228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?


:: e - POLEMIKA :: / Kas ir luterisms?

 Krietnu Luterāņu Brālība (kāpēc un ar ko kurš grib / negrib brāļoties)

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 16.04.2016 11:54   Laboja talyc
  


Šī diskusija ir izveidota ar mērķi apvienot Luteriski domājošus prātus. Aicinām ņemt dalību katru, kas sevi uzskata par Krietnu luterāni. Lūgsimies ka nepieviļamies viens otrā. Darbības virziens ir aktualizēt dažādus garīgus jautājumus pēc to laicīgajiem augļiem.

Nebrīnieties, brāļi, ja pasaule jūs ienīst.

Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus; kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?

Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!
Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis. Ja kāds saka: es mīlu Dievu, - un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis.

Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.

Ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un Viņš tam dos dzīvību, proti, tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdz. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks.

Kas teicas esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā.
Kas mīl savu brāli, paliek gaismā, un piedauzības nav viņā; bet, kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezina, kurp tas iet, jo tumsa ir aptumšojusi viņa acis.

(iz Jāņa 1.vēstules)

- - -

...Nemaldaities, mani mīļie brāļi!

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas Viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu Viņa radījumu pirmaji.

Zinait, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.

... esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.

Neaprunājiet, brāļi, cits citu; kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu; bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis...

(iz Jēkaba vēstules)

- - -

...Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo...

(iz 1.Korintiešiem)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 18.04.2016 22:14   Laboja Roberto
  


Reiz bija tāda Kristīgo studentu brālība (?), ko veidoja teoloģijas fakultātē studējošie, kas ar to notika?


_____________________
simul iustus et peccator
Janis Dimza
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 19.04.2016 13:46
  


es zinu/atceros Kristīgo studentu biedrību. Brālība šķiet bija M. Vītola (reiz krietni vēlāk bijis arī izglītības ministrs) vadīta ar baptistisku ievirzi.

Bija iknedēļas tikšanās LU, kamēr studēju (līdz 1994./5. gadam šķiet), bija vasaras un ziemas nometnes. Bija labi priekšlasījumi -- Ilāra, Aleksandra, Rolanda, pat Māra Santa.

Pēdējais Studentu biedrības prezidents (škiet tā viņu sauca) bija Uģis Sildegs, kura laikā viss izbeidzās, jo Ilāram radās EUREKA, ka studentu biedrība pārāk kopē draudzi (kaut svētdienās katrs students gāja uz savu draudzi) un tas tā nedrīkst būt.

Ilārs deva uzdevumu Uģim biedrību un tās darbošanos pārtraukt. Uģim tas sekmīgi arī izdevās ..

Studentiem palika vien baptistu (vai tmldz.) organizētā brālība.

talyc
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 19.04.2016 14:31   Laboja talyc
  


biedrības... brālības... brr...
vai tik tas viss vai tik kaut kā tas nevelk uz jūsmošanu ???

- - -

jeb vai tie e-puišeļi gribētu kādus tīši provocēt, kaitināt?
še kauč kādu e-brālību dibinādami?_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#5 Nosūtīts: 19.04.2016 14:35   Laboja Roberto
  


vai Krietnu Luterāņu Brālība nepretnedē uz ko līdzīgu? uz virtuālās draudzes titulu?

starpcitu baptistiem atkal ir sava - šoreiz Latvijas Kristīgā Studentu Brālība


_____________________
simul iustus et peccator
Janis Dimza
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 19.04.2016 14:37
  


Prof. R. Feldmanis jūsmoja par Kristīgo Studentu biedrību un priecājās, ka tā atjaunojusi darbību. Droši vien, ka pats arī reiz savos studentu gados bija aktīvi iesaistīts tās darbībā.

talyc, biedrība ar brālību nebija draudzīgas organizācijas

talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 19.04.2016 14:53   Laboja talyc
  


ak n-edzirdēta n e-kaunība
a.god. prof. R.Feldmani nosaukt par jūsmotāju

(un es te runāju kā neprātā)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#8 Nosūtīts: 19.04.2016 14:57
  


katrā no mums sēž viens mazs jūsmotajs


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#9 Nosūtīts: 19.04.2016 15:00
  


vai katrā nesēž arī viens mazs pāvests?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#10 Nosūtīts: 19.04.2016 15:15
  


vai pāvests nav jūsmotājs?


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup