš nokritizēji kādu grāmatu. Iespējams, ka tajā paustās idejas bija pelnījušas nosodījumu, taču viņš to nemaz nebija lasījis, bet sprieda vienīgi pēc autora un nosaukuma, turklāt visa kursa priekšā uzstāja, ka rīkojas pareizi. Man bija liels kauns viņa vietā.

Žanīt, bumbulīt, arī ar taisnīguma izpratni tev lāgā nesokas. Apustulis Pāvils reiz Filipos teica viedus vārdus: „Tie mūs, romiešus, bez tiesas sprieduma, visiem redzot, ir šautuši un iemetuši cietumā; un tagad tie mūs slepeni izmet? Tā ne; lai viņi paši nāk un mūs izved.” Lūka stāsta, ka pilsētas pārvaldnieki „sabijās dzirdēdami, ka viņi ir romieši. Un tie atnāca, viņiem atvainojās ..” Pilsētas galvām - neticīgajiem pagāniem - pietika prāta, lai pieņemtu šo pretimnākošo Pāvila piedāvājumu. Ja apustulis gribētu panākt taisnu tiesu, tad savas nelikumīgās rīcības dēļ pārvaldnieki varētu arī burtiski pazaudēt savas galvas.

Žanīt, bumbulīt, tu ar savu kristīgo boļševiku bandu bez jebkāda pamata pasludināji KLB par neluterisku un tās virsvaldi par pāvestību, bet tagad gribi, lai mēs apklustam un visu aizmirstam, vai arī piekrītam taviem apmelojumiem. Ja Pāvils būtu piekritis pilsētas pārvaldnieku piedāvājumam nemanot pazust no pilsētas, tad ikviens Filipos domātu, ka jaundibināto kristiešu draudzi ir atļauts bez tiesas sprieduma sodīt, vajāt, apsmiet utt. Ja mēs piekristu tavam „samierināšanās” risinājumam – tavu publisko grēku ignorēšanai –, tad turpmāk ikviens, kuram KLB vienkārši nepatīk, kā, piemēram, tavam bijušajam biedram mea culpa, varētu KLB nepatiesi apsūdzēt, vajāt, izsmiet, domādams, ka tā ir labi un pareizi un tas paliks neievērots.

Žanīt, bumbulīt, tā ne! Nāc nu pats un atjauno mūsu mācītāju labo slavu gan Latvijā, gan pasaulē. Vai tad tev neklātos publiski atsaukt savus apmelojumus un ķecerības pat tad, ja tu nemaz nevēlētos būt ar mums sadraudzībā?

jean
e-baznīcēns
#789 Nosūtīts: 12.06.2010 15:33
  


Car Carevič Samarieti, vai jūs nebūtu tik laipns un savu bumbuļošanos neatstātu guļamistabas sarunām ar savu sieviņu. She'll be happy!! Aplaimo viņu, ne mani..
Kaut grēcinieks, tomēr ņi takoj... Sorry!

samarietis
e-baznīcēns
#790 Nosūtīts: 15.06.2010 15:16
  


jean
Žanīt bumbulīt, kas lēkā paša izraktās bedres dibenā, bet ārā nekādi netiec, ja tu pats liktu mūs mierā, tad neviens tev virsū neskrietu. Bet, ja tu turpini atklātu un slepenu shēmošanu, tad tev jārēķinās ar sekām.

Lapa  Lapa 79 no 81:  « Atpakaļ  1  ...  78  79  80  81  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup