75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Svētās Kristības Sakraments

Lapa  Lapa 1 no 4:  1  2  3  4  Tālāk »
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 9.04.2007 16:53   Laboja Roberto
  


Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas saskaņā ar Dieva pavēli tiek lietots un ar Dieva vārdiem savienots.

Šie Dieva vārdi ir ūsu Kungs Jēzus Kristus sacītie Mateja evaņģēlija nobeigumā: “Tāpēc ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” [Mt.28:19]

Svētā Kristība dod mums grēku piedošanu, glābj no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts.” [Mk.16:16]

Pats ūdens to nedara, bet Dieva vārdi, kas savienoti ar ūdeni, un ticība, kura paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda Kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir Kristība, proti, žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atdzimšanai Svētajā Garā, kā apustulis Pāvils saka: “Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess.” [Tit.3:5‑8]

Šāda ūdens Kristība nozīmē, ka ik dienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām un atkal ik dienu jāceļas un jāatdzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi.

Tā raksta Svētais Pāvils:“Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.” [Rom.6:4]


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 18.04.2007 13:38
  


Šis (Svētā Kristība) ir pats svarīgākais notikums cilvēka dzīvē (no viņa dzimšanas brīža).
Un paliek pats aktuālākais (līdz pat kapa malai).
Un pats svarīgākais, iekš Kristības ir tas, ka tas ir nevis jauns sākums [ai ietu prom (no svētuma uz "svētumu") no savas Kristības uz cilvēku "labajiem darbiem", bet ik dienas atgrieztos pie savas Kristības, kurā kā mazs bērniņš (nepelnīti) saņēmi visu grēku piedošanu - Kristus Jēzus nopelna dēļ.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#3 Nosūtīts: 18.04.2007 13:42
  


Ik dienas mēs mirstam un aušāmceļamies


_____________________
simul iustus et peccator
talyc
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 18.04.2007 13:42
  

_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
ddauka
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 19.04.2007 20:19
  
puritan
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 28.06.2007 23:19
  un vee vajadzeetu piebilst, ka tikai un vieniigi Kristus Asinis šķīstī no grēka un velna varas..


_____________________
I embrace the Calvinistic scheme, not because of Calvin, but Jesus Christ has taught it to me
--------------
SOLI DEO GLORIA
talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 16.07.2007 17:01   Laboja talyc
  


tieši tā - vienīgi Kristus
un ne vis paša darbi vai centieni

- - -

...,bet bērnu Kristības pamatojums un mierinājums rodams vārdos: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo taadiem pieder debesu valstība." To ir sacījis Kristus, un Viņš nemelo. Tādēļ nest bērniņus pie Viņa ir pareizi un kristīgi; bet tas nevar notikt citādi kā vien Kristībā. Tāpat ir pavisam noteikti zināms, ka Viņš svētī un dod debesu valstību visiem, kas pie Viņa nāk – kā to apliecina vārdi: "Tādiem pieder debesu valstība."


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Alexejs
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 28.01.2009 19:37
  


"...,bet bērnu Kristības pamatojums un mierinājums rodams vārdos: “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo taadiem pieder debesu valstība.” To ir sacījis Kristus, un Viņš nemelo. Tādēļ nest bērniņus pie Viņa ir pareizi un kristīgi; bet tas nevar notikt citādi kā vien Kristībā."
-------------------------------------------------- -----------
Tur ir tikai teikts, ka Jēzus bērniņiem rokas uzlika, tos svētīja, un tad atlaida...Par kristību nekā naf teikts...

Roberto
e-pāvests
#9 Nosūtīts: 29.01.2009 12:00   Laboja Roberto
  


Alexej lasi:

Bērnu Kristības un Tās pārsteidzošā vēsture


_____________________
simul iustus et peccator
Mulders
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 5.02.2009 19:46
  


Alexejs, tātad tu uzskati, ka bērnus, kurus Kristus pieņem, nedrīxt kristīt? Nedrīxt viņiem dāvāt grēku piedošanu un Sv. Garu?

Lapa  Lapa 1 no 4:  1  2  3  4  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup