173. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Jēzus?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 Ticības apliecība un Sludināšana ...saistība tā starpā

e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 10.11.2011 13:23   Laboja talyc
  


Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, - proti, ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, jo raksti saka: neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.

...pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc. Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti! Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij? Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles, tad nu es jautāju: vai viņiem nav sludināts? Un kā vēl! "Pa visu zemi ir izgājusi viņu balss skaņa, līdz pasaules galam viņu vārdi."

...kā tad Israēls nav sapratis? Jau Mozus saka: Es jūs darīšu greizsirdīgus uz tautu, kas nav Mana, dusmīgus uz nesapratīgu tautu. Bet Jesaja visai pārdroši saka: Es devos pazīstams tādiem, kas Mani nemeklēja, un atklāju Sevi tādiem, kas pēc Manis nevaicāja. Bet par Israēlu viņš saka: augu dienu Es Savas rokas turēju izplestas pret tautu, kas bija nepaklausīga un spītīga. (Rom. 10:12-21)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 10.11.2011 13:40
  


Runa šeit būtum par to cik liela loma reizēm var būt neredzamām lietām. Kad viena cilvēka cilvēka izrunāšanās var kļūt par svētību daudziem.
- - -
Ja nu visi klusētu, tad katris varētu pie sevis domāt, ka tieši viņam pieder īstenā taisnība.
- - -
Kad iesākas vārdu pārmaiņa (vai pat strīdus divu starpā), tad katrs, kas to izdzirdējis var viena runātāja domas salīdzināt otra un abu izteiktās pats ar savējajām.
- - -
Tamdēļ es varu pilnībā piekrist teiktajam: "...mīliet savus ienaidniekus...",. Es saku: "turiet dārgus tos, kas še publiskā vidē argumentē mums, jeb apstrīd mūsu mācību


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup