4. Kas ir Bībele?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Par ticību, kas darbojas mīlestībā

Lapa  Lapa 5 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
e-autors Ziņa
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#41 Nosūtīts: 27.11.2010 23:54
  


biskap
Ja latviešu valodā pēc pamata skaitļa vārda likts punkts, tad tas ir kārtas skaitļa vārds. Piekritīsi? Tad nu kuri bija pirmie trīs ar draudzēm nesaistītie paziņojumi?

Tu taču pazīsti žani labāk - ne jau mēs viņu interesējam, bet sadraudzības sniegtās iespējas. Nu tās, uz kurām arī tu kādu brīdi vēl cerēji un ar varu lauzies sadraudzībā, bet tad nesagaidījis pilnu vēderu kārtējo reizi mainīji savu ticības pārliecību. Vai tagad baro labi? Nu vismaz silda apziņa, ka vari antikristam pakalpot.

biskaps
e-baznīcēns
#42 Nosūtīts: 29.11.2010 12:17
  


Ll, Sadraudzība, kurā jālaužas ar varu, nav sadraudzība,
bet gan antikristīga ienaidība, no kuras jāturas pa gabalu.
Tā nu reiz ir teoloģiska aksioma.
Tikai jean to negrib saprast.

Latvju luteranis
e-baznīcēns
#43 Nosūtīts: 30.11.2010 00:32
  


biskap

Ja tu tagad nāktu un atzītos savos nodarījumos un censtos visus savus gadiem ilgos melus vērst par labu, vai tiešām tu domā, ka tev netiktu piedots?

Tas gan nenozīmē, ka tu tiktu atzīts par piemērotu mācītāja amatam.

Bet nu tā kā tev tāpat kā žanim pirmais un piektais mācības gabali ir tumša bilde, tad nekā.

biskaps
e-baznīcēns
#44 Nosūtīts: 30.11.2010 13:34   Laboja biskaps
  


Ll, nāksies vien jums savā privātajā veidojumā iztikt bez godājamā bīskapa klātbūtnes. Jūsu grupai piederēt ir pestīšanai kaitīgi, ko tu pats arī apliecini.
To tā kā būtu laiks saprast arī jean, ka jūsu antikristīgā ienaidība ir vien ačgārna parodija par kristietību.
Jūs saprotat, ka 4. draudžu paziņojums ( kur par AI&Klb vadoņu mahinācijām rakstīts objektīvi un arī par to garīgajiem iemesliem un sekām, kādas tās izraisīja) uzrakstīts pareizi, tas nomoka jūs savā sektantu "nemaldīgajā" augstprātībā un tieši tāpēc aizcērtat viņam durvis, lai atriebtos, jo tagad viņš ir palicis vienīgais, kam vispār ir kādas intereses attiecībā uz jums.

talyc
e-kardināls
#45 Nosūtīts: 30.11.2010 17:24   Laboja talyc
  šī ir smaga apsūdzība t.s.: "antikristīgā ienaidībā"
vai tam Jums ir pamatojums rakstos?

Manuprāt Raksti drīzāk gan vēršas pret "antikristīgo sadraudzību", taj skaitā ar visām tām vispasaules-ekumeniski-draudzīgo x-tiešu sadraudzīgajām padarīšanām (T.S. vels viņas rāvis!)

vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība?
No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpēju cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka: uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo. - Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. - Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis! Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet, jūsu smiekli lai top pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet, brāļi, cits citu; kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu; bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. [Jēk. 4:4 (+/-)]_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#46 Nosūtīts: 1.12.2010 01:15
  


biskap

Vai no saviem jaunajiem draugiem romiešiem un t.s. luterāņiem esi uzzinājis par kādām citām baznīcas pazīmēm bez skaidri un patiesi sludināta Evaņģēlija un saskaņā ar Dieva vārdu pārvaldītiem sakramentiem?

Varbūt, ja tava runa nebūtu tik sausa (bez jebkāda taustāma piedāvājuma), žanis tevi arī saklausītu. Saki - pašam grūti piebarot savu resno vēderu ar 30 naudiņām?

biskaps
e-baznīcēns
#47 Nosūtīts: 1.12.2010 12:39   Laboja biskaps
  


talyc, vai neredzi, ka Rakstu vieta - vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? nevēršas pret draudzību un mīlestību starp cilvēkiem, ne kristiešiem ne pagāniem?

Ll, vai pašam vēl pietiek spēka muļķot sevi un citus ar savu ienaidības kristietības interpretāciju?
Bija kāds kulta līderis - tas godīgi tā arī pateica, ka nav lielākas herēzes par šo, ka "Dievs ir Mīlestība". Bet tu centies laipot, nabadziņš.

Peteris
e-baznīcēns
#48 Nosūtīts: 1.12.2010 23:52
  


Forši, šitajā tēmā mīlestība spiežas ārā pa visām šķirbām!

talyc
e-kardināls
#49 Nosūtīts: 2.12.2010 01:36   Laboja talyc
  


es jau ar nesaku, ka Rakstu vieta - vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? vērstos pret draudzību un mīlestību starp cilvēkiem, un jo īpaši sadraudzību kristiešu starpā.

es teicu, ka:

Manuprāt Raksti drīzāk gan vēršas pret "antikristīgo sadraudzību", taj skaitā T.S. x-tiešu "kristīgo" sadraudzību ar pagānim! (un visām tām sūda vispasaules-ekumeniski-draudzīgajām x-tiešu sadraudzības padarīšanām)

Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga. Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis - vai labu vai ļaunu. Tad nu pazīdami bijību Tā Kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami; es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu; ja esam apdomīgi, jums par labu. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam: tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas; un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu! [2.Kor. 5:16 (+/-)]_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Latvju luteranis
e-baznīcēns
#50 Nosūtīts: 2.12.2010 02:29
  


biskap
Padalies "prieka" vēstī, ka tavi jezuītiskie drauģeļi visus rekolekcionējuši un nekādi pārsteigumi nedēļas nogalē nav gaidāmi. Vai varbūt tomēr naktīs miedziņš īsti nenāk - ja nu Tas Kungs kādu negaidītu joku izspēlē?

Lapa  Lapa 5 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup