124. Kā Dievs īsteno savu solījumu?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 Nostāja pret Romas katoļu baznīcas Latvijā arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča konse

Lapa  Lapa 16 no 18:  « Atpakaļ  1  ...  15  16  17  18  Tālāk »
e-autors Ziņa
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#151 Nosūtīts: 29.09.2010 17:07
  


biskap

Vai tev ir vienota izpratne par the revealed articles of faith from God to save us - proti, par pestīšanu, piemēram, ar rubeņu juri? Ja jā, tad - vai nebūtu laiks godīgi un atklāti pievienoties Romai un būt īsti "katoliskam"?

Kur tu ņemies bezkaunību apsūdzēt Valteru kļūdainos izteikumos, kaut arī nespēj to pierādīt?

biskaps
e-baznīcēns
#152 Nosūtīts: 1.10.2010 14:02   Laboja biskaps
  


??? Kas būtu noticis? Jau toreiz baznīca būtu nogāzusies no klints, uz kuras tā ir dibināta. ???
Baznīca jau nav Pizas tornis un arī tas kā nekrīt pavisam tā nekrīt.

"Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir draudze, kas celta uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūra akmens ir Kristus Jēzus. Tās pamats, likums un mēraukla ir Vecās un Jaunās Derības grāmatas, jo tās ir patiess un uzticams Trīsvienīgā Dieva vārds, kurā Viņš uz mums runā un pie mums darbojas ar likumu un evaņģēliju, tiesu un žēlastību.

Latvija evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācībai un dzīvei saistoša kopības izpausme, kurā manifestējas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienprātība un norobežošanās no herēzēm un shizmām, ir no senbaznīcas mantotās Apustuļu, Nikejas-Konstantinopoles un Atanasija ticības apliecības, kā arī reformācijas ticības apliecības, kas apkopotas “Liber Concordiae”.

Uz šī negrozāmā pamata stāvēdama un paļaudamās uz Dieva žēlastību, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca grib paklausīt Kristus pavēlei būt par Viņa liecinieci un sludināt evaņģēliju visai radībai, ar Dieva Vārdu un Sakramentiem kalpot Kristus Miesas uzcelšanai un vienībai un pulcināt izredzētu cilti, ķēnišķīgus priesterus, svētu tautu un Dieva īpašumu, lai mīlestībā un savstarpējā sadraudzībā paustu Tā darbus, kas mūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā."

N.B.Tā kā pietiktu vienprātībai un diezin vai būtu nepieciešams meklēt privātu vienprātību ar katra konkrēta indivīda izpratni un personiskiem uzskatiem.

Roberto
e-pāvests
#153 Nosūtīts: 1.10.2010 14:47   Laboja Roberto
  


nejauši atradu kādu senu bīskapa komentāru pie e-publikācijas Arvien līdzīgāki pāvestiešiem
Katedrāle var būt luteriska, arī bīskaps var būt luterisks; bet ,izskatās, ka to nevar attiecināt uz LELB. Pats uzskats, ka priekšniecības skaita palielināšana, tā vietā, lai rūpīgi sekotu mācībai draudzēs un disciplinētu maldu mācītājus, uzlabo baznīcas situāciju, ir romiski pāvestisks. Tāpat izskatās, ka šo katedrāli apkalpos bīskaps Jaunskalže, neapšaubāmi jauks un cilvēcīgs Romas katoļu tipa mūks un perfekts romiešu kanonisko likumu pārzinātājs. Līdz ar to luterisma zārks LELB tiks vēl skaistāk izpušķots.

3 ½ gadus vēlāk viņš raksta pilnīgi pretējo


_____________________
simul iustus et peccator
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#154 Nosūtīts: 1.10.2010 15:03
  


Roberto
LELB Forumā tagad jau labā indriķa viss teiktais pirms ~2008.g. diemžēl ir izdzēsts. Kur var atrast tādas pērles, kā šis citāts?

biskaps
e-baznīcēns
#155 Nosūtīts: 1.10.2010 16:40   Laboja biskaps
  


Kādreiz bija zināmas ilūzijas par KLB kā par baznīcu,
izrādījās pilnīgi pretējais-
kā bija dažu privāts veidojums tā arī palika.

Vai Roberto nesāka mācīties LA kā baznīcai lojāls students,
bet KLB ietekmē nonāca pilnīgi pretējās domās?

Vai Ilārs Plūme nedeva ļoti konkrētu ordinācijas solījumu - paklausību LELB vadībai un pilnīgi pretēji to mainīja saskaņā ar pēkšņi parādījušies aktuālo iespēju - radikāli uzlabot savas dzīves laicīgo kvalitāti?

Vai Ilāram Plūmem kristieša aicinājums ļāva pilnīgi pretēji tam apmelot un apzagt amatbrāļus, kuriem Ilāra SIA AI nebija prioritāšu rindas pirmajā vietā ?

Vai KLB netika pieņemtas satversmes, bet lietas tika darītas pilnīgi pretēji- kā ienāk prātā šī privātā veidojuma īpašniekiem?

Šos vai varētu turpināt un jēdziens - 'pilnīgi pretēji' paskaidrotu plašu apskatāmo jautājumu loku, vai ne, draugi.

Roberto
e-pāvests
#156 Nosūtīts: 1.10.2010 16:46
  


biskap vari lūdzu paskaidrot nesaprašām, kāds sakars tavam 3 ½ gadus vecajam tekstam par LELB ar ilūzijām par KLB kā par baznīcu?


_____________________
simul iustus et peccator
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#157 Nosūtīts: 1.10.2010 17:35
  


biskap

Kurā LTA cienošā baznīcā tu varētu būt mācītājs, joprojām turēdamies pie taisnošanas posmiem un būdams vienaldzīgs pret skaidru mācību?

Kas tev maksā par uzticamu Dieva vārda kalpu apmelošanu un spēlēšanu uz kristiešu vecā Ādama jūtām?

biskaps
e-baznīcēns
#158 Nosūtīts: 1.10.2010 18:13   Laboja biskaps
  


Latvju luterāni, tu maksā - par paša meliem.
Kamēr tos publiski nenožēlosi un neatsauksi. Kā kristietim pieklātos.

Un - cik es noprotu, tu turies pie tādas kā grūstošās baznīcas teorijas, kas pilnīgi pretēja Kristus vārdiem par to, ka elles vārti to neuzvarēs.
Par kādu savu īpašo LTA uzticību tad tu vēl runā?

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#159 Nosūtīts: 1.10.2010 18:45
  


biskap
Vai bez nepiekāpības kristīgās mācības jautājumos man ir jānožēlo vēl kādi "grēki"?
Pats izdomāji, vai kāds romietis priekšā pateica, kam tagad grēkam būs būt?
Vai grēks ir neticēt apgalvojumam, ka svētdarīšana ir taisnošanas posms?
Kāpēc tu apgalvo, ka Valters ir macījis, ka velns var pilnībā uzvarēt baznīcu?

biskaps
e-baznīcēns
#160 Nosūtīts: 1.10.2010 19:18   Laboja biskaps
  


Latvju luterāni, pārlasi 4.draudžu paziņojumu.

Tu neesi atbildējis uz tev izvirzītajām pamatotajām apsūdzībām.

Secinājums - ne jau nepiekāpība kristīgās mācības jautājumos, bet tieši otrādi - izteikta elastība kristīgas mācības lietojumā par labu tavam vēderam un naudas podam, ir tevi raksturojoša īpašība.

Arī to tu te apgalvo - ka Valters ir macījis, ka velns var pilnībā uzvarēt baznīcu.

Lapa  Lapa 16 no 18:  « Atpakaļ  1  ...  15  16  17  18  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup