163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Dievs Svētais Gars

Lapa  Lapa 4 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
e-autors Ziņa
MJ
e-baznīcēns
#31 Nosūtīts: 17.04.2007 22:22
  


ddauka
pajoliņ mj!!
===
Tā ta ka būtu jauna e-saskarsmes pieklājības forma?
===
varbūt tomēr izlasīsi paša kopēto Rakstu vietu no Apd.grāmatas6:5,
kur nīgrie teologi atrod vārdu PROSELĪTS, ko?!

===
`5 Šie vārdi patika visai draudzei, un viņi izredzēja Stefanu, vīru, ticības un Svētā Gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, Antiohijas prosēlitu`
UN? Prozelīts = jaunatgrieztais. Būtu tikai neloģiski, ja šamējie būtu izredzējuši kādu pavisam no malas. Bet, ja jaunatgrieztie pārstāvēja hellēnistus un pēdējo intereses, tad neredzu pamata uzskatīt, ka hellēnisti bija kāda ārpus Jēzus sekotāju kopienas esoša ļaužu grupa. Pie kam, hellēnistu kurnēšana sākas, mācekļu skaitam pieaugot (turpat, 1. pants) - tas arī gadījumā neliecina par to, ka visi šamējie sākotnēji ir no vienas brandžas?


_____________________
The most important thing is not to BOYANE
ddauka
e-baznīcēns
#32 Nosūtīts: 17.04.2007 23:48
  


Kur tu lasi, ka prozelīts=jaunatgriests Kristus māceklis, ko,a?
Prozelīts bija jebkurš pagans,t.sk.grieķis, ko uzņēma jūdu draudzē!
p.s. tā nav jauna forma, bet diagnoze dzejniekam, kas nedomā.

talyc
e-kardināls
#33 Nosūtīts: 18.04.2007 00:46   Laboja talyc
  


diagnoze dzejniekam, kas nedomā???

drīzāk gan tas nozīmē, ka MJ ... ar savu paša spēku un prātu nevar uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, ...
- - -
skaties ddauka uz šās diskusijas pašu sākumu!
kā gan mēs nākam pie ticības? vai caur filosofisku gudrību, kušināšanu, kaunināšanu, pārliecināšanu?? vai caur Evaņģēlija sludināšanu?


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
s.zvirbuleens
e-baznīcēns
#34 Nosūtīts: 18.04.2007 12:36
  


Nu re, ddauka, pie kā cilvēku noved tas, ka viņam dzīvē par maz problēmu – viņš pat zilu gaisu no patiesības ij nejaudā atšķirt! Bet gan jau Dievs arī par MJ parūpēsies, cerams

MJ
e-baznīcēns
#35 Nosūtīts: 18.04.2007 13:57
  


ddauka
Kur tu lasi, ka prozelīts=jaunatgriests Kristus māceklis, ko,a?
Prozelīts bija jebkurš pagans,t.sk.grieķis, ko uzņēma jūdu draudzē!

===
Es atvainojos, bet vai Apd šajā vietā runā par jūdaistu vai par kristiešu draudzi? Starp šamējām tomēr ir zināmas atšķirības, vai ne?

Protams, ka ne ikviens hellēnists bija Kristus sekotājs, bet nedomāju, ka Apd īpaši runātu par tiem, kas tādi nav.
===
tā nav jauna forma, bet diagnoze dzejniekam, kas nedomā
===
Diagnozi uzstāda dakters, bet Tu tāds neesi


_____________________
The most important thing is not to BOYANE
talyc
e-kardināls
#36 Nosūtīts: 18.04.2007 14:20   Laboja talyc
  


Tam, kas kritis maldos,
patiesība rūp maz vai nerūp
pavisam, jo ar laiku viņš kļūst
garīgi akls. Šādu maldos
nocietinājušos cilvēku vairs
nav iespējams pārliecināt.
(Latvijas Luterānis (2007.g.marts) 9.lpp)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
MJ
e-baznīcēns
#37 Nosūtīts: 18.04.2007 19:32
  


talyc
Tam, kas kritis maldos,
patiesība rūp maz vai nerūp
pavisam

===
Mēs noraidām vēsturiski kritisko Bībeles pētniecības metodi, kā arī jebkuru Bībeles kritiku, kas apšauba Svēto Rakstu patiesumu ©


_____________________
The most important thing is not to BOYANE
jenoc
e-baznīcēns
#38 Nosūtīts: 19.04.2007 00:04
  


"nošķiriet Saulu un Barnabu ...."kopš tiem laikiem,kad Gars šito skaidri teica Antiohijas draudzes vecajiem Dievs nav zaudējis savas spējas runāt ārpus Rakstiem.Cita lieta ,ka Gars nekad nerunā pret rakstiem,vai to kas nav saskaņā ar Rakstiem.Diemžēl visādi sektanti,tjipa baptisti,luterāņi,adventisti,hariki u.c. "sola scriptura" principa piesaucēji savu denomināciju oficiālajās mācības ir safantazējuši visādus pekstiņus,kuru "saskaņa" ar Rakstiem pastāv tikai un vienīgi viņu aprobežotajos prātos.


_____________________
labi sēžam
Ingars
e-baznīcēns
#39 Nosūtīts: 19.04.2007 00:41
  


Neko. Norādu uz ļapiem jūsu ideoloģijas iekšienē, kā arī uz tās neatbilstību reāli novērojamajiem procesiem

varbūt pameklē ļepus savā filozofijā? varbūt pameklē vai tiešām tu kādam reāli arī palīdzi, vai tikai gudri runā

redz - tā mūsu nicinātā ideoloģija kaut kā tomēr iestājas par taisnīgumu un labestību, kamēr humānisti un ateisti tikai runā skaistus vārdus, bet darbi ir vienkārši tādi kā sapelējusi maize - ēdines jau ir, tikai KĀDS??? labdarība jau ir - tikai KĀDA??? tik pretīgi salkani tas viss ir - paskaties varbūt šad tad ziņas, tur nu arī parādās tās sistēmas būtība, par kuru tu tik aktīvi iestājies. Domā ka tā rūpējas par tavas dvēseles labklājību? nē tā rūpējas tikai par sevi, citiem vārdiem - tie kuri šo sistēmu vada rūpējas par sevi un tad kaut ko atmet pārējiem

Roberto
e-pāvests
#40 Nosūtīts: 19.04.2007 00:58   Laboja Roberto
  


draugs jenoc,

Kristus saka: "..visu, ko Es esmu dzirdējis no sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu." [Jņ.15] Un saskaņā ar savām apustuļa pilnvarām Pāvils saka: "Jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā." [Ap.d.20]

Tādēļ Svētais Gars nekādā citā veidā negrib atklāt un arī neatklās nekā jauna; jo Viņa amats ir atgādināt to, ko ir mācījis Kristus. [Jņ.14] Un, lai gan ne visi praviešu, Kristus un apustuļu brīnumdarbi un sprediķi ir pierakstīti, tomēr Svētais Gars Rakstos ir apkopojis un ietvēris visas mācības kopumu, tik daudz, cik Baznīcai ir vajadzīgs ticībai, caur kuru tā iegūst mūžīgo dzīvību. [Jņ.20]

Pāvils Svētos Rakstus uzteic divējādi [2.Tim.3] - p i r m k ā r t: tie Dieva cilvēku, tas ir, mācītāju un skolotāju [illi enim vocantur viri Dei = jo tie tiek saukti par Dieva] padara tik pilnīgu, ka viņš ir sagatavots visiem labajiem darbiem [kuri vajadzīgi kalpošanai]; o t r k ā r t: Svētie Raksti ikvienu kristieti spēj darīt tik gudru, ka tas iegūst pestīšanu ticībā. Un, tā kā mums Rakstos ir dots tik daudz, cik mums ir nepieciešams mūžīgajai dzīvībai un pestīšanai, tad mums tik tiešām ticības lietās nav jāklausās nekas cits un nekas vairāk.

P.S. varbūt labāk atgriezīsimies pie e-tēmas par vārdiem "Tā IR Mana miesa"? http://www.ebaznica.lv/epolemika/5_10_0.html


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 4 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup