94. Kāds sods skar sestā baušļa pārkāpējus?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Par ticību, kas darbojas mīlestībā

Lapa  Lapa 1 no 8:  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#1 Nosūtīts: 8.11.2010 18:52   Laboja talyc
  


...jeb, Vai ir iespējams pēc darbiem (t.s. mīlestības darbiem) noteikt "IR" vai "NAV" kādam patiesā ticība?

Kristus saka: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties Manus vārdus, ko Es jums sacīju: kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi Mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi Manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs Mana Vārda dēļ, tāpēc ka viņi nepazīst To, kas Mani sūtījis. " (Jņ. 17-21)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 10.11.2010 19:20   Laboja Roberto
  


Reiz kāds onkulis ieteica lasot 1.vēstuli korintiešiem vārdu "mīlestība" aizstāt savu vārdu. Kas no tā sanāk:
Roberts ir lēnprātīgs, Roberts ir laipns, Robertam neskauž, Roberts nelielās, Roberts nav uzpūtīgs. Roberts neizturas piedauzīgi, Roberts nemeklē savu labumu, Roberts neskaistas, Roberts nepiemin ļaunu.Roberts nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Roberts apklāj visu, Roberts tic visu, Roberts cer visu, Roberts panes visu.


Tas taču būtu tik jauki, ja Roberts būtu tāds, kā aprakstīts 1.Kor.13:4-7


_____________________
simul iustus et peccator
biskaps
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 10.11.2010 22:36   Laboja biskaps
  


talyc, sprediķojot mēs nenosakām, ir vai nav kādam patiesa ticība, bet mācam, lai cilvēki (pārprotot ticības lietas), neatrastos tādas nepatiesas ticības stāvoklī, no kura brīdina arī apustulis Jēkabs, bet gan vienīgajā patiesā, kas tic - vienīgi Glābējam Kristum.
Arī Luters māca par diviem nepatiesas ticības stāvokļiem - vienu, kur cilvēks paļaujas uz labajiem darbiem ( reliģiskajām aktivitātēm- mūku dzīvi, svētceļojumiem etc. ) kā atpestījošiem Dieva priekšā, otru, kur cilvēkā ,tam apgalvojot, ka esot ticīgs, nenotiek pārmaiņa un viņš turpina bezdievja dzīvesveidu, tai pat laikā uzskatot, ka ir pestīts Dieva priekšā.
Tāpēc mēs sludinām bauslību/Evaņģēliju.
---
Sludināšanas mērķis ir mīlestība, ne tikai mehāniska artikulu iekalšana līdzīgi kā dresētiem pērtiķiem iemāca trikus.

talyc
e-kardināls
#4 Nosūtīts: 12.11.2010 01:19   Laboja talyc
  


Ja vienu vīli, citu nīsti - Ir apšaubāms, ka mīli īsti!

vai gan tā būtu īsta uguns, kura sildītu tikai
tos, kas tajā malku metuši?

Tāpat ir neiespējams, ka mīlestība kādā izdzisusi un deg vienlaicīgi.

- - -

...daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. [Mt. 24:10-12]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 12.11.2010 12:46
  


Es jau nesaku, ka jāmīl katru melnu kaķi,
kas pārskrien ceļam pāri.
Un ja nemīl, ir Kristus piedošanas altāris, kur Kristum sūdzēt -
tā lūk Kungs, nemīlu, piedod! Vērs par labu, ka var mīlēt!

talyc
e-kardināls
#6 Nosūtīts: 12.11.2010 14:01
  


Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā. (1.Kor. 16:14)

...ticība, kas darbojas mīlestībā...
Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? (Gal. 5:6-7)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Peteris
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 12.11.2010 18:50
  


Beidzot!! Beidzot polemika, ko pieņem sirds!

talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 13.11.2010 02:28   Laboja talyc
  


Kā es jūs visus mīlu!
Es tā jūs visus mīlu...
(Spied lai redzi)
Nu kā lai atšķir mīlu?
Un to, kas mīl, kas nē.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
biskaps
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 13.11.2010 14:19
  


Mīlu un ne pēc darbiem atšķir.

talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 13.11.2010 19:32   Laboja talyc
  


...


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 8:  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup