211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 ...vai neticīgs cilvēks var izdarīt tā saucamo ticības izvēli ?

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 4.04.2008 16:27
  


"Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl."

Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus.
[1.Kor.2:9-10]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 4.04.2008 16:28
  


Jautājums ir par to vai cilvēka varā ir izvēlēties Dievu un mūžīgo dzīvi.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Ingars
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 4.04.2008 16:50
  


ir, bet tikai tad, kad cilvēks ir jaunpiedzimis, tikai tad viņš ir spējīgs izvēlēties Jēzu, jo cilvēkā pašā nav nekā cita, kā vien pretošnās Dievam, bet DIevs ir tas kurš mums dod gribu un veiksmi, Dievs padara mūs spējīgus izvēlēties, taču pirms tam, pirms mēs spējam izvēlēties, DIevs mūs atdzemdina, atjauno, dara ticīgus un labprātīgus.

gviclo
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 8.04.2008 11:37
  


Man uzreiz nāk prātā dažu kustību praktizētā "Jēzus pieņemšana par Kungu", kas tiek izmantota kā sava veida ticības apliecība iestājoties draudzē. Iespējams, ka tas ir labi domāts.

Bet "es ticu" vietā tur ir "es pieņemu."

"Es ticu" nozīmē apliecināt Dieva dāvāto ticību.

Bet "es pieņemu" ko apzīmē?

Man šajā praksē dīvains liekas viens moments, ka tad sanāk, ka viņiem ir izvēles tiesības, bet Jēzum nav.

Ingars saka, ka izvēli var izdarīt jaunpiedzimis. Tas gan ir tiesa, bet ja jau cilvēks ir jaunpiedzimis, tad viņam nekas nav jāizvēlas, jo Dievs jau viņu ir izvēlējies.

Tad cilvēkam jau ir jauna dzīve un citas izvēles un uzdevumi. Līdzīgi kā bērniņam, kas iznācis no mātes miesām, vairs nav jāizvēlas no tām iznākt vai nē.

Tad viņš var teikt: Slava Dievam! Viņš mani ir pieņēmis. Es esmu Dieva bērns! Es ticu, Kungs. Tas ir tik neaptverami. Palīdzi manai neticībai.

Bet visas tās brošūriņas par Ego elka izmešanu no krēsla, un Jēzus iesēdināšana tur utt. ir pārāk pārāk antropocentriskas.

Nevajag cilvēkam piedēvēt [un likt darīt] to, ko paveic vienīgi pats Dievs Svētais Gars. Tādas ir manas domas.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Ingars
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 8.04.2008 13:14
  


Gviclo, nepiekrītu tev pilnībā, jo bībelē ir rakstīts - cik Viņu uzņēma tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.
Tāpat arī - satveriet Kristu kā viņš jūs ir satvēris, vai - meklējiet Dievu utt.

šeit drīzāk ir tas, ka nepareizi lieto šos Dieva vārdus. Pareizi ir ja tos atiecina uz svētdarīšanu, nevis uz pestīšanas priekšnosacījumu, bet gan kā dzīvas ticības augļus.

Jēzus uzņemšana ir tas pats, kas ticības apliecināšana, tur jau ir tā būtiskā atšķirība starp luterāņiem un pārējiem protestantiem, ka luterāņi pieturas pie evaņģēlija - pestīšana, atgriešanās, jaunpiedzimšana ir pilnībā DIeva darbs, cilvēks pie tā neko nespēj, bet "Jēzus pieņemšana" jau attiecas tikai uz DIeva bērniem. Savukārt baptisti un metodisti apgalvo, ka cilvēkam vispirms ir jāpieņem Kristus un tikai tad DIevs par viņu apzēlosies.
Tikai ir viens jautājums - Dievs teica Ādamam, ja tu ēdīsi no šī koka, tu mirdams mirsi - kā garīgs mironis spēj pieņemt garīgu lēmumu? tie ir sātana meli, kas saka - jūs nemirsit vis, bet Dievs zina, ka tanī dienā kad jūs no tā ēdīsit, jums acis atvērsies, jūs būsit kā DIevs, zinādami, kas labs un kas ļauns

Tieši tas pats ir arī šajā maldu mācībā - ja cilvēks spēj izdarīt izvēli par labu Dievam, tātad viņš nav miris, bet dzīvs, vēl vairāk - viņš acīmredzot zina kas labs un kas ļauns, bez Dieva žēlastības palīdzības, tātad ja cilvēks bez Dieva to pašu spēj, ko Dievs spēj, tātad viņš arī ir dievs.

Tad vēl harizmāti taisnojas sacīdami, ka - Svētais Gars jau apgaismo cilvēku, bet kamēr cilvēks neizdara izvēli, tikmēr Svētais Gars viņu neatdzemdina. Te var atbildēt - klīniskajā nāvē esošu cilvēku vari apgaismot ar zināšanām par reanimāciju un pirmās palīdzības ABC, bet tas diez vai ko palīdzēs, ja kāds cits viņu nereaminēs un nesniegs šo palīdzību

gviclo
e-kardināls
#6 Nosūtīts: 8.04.2008 14:19   Laboja gviclo
  


Draugs, tu, protams, vari man nepiekrist.

Bet es tomēr redzu šajā Rakstu vietā Dieva darbu:

Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.

Par Kristus satveršanu gan es nevaru atrast [lai gan tavs citāts jau parāda, ka Kristus ir pirmais satvēris]. Lasu tikai par Dieva ieroču satveršanu, un tas, kā tu saki, tiešām attiecas uz svēttapšanu.

Nevajag, draugs, censties un pūlēties "pieņemšanas" praksi izskaidrot vai reanimēt. Kam tas vajadzīgs.

Tā taču ir pretrunīga. Ja tu esi Dieva bērns, tad tev nav nekas jāpieņem. Tev ir jādzīvo. Tu jau esi iznācis no mātes klēpja. Bet ja tu vēl neesi atdzimis, tad tu neesi spējīgs neko izvēlēties. Vai tad tas nav skaidrs?

Tu runā prātīgi. Man prieks par tevi.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Ingars
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 8.04.2008 14:48
  


bet par to jau es runāju, ka tas, ka mēs pieņemam, apliecinam, izvēlamies ir DIeva dzīvā vārda darbošanās mūsos. Es to saprotu tā, ka pašam cilvēkam ir griba tikai pretoties Dievam, bet Dievs mums dod jaunu gribu padoties Dievam, pieņemt Dievu par savu Pestītāju (vai ja tev labāk tīk - pieņemt pestīšanas faktu kā notikušu)

8 tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis!

Man šķiet, ka nav ko reanimēt, jo patiesība ir tāda, ka herēze, grēks, noziegums nav nekas pats par sevi jauns - tas viss ir Dieva radītu lietu izkropļojums. Arī lepnība ir izkropļota attieksme, bet ja lepojamies ar Kristu, tad Pāvils saka, ka tas ir pareizi. Skaudība arī rodas no izkropļotas attieksmes pret citu veiksmi, normāla attieksme ir priecāties līdzi un palīdzēt.

Tāpat arī Jēzus uzņemšana, varbūt pareizāk sacīt - atzīšana, kā es pats esmu atzīts

Bet vispār tiešām kāds varbūt varētu paskatīties vai tulkojums vārdam "uzņēma" ir precīzs

12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam,
13 kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.

gviclo
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 8.04.2008 15:48
  


Manas domas ir, ka tavs novērojums "Savukārt baptisti un metodisti apgalvo, ka cilvēkam vispirms ir jāpieņem Kristus un tikai tad DIevs par viņu apzēlosies." ir precīzāks, nekā "Tāpat arī Jēzus uzņemšana, varbūt pareizāk sacīt - atzīšana, kā es pats esmu atzīts."

Svarīgi mūsdienu teoloģiskajās diskusijās ir skatīties ne vien uz vārdiem, bet arī noskaidrot dziļāk, ko pretējā puse saprot ar šiem vārdiem.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Ingars
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 8.04.2008 17:11
  


gviclo, es te neceptos, ja tie vārdi nebūtu iz bībeles. es nemaz ar nesaku neko tev pretī, tikai tas, ka mums ir jābūt dzīvai ticībai. Kā jau iepriekš teicu - jauna griba, ne no mums, bet no Dieva, kad mēs gribam, lai Jēzus ir mūsu Pestītājs. Cilvēks nav robots, bet gan brīva būtne tajās roberžās, kurās tas atrodas. Ja DIevs paplašina mūsu robežas, tad mēs esam spējīgi izvēlēties, taču svarīgi saprast, ka no mūsu izvēles nav pilnīgi nekas atkarīgs, tā ir vienkārši pateicība, liecība par to ko Dievs jau ir izdarījis.

Tā vairs nav lepnības pilnā teikšana - nu labi es tevi pieņemu, tagad tu drīksti, es tev atļauju utt. Bet šajā gadījumā vārds pieņemt nozīmē atzīt

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 9.04.2008 12:45   Laboja talyc
  


ne jau ar vārdiem iekš Bībeles ir problēmas, bet ar cilvēku
un ar viņa izpratni par Rakstiem

Tikai ir viens jautājums - Dievs teica Ādamam, ja tu ēdīsi no šī koka, tu mirdams mirsi - kā garīgs mironis spēj pieņemt garīgu lēmumu? tie ir sātana meli, kas saka - jūs nemirsit vis, bet Dievs zina, ka tanī dienā kad jūs no tā ēdīsit, jums acis atvērsies, jūs būsit kā DIevs, zinādami, kas labs un kas ļauns

tikai viens šis tavs jautājums vien parāda tavu alošanos, Ingar

1. Ādams nebija radīts garīgs mironis, tamdēļ viņš vēl spēja izvēlēties paklausīt Dievam vai velnam

2. bet kad jau bija ēdis, tad vairs nebija iespējams nonākt atpakaļ "neēdušā" stāvoklī (kaut arī izvēlētos atvemt, vai turpmāk neēst, vai izgudrot, ka pakakāt nozīmēs to pašu ko neēdis)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup