210. Kas ir Svētais Gars?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 IR vai NAV svētdarīšana neizslēdzams posms taisnošanā?

Lapa  Lapa 1 no 7:  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 5.11.2010 12:44   Laboja talyc
  


Lūdzu izsakiet (argumentējiet) šeit savus "Par / Pret" viedokļus
iepriekšējais, ko par šo (skat.visu)
Latvju Luteranis teica biskapam beidzās ar:

...Ja svētdarīšana ir posms taisnošanā, kā tu pats apgalvo (vismaz to tu taču nenoliegsi), tad kādi ir citi posmi tajā? Kā tie ir sakārtoti un kurš kuram seko? Varbūt, ka tas ir vienīgais posms?

"No šā artikula [Par taisnošanu] mēs nedrīkstam novirzīties vai atkāpties, kaut vai debesis un zeme sabruktu un viss cits, kas nav paliekošs.. Un uz šā artikula balstās viss, ko mēs mācām un darām pret pāvestu, velnu un pasauli. Tāpēc mums par to jābūt drošiem un mēs nedrīkstam šaubīties.." (VG 294)

- - -

Savukārt biskaps
postē, ka LL maldinoši piemeklējis romiskas teoloģijas kontekstu, viņa teiktajam (ne to kontekstu, kurā tas teksts sākotnēji tapis uzrakstīts).Tad nu varbūt vēlreiz konkretizēsim (lai visiem būtu skaidri-gaiši saprotams), ko kurš šinī jautājumā saka.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 5.11.2010 13:16
  


Pavisam īsi par šī izteikuma vēsturi:

Tā patiesais autors to radīja, neiedziļinoties un pārprotot kāda teologa teikto citā valodā. Citi to parakstīja, vai nu bez lasīšanas, vai arī bez izpratnes, ko tas īsti nozīmē.

Galu galā ir iznācis tā, ka tie, kuri sevi par viskonfesionālākajiem luterāņiem dēvēja, parakstījās zem pāvestības maldiem, kas attaisnošanai Dieva priekšā pieprasa labos darbus.

- - -

Ir bijis neiespējami no taisnošanas posmu autoriem (kuri tagad LELB "draudzīgi") uzzināt, ko īsti latviešu valodā nozīmē vārdu savirknējums "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā". Pat abstrakciju - kaut kas ir kaut kā cita posms - viņi nav vēlējušies apspriest.

LLprāt šis izteikums saskan pilnībā ar Romas katoliskās baznīcas katehismā teikto un ir klajā pretrunā ar ATA IV. Taču šis ir artikuls, kuram krītot, krīt baznīca.

talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 5.11.2010 16:54   Laboja talyc
  


es to saprotu tā:

apgalvojums "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā" ir maldi (maldinošs), jo:

1. ir neskaidrs (jo nav vienkāršam lasītājam saprotams).
2. ir pārprotams (jo saskan ar RKB katehismā atspoguļoto maldu mācību, kas attaisnošanai Dieva priekšā pieprasa labos darbus)
3. nav Rakstos pamatots (jo nav tikusi dota neviena atsauce uz tiem)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 5.11.2010 17:25
  


talyc

Es tomēr formulētu šādi:

1. ir pilnīgi skaidrs ikvienam, kas pārzina LTA & romiešu teikto [teiktā nozīmi] par taisnošanu & labajiem darbiem.
2. ir pilnīgi nepārprotams ikvienam, kas pārzina LTA & romiešu teikto [teiktā nozīmi] par taisnošanu & labajiem darbiem.

talyc
e-kardināls
#5 Nosūtīts: 5.11.2010 18:47   Laboja talyc
  


jean teica tā:

latvju luterani,

tu raksti: To, ka cilvēks pats nesaprot, ko viņš runā, sauc par muļķību.

vienam no KLB mācītājiem Skaipā ir ievietots moto: cilvēkam ir raksturīgi kļūdīties, bet muļķim palikt pie sava.

Tātad jautājums: vai cilvēks, kristietis, mācītājs var kļūdīties? Un vai: ja kļūdies, tad esi muļķis, vai tomēr tā kā tam otram KLB mācītājam skype moto?

ac,
jean

- - -

biskap, romiskas teoloģijas kontekstu Tu pats sev esi pievilcis gan šai forumā, gan lelb forumā aizstāvot absurdas romiskas lietas, kas tiek ievazātas luterismā. Vieni luterāņi lelbā atspērušies cīnās pret tām, bet te atnāk viens izbijis kāelbešņiks ar paradigmu maiņu un aizstāv visus vanaga un co. jaunievedumus iz romiešu dzīves.
nezinu, kāpēc tu to pasāki, bet nu tā tagad tava putra: pats streb...
ac,
jean


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 5.11.2010 19:12
  


jean

Cilvēks kļūdās tāpēc, ka ir grēcīgs. Visi ir grēkojuši.

Ticīgais savus grēkus atzīst, nožēlo un lūdz piedošanu.

Neticīgais savus grēkus neatzīst, nenožēlo un piedošanu nelūdz.

talyc
e-kardināls
#7 Nosūtīts: 5.11.2010 20:44   Laboja talyc
  


biskaps teica tā:

jean, ir starpība starp mēģinājumu bez gatavām shēmām paskaidrot tādiem kā tu romiešu teoloģiju,
lai tu visu nevērtētu caur konfesionāļu ierasto prizmu
- Kristus un Beliāls,
vēl jo vairāk Beliālam a priori norakstot Trīsvienīgā Dieva vārdā kristītus un Kristum ticošus cilvēkus, kuriem nav bijis tas gods saņemt labāku ticības mācību par to, kāda nu viņiem ir
( lai gan es tev jau teicu, ka LL slimīgā baurošana par maldiem, maldiem, maldiem ilustrē vien paša maldus un šo baurošanu vērtēju nesalīdzināmi zemāk par dievbijīgas un Kristum ticošas katoļu tantes lūgšanām ) un to aizstāvēt.
Bet putra ir tev, zinot tavu idealizēto konfesionālisma ( ar kuru tu tā gribētu sadraudzēties ) skatījumu un skaudro realitāti.
---
Kas attiecas uz zināmajiem atspērušajiems cīnītājiem, daudzus no kuriem patiesi cienu (bet , ko padarīsi, +Jāni arī ), izejot no iepriekšējās pieredzes, un zinot šīs cīņas background, man tā īsti nav saprotams viņu cīņas mērķis.
Vienam tas ir kongregacionālisms a la MS,
citiem gribas vien uzlikt laika limitu bīskapu kalpošanai,
citam atmaksāt +Jānim par seniem pāridarījumiem. Nenopietni.
Varbūt paskaidrosi kas ir tās absurdās romiskās lietas, kas tiek ievazātas luterismā?

uz ko biskaps atbildēja:

biskap,

viena lieta ir aizstāvēt romiešus, kas šur un tur cilvēcīgi paklūp, kur viņus taisni un netaisni apsūdz pedofīlijā utlmdz. Otra lieta ir aizstāvēt maldu kultus, varas uzurpāciju un antikristīgas lietas. Un tu diemžēl aizstāvi tās otrās, ne tās pirmās. Kāpēc lai mūsdienu luterāņi būtu pielaidīgāki attiecībā uz romiešiem un citām maldus sludinošām konfesijām kā mūsu baznīctēvi rakstot Vienprātības grāmatu?

Ja Tevi interesē absurdās romiskās lietas, kas tiek ievazātas lelbā, tad palasies biti, kokinu, paiču utt. viņi labāki spečoki.

Un par tevis iepriekš pausto vienprātību mācībā ar lelbu. Vispirms būtu pagaidījis, lai viņi paši tiek galā ar savu vienprātību. Piem., tepat ebaznīcā izlasīju ko Bite laiž pie Biķeru dievgalda un ko ne. Viens no punktiem bija ticība, ka maize un vīns ir Kristus miesa un asinis. Un te es zinu, ka piem. , daudzus Jēzus draudzes locekļus viņš nelaistu pie sava dievgalda, jo tur tic savādāk. Ja nav vienprātība par mācības jautājumiem, tad nav sadraudzības, vai ne?

ac,
jean


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jean
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 5.11.2010 21:45
  


latvju luterāni,

tad esi ticīgs, nevis neticīgs.

un piedod arī citiem, ja viņi tev lūdz piedošanu, tāpat kā Kristus Tev ir piedevis.

un neaizmirsti, ka arī esi cilvēks, kas var grēkot pret saviem tuvākajiem. Tādā gadījumā, lūdz piedošanu, lai "saule nenoriet dusmojot uz savu brāli".

Un brālis Tev ar prieku piedos....

ac,
jean

biskaps
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 5.11.2010 23:08
  


jean, bet kāpēc tu man piedēvē lietas, kuras neesmu apgalvojis?
Tava problēma ir precizitātes trūkums attiecībā uz otra sacīto.
Es saku - vajag būt objektīvam un pārbaudīt , vai tiešām ir tā . Tu uzreiz man - tu aizstāvi! Tātad, man vajadzētu kā papagailim visu nosodīt LL stilā. Bet tas nav mans stils.

Kas attiecas uz tevis pieminētajiem LELB brāļiem , viņu kritiskie argumenti ir pavāji.
Var saprast, piemēram, ka TF vadītājs kritizē lietas, kas luterāņiem pieder tā saucamajām adiaforām,
pie tam kritizējot citu adiaforas, pats jūtas brīvs piekopt savējās. Bet vienīgais priekšlikums - izmainīt LELB satversmi. Nu un?
Vai atkal kāda cienījama brāļa prioritātes došana kongregacionālismam iepretim episkopālismam. Un kas?
Tāpat neesmu informēts, ka Torņakalna draudzē būtu tāda antisakramentāla nostāja kā tu saki. Vajadzēs pajautāt tam pašam Indulim.
Vispār jau šī domu apmaiņa LELB noris diezgan mierīgā atmosfērā bez kādas cīņas atsperoties.
Tvaiks ir uzkrājies, ventilis jāatver un tvaiks jānolaiž.

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 5.11.2010 23:31   Laboja talyc
  


biskaps, ko tu saki par/pret šo:

apgalvojums "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā" ir maldi (maldinošs), jo:

1. ir neskaidrs (jo nav vienkāršam lasītājam saprotams).
2. ir pārprotams (jo saskan ar RKB katehismā atspoguļoto maldu mācību, kas attaisnošanai Dieva priekšā pieprasa labos darbus)
3. nav Rakstos pamatots (jo nav tikusi dota neviena atsauce uz tiem)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 7:  1  2  3  4  5  6  7  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup