159. Kādi ir ļaunie eņģeļi?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Parunāsim par okultismu un spiritismu Bībeles gaismā

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 18.02.2008 17:06
  


Kāds vīrs, vārdā Sīmanis, šinī pilsētā līdz tam bija nodarbojies ar buršanu un uztraucis Samarijas ļaudis, sacīdams, ka esot liels vīrs.
10 Viņam pieķērās visi, mazi un lieli, sacīdami: "Šis ir tā sauktais lielais Dieva spēks."
11 Bet tie tāpēc viņam pieķērās, ka viņš jau ilgu laiku tos ar burvestībām bija apstulbinājis.
12 Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus Vārdu, tie likās kristīties, vīri un sievas.
13 Sīmanis pats arī kļuva ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa, un, redzēdams zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš izbijās.
14 Bet apustuļi, Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni,
15 kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu,
16 jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.
18 Bet Sīmanis, redzēdams, ka, apustuļiem rokas uzliekot, dabū Svēto Garu, tiem piedāvāja naudu,
19 sacīdams: "Dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svēto Garu."
20 Bet Pēteris tam sacīja: "Kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu.
21 Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā.
22 Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz To Kungu, vai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota,
23 jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnības saistītu."
24 Bet Sīmanis atbildēdams sacīja: "Lūdziet jūs par mani To Kungu, lai pār mani nenāk nekas no tā, ko jūs esat runājuši."


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 18.02.2008 17:08
  


Burvi neatstāj dzīvu.


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 18.02.2008 17:09
  


5 Kad Sauls ieraudzīja filistiešu karaspēka nometni, tad viņš izbijās, un viņa sirdi pārņēma lielas bailes.
6 Un Sauls jautāja To Kungu, bet Tas Kungs viņam neatbildēja nedz ar sapņu, nedz ar urīma, nedz ar praviešu starpniecību.
7 Tad Sauls sacīja saviem kalpiem: "Atrodiet man kādu sievu, kurai ir vara pār mirušo gariem, ka es varētu pie tās doties un to izvaicāt." Un viņa kalpi tam atbildēja: "Redzi, En-Dorā dzīvo kāda sieva, kas ir šāda mirušo garu izsaucēja."
8 Tad Sauls padarīja sevi nepazīstamu, viņš uzvilka citas drēbes un kopā ar diviem saviem pavadoņiem devās ceļā. Kad viņi naktī nonāca pie tās sievas, viņš tai sacīja: "Lūdzu, nosaki man ar mirušo garu izsaukšanu nākotni un liec uznākt augšā tam garam, ko es tev nosaukšu."
9 Bet šī sieva viņam atbildēja: "Redzi, tu taču pats zini, ko Sauls ir izdarījis un ka viņš mirušo garu izsaucējus un burvjus ir šai zemē izskaudis. Kāpēc tu liec lamatas manai dzīvībai, lai mani nonāvētu?"
10 Bet Sauls viņai zvērēja pie Tā Kunga un sacīja: "Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, tev tas netiks pieskaitīts kā pārkāpums!"
11 Un tad šī sieva jautāja: "Ko lai es tev izsaucu?" Viņš atbildēja: "Liec, lai man parādās Samuēls!"
12 Kad šī sieva ieraudzīja Samuēlu, tad tā iebrēcās ar skaļu balsi un Saulam sacīja, teikdama: "Kāpēc tu mani esi pievīlis? Tu esi Sauls!"
13 Un ķēniņš viņai sacīja: "Nebīsties! Bet ko tu redzi?" Un sieva sacīja Saulam: "Es redzu pārcilvēcisku būtni kāpjam ārā no zemes."
14 Un viņš tai jautāja: "Kāds viņš ir pēc sava izskata?" Un viņa atbildēja: "Tur kāpj augšā vecs vīrs, ietinies mētelī." Tad Sauls noprata, ka tas ir Samuēls, un viņš noliecās ar savu vaigu pie zemes, parādīdams tam godu.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Ingars
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 18.02.2008 19:47
  


bet nejau mūsdienās Roberto....tu taču nedomā, ka mans kristieša pienākums iet uz tuvējo zīlēšanas salonu un pārgriezt zīlniecei rīkli

talyc
e-kardināls
#5 Nosūtīts: 19.02.2008 00:14
  


nē, nē Ingar
mūsdienās Dieva vārds taču vairs nava spēkā
mūsdienās cilvēks pats ir tas, kas likumus lemj
- - -
mūsdienās cilvēks ir dievs


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
gviclo
e-kardināls
#6 Nosūtīts: 19.02.2008 00:18   Laboja gviclo
  


Ka teica viena burve: "Ar zīlniecēm[kiem] ir tāpat kā ar maukām - riebjās, bet vajag."

To darīt nav labi. Nav ko saspringt.




Ar cieņu,
gviclo




_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Mulders
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 19.02.2008 12:58
  


Ingars, šodien mums Burvjiem jābrauc pāri ar Dieva Vārda veseri! Pavēro tos pašus mistiķu saitus, oi kā viņi kauc un locās un pretī šņāc, kad tu pasludini tīru bauslību viņiem...

Ingars
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 19.02.2008 23:07
  


jā, bet Talyc un Roberto nostāda fakta priekšā - lūk tā ir rakstīts, nomētāsim, sadedzināsim un....sēdēsim cietumā par slepkavību. Vai kāds no jums ir kādu burvi nomušījis?

Roberto
e-pāvests
#9 Nosūtīts: 20.02.2008 00:11   Laboja Roberto
  





_____________________
simul iustus et peccator
Ingars
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 20.02.2008 00:15
  


Roberto, beidz, nu nemaz nav smieklīgi...lai gan :D

Lapa  Lapa 1 no 3:  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup