177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Evaņģēlijs darbos, rīcībā, attieksmē

Lapa  Lapa 1 no 4:  1  2  3  4  Tālāk »
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 22.04.2007 23:58
  


Viņa e-kselence e-pāvests netiek skadrībā ar šādu apglavojumu : "Evaņģēlijs ir palicis tikai vārdos, domās, bet ne darbos, rīcībā, attieksmē."

Vai e-kardināli un e-baznīcēni varētu man palīdzēt saprast, izskadrojot, ko šāds apgalvojums varētu nozīmēt?


_____________________
simul iustus et peccator
Roberto
e-pāvests
#2 Nosūtīts: 22.04.2007 23:59   Laboja Roberto
  


Grieķu valodas vārds ευαγγέλιον – evaņģēlijs, tiek veidots no diviem vārdiem: 1] ευ - labs, priecīgs; 2] αγγελιος - vēstījums, vēsts, eņģelis.

Tātad e-kselencei būs domāt, ka vārds evaņģēlijs = labais vēstījums, priecīgā vēsts.

Svētajos Rakstos var atrast, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēla evaņģēlijs [Mk.1:1] ir bauslības un praviešu piepildījums. [Lk.24:25-27, 24:44] Tas ir darbojošais Dieva spēks [Rom.1:16; 1.Kor.1:18], ko nosaka: 1] par cilvēku kļuvušā Dieva Dēla p e r s o n a; 2] Tā d a r b s ciešanu, krustā sišanas un augšāmcelšanās ceļā iegūtā salīdzināšanās ar Dievu, izpērkot pasaules grēku [Jņ.1:29, 4:42; Rom.3:21-26, 6:3-11; 1.Kor.11:23-26]; 3] Tā priecīgās vēsts v ā r d s par Dieva valstības nākšanu, aicinot atgriezties un saņemt grēku piedošanu, aicinot pie ticības evaņģēlijam. [Mk.1:15, 16:15-18; Mt.10:7-8; 16:19, 18:18, 28:17-20; Jņ.20:22-23]

Taču iespējams šī apgalvojuma autors ir domājis kaut ko citu. Proti: ļaujiet man darīt ko un kā mana sirds tīko. Es esmu tik svēts, ka man nav vajadzīgs nedz Dieva žēlastība, nedz grēku piedošana.

Vienvārdsakot - visi apgalvojuma autora grēki ir kļuvuši par tikumiem, un viss kam viņš pieskaras acīmredzot kļūst par sakramentiem.


_____________________
simul iustus et peccator
ddauka
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 24.04.2007 02:43
  


Papa!
Ja jūs sarīkotu ritīgo e-svētceļojumu, e-gapes mielastu e-kāju mazgāšanu, e-ļļas svaidīšanu un citu ko šai pašā garā, tad visa ticīgā tauta sauktu jums bravo un neviens jutējs nepārmestu jūsu cietsirdību . Bet nu jūs esat ieciklējušies sludināt Evaņģeliju un saņemt to pašu slavēšanu, ko Luters no Romas.

Roberto
e-pāvests
#4 Nosūtīts: 24.04.2007 03:14   Laboja Roberto
  


ddauka, esiet svētīts bērniņ!

kādās būtu citu e-baznīcēnu un e-kardinālu domas?


_____________________
simul iustus et peccator
vilks
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 6.05.2007 02:16
  


Evaņģēlijs darbos rīcībā un attieksmē ir diakonijas darbs.

Roberto
e-pāvests
#6 Nosūtīts: 6.05.2007 07:04   Laboja Roberto
  


mīļais vilk
Evaņģēlijs darbos rīcībā un attieksmē ir diakonijas darbs.vai Tu cilvēks, kas daudz saproti varētu savu apgalvojumu pamatot ar Svētajiem Rakstiem?


_____________________
simul iustus et peccator
Ingars
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 6.05.2007 22:34
  


Viņa e-kselence e-pāvests netiek skadrībā ar šādu apglavojumu : "Evaņģēlijs ir palicis tikai vārdos, domās, bet ne darbos, rīcībā, attieksmē."

Vai e-kardināli un e-baznīcēni varētu man palīdzēt saprast, izskadrojot, ko šāds apgalvojums varētu nozīmēt?tas nozīmē - bla bla bla evaņģēlijs....jājājā labi labi, bet nu tagad tad nu MĒS varētu kaut ko sabīdīt un MĒS varētu uzrīkot vien kārtīg evņģelizācij, ES varētu sabīdīt jauniešu kalpošanu, ES ES MĒS MĒS, ā vēl kaut kur Jēzus ar tjipa figurē, nu lai viņš tur ir, smuki izskatās, bet par pārējo parūpēsimies MĒS

nu apmēram šāda atieksme varētu būt apzīmēta ar šiem vārdiem

Roberto
e-pāvests
#8 Nosūtīts: 6.05.2007 22:42
  


draugs Ingar, redz kā Tu esi visu luteriski sapratis, un galvenais nepadodies provokācijām no jūsmotājiem, kuri līdzīgi vilkam


_____________________
simul iustus et peccator
jenoc
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 10.05.2007 20:47
  


varbūt domāti tie darbi,kurus cilvēks pastrāda aiz prieka no šīs "prieka vēsts".un tad varbūt kāds ņem par pilnu to evaņģēlija vēsti ,jo viņu ir uzrunājušas kāda evaņģēlija izmainīta(iepriecināta) cilvēka darbības.


_____________________
labi sēžam
talyc
e-kardināls
#10 Nosūtīts: 15.05.2007 14:37   Laboja talyc
  


Evaņģēlijs darbos, rīcībā, attieksmē
- - -
vienīgais ko par darbiem, rīcību un attieksmi te var runāt
ir Jēzus Kristus darbs mūsu pestīšanas labad
- - -
visas citas norādes uz darbību/darbiem ko kam kā un ar kādu attieksmi kurā vietā un laikā darboties un rīkoties ir bauslība_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 1 no 4:  1  2  3  4  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup