140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 IR vai NAV svētdarīšana neizslēdzams posms taisnošanā?

Lapa  Lapa 7 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7
e-autors Ziņa
biskaps
e-baznīcēns
#61 Nosūtīts: 12.11.2010 13:02   Laboja biskaps
  


Ll, vai tev jauna mode, mēģināt luterāņus deluterizēt.
Jebšu tu domā- tev debesu uzticēts luterisku sertifikātu izsniegt?
Līdzīgi kā tavs viduslaiku vecākais brālis izdomāja, ka šis ir pilnvarots katoļiem katoļa sertifikātu izsniegt.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#62 Nosūtīts: 13.11.2010 01:28
  


K.F.V. Valters, Bauslība un Evaņģēlijs, 247-248:

Pāvestieši dažkārt saka, ka cilvēks tiek taisnots un pestīts ticībā, tūdaļ piemetinot: "Bet, zināms, tikai tad, ja ticībai pievienojas mīlestība." Taču viņi gan nedomā to, ko mācām mēs saskaņā ar Rakstiem, ka tam, kam nav mīlestības, nav arī ticības. Viņu [pāvestiešu] uzskats ir šāds: "Cilvēkam var būt īsta ticība, ko radījis Svētais Gars. Tomēr, ja tai nepievienojas mīlestība, tad ticība neko nedod." Tādēļ viņi saka: "Taisnojošās ticības forma ir mīlestība". Jūs jau zināt, ko ar šo latīņu valodas vārdu ­ forma saprot teologi, proti, to, kas kādu lietu padara par to, kas tā ir. Pāvestieši saka, ka tad, ja ticībai nepievienojas mīlestība, tad, lai arī tā būtu īsta ticība, tā nav taisnojoša ticība, jo mīlestība ir ticības forma, kas ticību padara taisnojošu. To viņi tad sauc par fides formata, ticību, kas pieņēmusi īsto, būtisko formu. Un, ja ticībai nav pievienojusies mīlestība, tad viņi to dēvē par fides informis [ticība bez tās būtiskā veidola].

Tridentas koncila sestās sesijas pieņemtajā VII nodaļas 28. kanonā lasāms:
"Ticība, ja tai nepievienojas mīlestība, neveido dzīvu saikni ar Kristu un nedara cilvēku par dzīvu Kristus miesas locekli."
Nav teikts: "Ticība, no kuras nerodas mīlestība," kas būtu pilnīgi pareizi. Jo, ja no ticības nerodas mīlestība, tad tā nav nekāda ticība, bet ir tikai tās ēna. Bet viņi saka: tev var būt laba ticība, bet, ja tai nepievienosies mīlestība, tā tevi netaisnos. Saskaņā ar viņu mācību ­ mīlestība neizplūst no tavas ticības, jo viņu izpratnē ticība ir vienīgi formāla baznīcas mācību atzīšana ar prātu, bet mīlestībai ir jāpievienojas, turklāt tad ticība tevi taisnos. Nu, bet kas tad ir tas, kas taisno? Tā ir tikai mīlestība un labie darbi! To viņi neizsaka skaidri, bet ikvienam, kas kaut nedaudz to apdomā, ir jāatzīst: ja jau iepriekš ticība netaisno, tad taisnošanu paveic tas, kas seko un nāk klāt ticībai.

"Katehumēni" ­- tā katoļi sauc tos, kas vēlas pievienoties viņu baznīcai, "saņem ticību uz mūžīgo dzīvību, taču to nesniedz ticība bez mīlestības." Tātad bez mīlestības ticība to nesniedz! Tāpēc viņi tūdaļ citē Kristus vārdus: "Ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus."
Te mums ir pāvestiešu ticība! Ticība nesniedz mūžīgo dzīvību, kaut arī tā ir nepieciešama, kā viņi atzīst. Ja cilvēks neievēro bauslību, viņi saka: "Ticība tev neko nelīdzēs. Pēc tam, kad tu esi sekojis Kristus pavēlei, ka tev jātic, seko vēl otra: tev arī jātur Dieva baušļi." Turklāt viņi atsaucas uz Mateja evaņģēlija 19. nodaļu. Kāds bagāts jauneklis bija Kungam jautājis: "Kas man labs ir jādara, lai es iegūtu mūžīgu dzīvību?" Viņš nejautāja: "Kas man jādara?" bet gan: "Kas labs man jādara?" Tad Kristum bija jāatbild: "Tev jātur baušļi." Tas nenozīmē, ka bagātais jauneklis tos patiešām varētu izpildīt; Kungs vienkārši atbildēja uz jautājumu, ko uzdeva šis cilvēks, kas no galvas līdz kājām bija paštaisnības pārņemts. Un kad tas no sava briesmīgā akluma nebija izdziedināts arī tad, kad Kungs bija sacījis -­ mīli Dievu vairāk par visu un savu tuvāko kā sevi pašu ­-, tad Kungs tam sniedza vēl vienu pamācību: "Pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem." Ar to saruna beidzās, un jauneklis noskumis aizgāja. Bet viņa sirdī, bez šaubām, palika dzelonis: "Jā, Dievs man nav mīļāks par visu citu. Šim vīram ir taisnība." Tas tikai nozīmē to, ka viņa rūpes par pestīšanu nav bijušas nopietnas, citādi viņš Kungam būtu teicis: "Jā, to es nevaru! Man jāiet pazušanā!" Uz ko mūsu Kungs būtu atbildējis: "Nē, šeit ir kāds, kas var tevi glābt. Tici uz Mani un tu tapsi pestīts, kaut arī esi nelietīgs grēcinieks, kas pārkāpis Dieva baušļus." Tomēr jauneklis aizgāja. Nav šaubu, ja viņš būtu nācis pie ticības, Svētie Raksti mums to pavēstītu.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#63 Nosūtīts: 13.11.2010 01:31
  


biskap, romiešu ķēdes suns, laiks aizstāvēt savu jauno draugu mācību un apriet Valteru.

biskaps
e-baznīcēns
#64 Nosūtīts: 13.11.2010 14:32
  


Latvju luterāni, savas alkatības, negodīguma un "teologa" ambīciju upuri...
Izšķirdami starp ticības augļiem un sirds taisnību , mēs arī nevēlamies būt pārāk sīkumaini , ja vien mūsu pretinieki piekristu , ka augļi paši par sevi nepelna žēlastību un mūžīgo dzīvi, bet ir Dievam patīkami ticības un Vidutāja - Kristus dēļ.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#65 Nosūtīts: 13.11.2010 15:08
  


biskap ja vien

Ja tantei būtu riteņi, ...

Ups... Vai tad pāvestība ir tavs pretinieks?

biskaps
e-baznīcēns
#66 Nosūtīts: 16.11.2010 14:15
  


Mans vairāk tie sīkie, bet konkrētie kaitēkļi citiem kristiešiem...

Lapa  Lapa 7 no 7:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup