151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 Luterisms (ar novirzieniem) mūsdienu Latvijā (21.gs. sākums)

Lapa  Lapa 1 no 43:  1  2  3  4  5  ...  39  40  41  42  43  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 30.05.2012 13:52   Laboja talyc
  


Situācija:
Reliģiozajā pasaulē [sašaurinot fokusu - teiksim Eiropā]
RKB (Romas Katūļu Bazneica) pretendē uz vienīgās patiesās Baznīcas statusu, kuras nemaldīguma simbols ir viņu virsbīskaps - pāvests.

Visām citām konfesijām ar' ir ļauts saukties kristīgām, taču ar nosacījumu pieturēties pie "lielā brāļa" iezīmētajām, nospraustajām, pārbaudītajām un gadu-simteņos nostiprinātajām tradīcijām. Jebkura neatbilstība vispārpieņemtajiem reliģiozitātes standartiem tiek klasificēta kā sektantisms (kontrolēts, pieciešams vai apspiežams).

Arī LELB [esoša nerakstītā, taču reālā sadraudzībā ar RKB] ir ņēmusi "tai pienākošos" daļu rauga, līdz viss iejavs ir neglābjami sarūdzis... Un tā savukārt pretendē uz vienīgās patiesi luteriskās Baznīcas statusu Latvijā.

- - -

Sekas:
Ir izveidojušies vismaz divi Luterisma novirzieni
Jautājumi apspriešanai:
...vai jāsecina, ka būtu bijuši divi Luteri?
(vai tomēr dažādas Luterisma izpratnes?)

[vai Luteriskā Baznīca principā nav tā pati Kristīgā Baznīca, kas Kristus iedibināta un svētā Gara uzturēta? ...bet sātana sinagoga tā, kas ir "Kristīga" tikai pēc paņemtā nosaukuma?]

LELB, KLB, ELBL, KLSSB ...utt., utml., utjpr
(kas tajās ir atšķirīgs?, kas tām kopīgs?

kas ir šķeļošs, kas vienojošais

- - -

Secinājumi:
kas man rodas (aizskrienot visām iespējamajām diskusijām pa priekšu)
Ja kāds grib noskaidrot šo: kurš pareizāks, kurš luteriskāks, kurš kristīgāks tam nāksies ņemt pasaules mērauklu. Un kurš ņemsies mērīt pēc tās, tas ar' cīniņu uzvarēs (vismaz pašu acīs, ja ne citādi). Pasaulē allaž uzvar neatlaidīgākais, stiprākais, pārliecinošākais ...

Bet, kas grib būt pirmšķirīgs luterānis vai pat uzvarēt nominācijā "LLL" (Latvijas Labākais Luterānis), tam ar nožēlu nāksies atzīt, ka viņš tik un tā paliek otrās šķiras kristietis (jo atceraties - pirmās šķiras tiesības pieder katūļiem)!


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 30.05.2012 21:07
  


Īsten

jean
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 31.05.2012 03:18
  


talyc, pārlasīju tavas pārdomas un mēģināju saprast, no kā lai iesāk šo never-ending diskusiju.

Varbūt ar to, ka jāmēģina saprast, KAS ir domāts ar vārdiem - maz rauga saraudzē visu mīklu. Manuprāt, tā ir NEBIBLISKA mācība un prakse (patiesība un skaidrība, kā Pāvils saka). Un kā lasām, tad nevajag daudz, lai kāda cilvēka nepareiza sērga pārmestos uz citiem. Šī sērga (raugs) ir bieds visām baznīcām, draudzēm un kristiešiem. Pat, ja viņi kādu brīdi ir ĻOTI, ĻOTI pareizi, tas itin nemaz negarantē, ka arī viņi netiks ieraudzēti (piemēram, Luters atzīst, ka arī RKB iesākumos stāvējusi Dieva vārda gaismā, t.i., bijusi patiesa Kristus Baznīca uz šīs zemes, kur Dieva vārds un sakramenti pareizi izdalīti). Tāpēc, kas šķietas stāvam, lai uzmanās, ka nekrīt. Tātad, ja redzi, ka tavā draudzē/baznīcā ir parādījies raugs, cik ilgi ir jācenšas šo raugu izmēzt? Vai tas ir jācenšas darīt katram, vai arī tas jāatstāj mācītāja ziņā? Ko darīt, ja šis raugs "pielipis" mācītājam? Vai ir jāpamet sava draudze/baznīca, vai arī tomēr jācīnas līdz "galam", pieņemot, ka velns centīsies iemest raugu ikvienā draudzē, kur vien tu ietu?

Nodaļa, kas runā par līdzību ar raugu ir vēstules korintiešiem 5.nodaļa:

Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar sava tēva sievu.
Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darījis, tiktu izmests no jūsu vidus.
Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies:
ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus Vārdā
un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts Tā Kunga dienā.
Jūsu lielīšanās nav laba. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu?
Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts - Kristus.
Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.
Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem.
Es nedomāju - vispār ar šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem; tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules.
Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst.
Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā?
Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus!

talyc
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 31.05.2012 17:31   Laboja talyc
  


ar mākslu, jean, reizēm ir tā, ka nākas pakāpties kādu soli apakaļ, lai ieraudzītu visu daiļdarba kopskatu

un tad atkal piebāzt degunu tuvāk, lai izpētītu kādu konkrētu detaļu

bet ir jau arī "dižie eskperti", kuriem viss par visu uzreiz skaidrs (tiem pietiek ar uz audekla pusi vienreiz pavirši uzmestu skatu, lai tūdaļ spriestu ne vien par gleznu, bet arī par mākslinieku un pat par skolu, un skolmeistariem kurā tās gleznotājs izglītojies)

man personīgi ir gaužām vienaldzīga tehnika kādā darbs tapis veidots. manuprāt svarīga ir vēsts - ko mākslinieks (kādu motīvu un kāda gara vadīts) ir centies pateikt.

- - -

vai tik nepārprotu? vai tu iesaki, ka vajadzētu celties un iet ravēt nezāli? vai tā lai saprotu aicinājumu uz "vecās" mīklas izmēšanu? vai nepielīdzini laiskos (ne)pļāvējus pacietīgajiem gala ražas (sa)gaidītājiem?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 1.06.2012 15:31
  


talyc, labi, ko Pāvils (mākslinieks) ir centies pateikt vēstulē korintiešiem 5. nodaļā (daiļdarbā), ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Bet galvenais, ko mums (vai katram pašam) mācīties un kā rīkoties saistībā ar šiem vārdiem? Un vēl kā luterāņiem, kas skaļi saucam: Sola Scriptura.

Tagad tu piemini vēl vienu līdzību par tīrumu, kurā iesēja labību, bet parādījās nezāle (Mat. 13). "Glezna" kļūst sarežģītāka . Tātad no vienas puses vārdi - "Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus.", bet no otras tomēr, ka "tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir Valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni", no kā varbūt var secināt, ka šis aicinājums uz neravēšanu varētu tieši neattiekties uz draudzi (baznīcu).

--------

es uzdevu jautājumus bez zemtekstiem.

Svētie Raksti gan vienmēr UZRUNĀ!

Dieva likums jeb bauslība uzrunā sirdsapziņu un parāda, kas nav kārtībā. Ja tu esi uzrunāts, tad rīkojies kā Dieva vārds tev liek. Vismaz paliec aizlūgšanās un netopi remdens tajā, kamā Dievs tevi vēlas redzēt karstu

talyc
e-kardināls
#6 Nosūtīts: 1.06.2012 19:50
  


tad nu lūk, tie, kas no mums aizgājuši
ar to ir parādījuši ka tie nav (nav bijuši) mūsējie
... un ir pasaule (pasaulīgie)
- - -
bet tu jean esi mūsējais
jo ticību esi paturējis


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 5.06.2012 14:58
  


Talyc,
balstoties uz tavu otro apgalvojumu (tas ir, ka atzīsti, ka stāvam vienā ticībā), kā brālim Kristū es vēlējos tev norādīt uz iespējamu kļūdu pirmajā, tas ir, ka, ja kāds ir aizgājis, tad tas nozīmējot, ka nav bijis. Tā ir kalvinistu predestinācijas doma, pirmkārt, ka, ja kāds ir kļuvis ticīgs, tad tāds nevarot atkrist, otrkārt, ja kāds ir atkritis, tad tas nemaz neesot bijis paīstam ticīgs, bet tikai izlicies. Ja ir laiks, pārlasi no Valtera priekšlasījumiem vairāk, bet te tev pāris citātu pārdomām...

“Savukārt, ja rastos kādi atkritēji, kādi jau arī ir sastopami (man ir nācies kādreiz tādus redzēt [zemnieku] sacelšanās laikā, kuri uzskata, ka visi, kas, ja tie vienreiz ir saņēmuši grēku piedošanas Garu vai ir kļuvuši ticīgi, bet pēc tam ir grēkojuši, tomēr ir palikuši ticībā un ka viņiem šāds grēks nekaitē), viņi sauc: “Dari to, kas tev patīk! Nekas slikts nebūs, ja tu tici, tava ticība izdzēš visus grēkus,” utt. Viņi saka arī: “Ja kāds grēko pēc tam, kad ir saņēmis ticību un Garu, tas nozīmē, ka viņam to pa īstam nav bijis.” Esmu redzējis daudzus šādus neprātīgus cilvēkus un baidos, ka dažos no viņiem vēl joprojām slēpjas velns.”
Luters tātad uzskata, ka šāds uzskats ir velna diktēts!

(20. vakara priekšlasījums (http://www.ebaznica.lv/?p=3368), B&E)

Un otrs:
Tāpat tas notika arī ar Flāciju, kurš pēc Lutera bija, bez šaubām, sava laika lielākais teologs. Vēlāk gan viņš diemžēl nokļuva maldos un nebija no tiem izvedams. Arī viņš ilgu laiku bija atradies izmisuma bezdibenī. Viņam palīdzēja Luters, tā ka viņš beidzot varēja saņemt Evaņģēlija mierinājumu.
(13. vakara priekšlasījums (http://www.ebaznica.lv/?p=3360), B&E)

talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 7.06.2012 17:34   Laboja talyc
  


Es esmu jums rakstījis (1. Jāņa 2:12-21) ne tāpēc, ka jūs nezināt patiesību, bet tāpēc, ka jūs to zināt un ka meli nekad nav no patiesības.

Jums ir svaidījums no Svētā, un jūs zināt visu.

No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie, jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsēji.

Bērniņi, ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies; no tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda.

Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.

...viss, kas ir pasaulē - miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība - tas nav no Tēva, bet ir no pasaules.

Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības...

Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat Tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši Viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši.

Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši Viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno.

Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir Viņa Vārda dēļ piedoti.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 14.06.2012 15:28
  


Talyc, man prieks par atbildi, kas balstīta Rakstos.

Tomēr, ko šī Rakstu vieta nozīmē? Mēs sakām, ka mūsu ticība balstās apustuļu mācībā. Šīs Rakstu vietas autors ir viens no apustuļiem. Tātad tas, ko dievišķajā autoritātē sludināja apustulis Jānis, bija pats Dieva vārds, jo viņš nesludināja savā, bet Dieva spēkā. Tajā laikā tātad kaut kas bija savādāk, tas ir, vēl bija dzīvi paša Kristus ieceltie apustuļi, kas protams bija Viņa dzīves, nāves un augšāmcelšanās aculiecinieki. Tāpēc visi, kas pulcējās ap apustuļa sludināto mācību, bija Dieva bērni (jo pats Dieva Svētais Gars viņus bija pulcinājis), kas aizgāja - bija antikrista bērni.

Un tieši par tādiem runā apustulis Jānis tevis citētajā Rakstu vietā: tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies. Protams zīmīgi, ka apustulis Jānis nesaka, ka antikrists (antikristi) būs iz pasaules un ka tiem nebūs bijis nekāda sakara ar Baznīcu. Apustulis Jānis saka tieši pretējo: antikristi būs bijuši kādu laiku kopā ar baznīcas ļaudīm, uzdodamies par daļu no viņiem -- No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Tātad apustulis Jānis šeit runā par atkritējiem no ticības, kas līdz ar to arī atkrīt no Baznīcas.

Tomēr apustuļu laikos neredzamā Baznīca redzamā veidā pulcējās ap apustuļiem (ne jau viņi cilvēciskās harizmas dēļ, bet tamdēļ, ka viņi sludināja patieso Kristus mācību).

Mūsu dienās apgalvot, ka kāda no baznīcorganizācijām būtu redzamā baznīca zemes virsū, tas ir, no kuras aizejot (vai tiekot izmestam) tas liecinātu par indivīda atkrišanu no ticības un atkrišanu no patiesās Baznīcas, manuprāt, ir bīstami.

Drīzāk gan citas lietas varētu liecināt par atkrišanu no ticības, kā piemēram maldu sludināšana vai kā apustulis Jānis turpat raksta, piemēram: No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Tikpat labi šeit varētu ievietot vēl vismaz 10 citus pantus no šīs pašas vēstules.

Droši vien, talyc, ka mēs runājam par vienu un to pašu. Tikai tāpēc, ka neesam tikušies un runājuši tete-a-tete, es te "koriģēju" tevi ne pa tēmu.

Vairāk vai mazāk tas, uz ko es gribēju vērst savu uzmanību ir tas, ko K.F.V. Valters māca B&E 20. tēzē: Dieva vārds netiek mācīts pareizi, ja cilvēka pestīšanu dara atkarīgu no viņa saistības ar redzamo pareizas ticības baznīcu un noliedz pestīšanu katram, kas nomaldījies kādā ticības artikulā.

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 14.06.2012 16:19   Laboja talyc
  


... mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
... mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga. Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis - vai labu vai ļaunu. Tad nu pazīdami bijību Tā Kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami (es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami).

Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu; ja esam apdomīgi, jums par labu.

... mēs neviena nepazīstam pēc miesas; un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. (2.Kor. 5:7-16)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 43:  1  2  3  4  5  ...  39  40  41  42  43  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup