99. Ko Dievs sargā ar septīto bausli?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Evaņģēlijs darbos, rīcībā, attieksmē

Lapa  Lapa 2 no 4:  « Atpakaļ  1  2  3  4  Tālāk »
e-autors Ziņa
jenoc
e-baznīcēns
#11 Nosūtīts: 15.05.2007 22:45
  


talyc varētu paskaidrot Sv.Rakstu norādi uz to,ka ticība bez darbiem nedzīva,kā arī ņekija Lutera frāzi,ka cilvēks,kurā iemājojis Svētais Gars labprātīgi cenšās darīt labus darbus Dievam par godu.


_____________________
labi sēžam
talyc
e-kardināls
#12 Nosūtīts: 16.05.2007 01:19
  nu kā ta lai nepaskaidrotu

protams, ka paskaidros... tas ir no Jēkaba vēstules 2.nodaļas:

18. Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir darbi. - Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem.
19. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.
20. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?
21. Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra?
22. Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga,
23. un ir piepildīti raksti, kas saka: Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, - un viņš tika nosaukts Dieva draugs.
24. Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien.
25. Līdzīgi arī Rahāba, netikle, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūtņus uzņemdama un pa citu ceļu izlaizdama?
26. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem.
- - -
kas tev še šķiet neskaidrs???


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jenoc
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 16.05.2007 12:10
  


vienīgais ko par darbiem, rīcību un attieksmi te var runāt
ir Jēzus Kristus darbs mūsu pestīšanas labad
------------------------------------------
reku šis te tavs posts neiet kopā ar to visnotaļ skaidro rakstu vietu.
bauslība ir tikai cenšanās ar darbiem nopelnīt pestīšanu,kas nav iespējams,bet visādi citādi labie darbi rullē,gan kā evaņģelizācijas veids,gan kā ticības dzīvdarītājs utt.


_____________________
labi sēžam
talyc
e-kardināls
#14 Nosūtīts: 16.05.2007 12:38   Laboja talyc
  


saki, tev neiet??
- - -
man gan kaut kā tīri labi iet kopā

- - -
taču, kā jau teicu, esmu gatavs paskaidrot

Bauslība ir tas, kas mums jādara ... jādara ... jādara lai dzīvotu ... jādara lai labāk dzīvotu ... jādara lai pavisam labi dzīvotu. Taču tam nava nekāda sakara ar mūžīgo dzīvošanu. Dieva bauslība ir kārtība pie kuras turēties grēkā kritušajam cilvēkam, lai pats sevi savā aklumā un neprātā nepazudinātu pirms vēl nava dzirdējis Evaņģēliju - labo vēsti.
- - -
Kas tad ir tā labā vēsts? tā ir ar Dieva Dēla asinīm rakstītā ziņa, ka pie Krusta staba Golgātā Dievs nomiris tavā vietā (Dievs un cilvēks - Kristus Jēzus) ... un te no tevis netiek prasīti nekādi darbi, jo tā būtu vistīrākā zaimošana piedāvāt Dievam Tēvam kaut kā "atstrādāt"/"atpelnīt" Viņa Dēla nepelnītās ciešanas un nāvi. ... nu saki: -ko tu vari dot par savas dvēseles atpirkšanu un vienīgais ko par darbiem, rīcību un attieksmi Evaņģēlija ietvaros var runāt ir Jēzus Kristus darbs mūsu pestīšanas labad


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
talyc
e-kardināls
#15 Nosūtīts: 16.05.2007 13:38
  


Luters saka: "Ieradumi un darbi, kas tiek darīti bez Dieva Vārda, ir Dieva acīs nesvēti, lai cik daudz tie spīdētu."


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Roberto
e-pāvests
#16 Nosūtīts: 16.05.2007 13:44   Laboja Roberto
  


talyc,
Dr.Luters ir labi sacījis un galvenais, ka γέγραπται [stāv rakstīts]: "Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus." [Mt.7:17-18]_____________________
simul iustus et peccator
jenoc
e-baznīcēns
#17 Nosūtīts: 16.05.2007 19:58
  


nu es jau piekrītu,ka par savas dvēseles atpirkšanu es no sevis neko nevaru dot un arī nesaku,ka pestīšana pelnāma ar bauslības vai vienalga kādiem citiem labiem darbiem,bet visās citās lietās labie darbi itin labi der.


_____________________
labi sēžam
talyc
e-kardināls
#18 Nosūtīts: 17.05.2007 05:36
  


tikai žēl, ka visas tās "citā(a)s lietā(a)s " mums neder nenieka [SKATI Tēmu!]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jenoc
e-baznīcēns
#19 Nosūtīts: 24.05.2007 15:55
  


nu ir tāda lieta,ka pagāni uzlūko ticīgos un slavē par to Dievu,un kā jau stāv rakstīts,tad tieši ticīgo labos darbus uzlūkojot viņi teic Dievu,lūk šinī lietā,kā raksti rāda, labie darbi itin labi noder.un vēl ir tāda lieta,kā piepildīt to,kam esam radīti,un te atkal raksti saka,ka mēs esam "Kristū Jēzū radīti labiem darbiem"


_____________________
labi sēžam
Roberto
e-pāvests
#20 Nosūtīts: 24.05.2007 15:59
  


draugs jenoc, kāds labums pagāniem no ticīgo uzlūkošānas?


_____________________
simul iustus et peccator
Lapa  Lapa 2 no 4:  « Atpakaļ  1  2  3  4  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup