127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Iepazīt Jēzu Kristu

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
Roberto
e-pāvests
#1 Nosūtīts: 31.05.2007 11:55   Laboja Roberto
  


Jautājums: vai ārpurs Svētajiem Rakstiem ir iespējams kaut kādā veidā iepazīt Jēzu Kristu? Proti, uzzināt par Viņa personu un darbu mūsu labā?


_____________________
simul iustus et peccator
grecinieks
e-baznīcēns
#2 Nosūtīts: 31.05.2007 15:58   Laboja grecinieks
  


Manuprāt, "iepazīt Jēzu Kristu" un "uzzināt par Viņa personu un darbu mūsu labā" nav gluži viens un tas pats. Uzzināt var dažādos veidos, kaut vai no omītes vakara pasaciņām, tikai šīs zināšanas var būt nepilnīgas un sagrozītas. Meklējot pilnīgākas un patiesākas zināšanas, cilvēks agrāk vai vēlāk nonāk pie Svētajiem Rakstiem. Līdz tam, ka Rakstus atzīst ne vien par autoritatīvāko no mums zināmajiem avotiem, bet gan par nesagrozītu patiesību un liecību (par kādu Rakstus uzskatu arī es), cilvēki nonāk pa dažādiem ceļiem, par kuriem varam parunāt tālāk. Piemēram, mani nekad nav pārliecinājusi aksiomātiska bezargumentu ticība Rakstiem kā "Dieva vārdam". (To, ko mēs katrs saprotam ar jēdzienu "Dieva vārds", arī derētu definēt, citādi varam nonākt pārpratumos.)
Savukārt "iepazīt Jēzu Kristu" ir daudz plašāks jēdziens par uzzināšanu. Es varu izlasīt Rakstos par Kristu un Viņa darbu, bet, protams, meklēšu tur uzrakstītajam apstiprinājumu (vai noliegumu) apkārtējā pasaulē un cilvēkos. Ja Kristus atrodams tikai Rakstos, bet uz cilvēku dzīvi šajā pasaulē nekādu pašiem un citiem novērojamu iespaidu neatstāj, tad kāda jēga no Rakstiem? Abstraktas patiesības un verbāli vingrojumi ar Rakstu tekstiem mani nesaista. Atrast Kristu nav viegli, jo ļaunais gars un viņa augļi pasaulē ir daudz uzskatāmāk redzami. Bet tas nenozīmē, ka Viņš nebūtu jāmeklē, lai iepazītu, kā ceļvedi ņemot līdzi Rakstus.

talyc
e-kardināls
#3 Nosūtīts: 31.05.2007 16:27   Laboja talyc
  


reiz (pusaudža gados es nevarēju vien apbrīnot
kādu aunu (t.i. viņa neatlaidību badīties)
- - -
nu man atkal ir iesmesls ko apbrīnot [Jer.17:5; Mih.5:6]
- - -
greciniek, cik reizes tu jau esi dzirdējis, ka ārpus Rakstiem Kristu neatrast. ... bet tu allaž atkal un atkal ...meklēšu tur uzrakstītajam apstiprinājumu (vai noliegumu) apkārtējā pasaulē un cilvēkos.
- - -
nu kā lai vēl citādi tevi nosauc?
[1.Kor.15:19]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
grecinieks
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 31.05.2007 17:50
  


Mīļais draugs talyc,
no dažu uzskatu pārstāvjiem esmu to dzirdējis daudzas reizes, bet negrasos pieņemt par patiesību, jo tādā gadījumā arī Raksti manās acīs zaudē jebkādu jēgu. Jebkurš uzrakstīts vārds, kam nav apstiprinājuma reālajā pasaulē, ir bezjēdzīgs. Starp tekstu "un Vārds tapa miesa" un tekstu "kidemal tuška sekitapulka" tādā gadījumā nav nekādas starpības. Paldies Dievam, pirmais no šiem tekstiem ne vien atspoguļojas realitātē, bet arī maina to, šīs pārmaiņas ir novērojamas, bet otrais tā arī paliek uzrakstīts kā bezjēdzīgs skaņu savārstījums.

Roberto
e-pāvests
#5 Nosūtīts: 31.05.2007 18:02   Laboja Roberto
  


draugs grecinieks, arī AAA biedru dzīvēs ir novērojamas pārmaiņas

viņi pat skaita lūgšanas un pielūdz "kaut kādu tur dieviņu"


_____________________
simul iustus et peccator
grecinieks
e-baznīcēns
#6 Nosūtīts: 31.05.2007 18:47
  


Protams, arī AA biedros un viņu dzīvē var meklēt un atrast Kristu, un ir ļoti pozitīvi, ka viņu dzīvēs novērojamas pārmaiņas. Tas nav ne smieklīgi, ne nicināmi. Tāpat ir ļoti labi, ka viņi lūdzas, tikai vajadzētu precizēt viņu priekšstatus par "kaut kādu tur dieviņu", kā arī vest viņus uz kristīgu Dieva izpratni, jo tā piedāvā ne tikai palīdzību šīs dzīves grūtumos, bet izglābšanu mūžīgai dzīvei.

Roberto
e-pāvests
#7 Nosūtīts: 31.05.2007 18:51   Laboja Roberto
  


kaut kāds tur dieviņš = dievs kādu katrs AAA biedrs uztēlojas [tā rakstīts "12 soļu bukletā"]

vai grecinieks uzkasta, ka dievs kādu katrs AAA biedrs uztēlojas = Pestītājs?


_____________________
simul iustus et peccator
grecinieks
e-baznīcēns
#8 Nosūtīts: 31.05.2007 19:24   Laboja grecinieks
  


Nē, Pestītāju es zinu tikai vienu, un tas ir pavisam konkrēts - Jēzus Kristus. Neviens nevar nonākt pie Tēva, kā vien caur Viņu. Taču tas nenozīmē, ka cilvēki, kuri par pestīšanu neko nezina vai nav šo vēsti sapratuši, nevarētu vērsties pie Dieva, arī tad, ja viņi to "uztēlojas" nepareizi, un saņemt no Viņa palīdzību, kādu to lūdz un kāda ir saskaņā ar Dieva prātu. Protams, ir tik negantas elkdievības, ka pret tautām, kas tās piekopj, vēršas Dieva dusmas arī šajā laicīgajā dzīvē, taču šaubos, ka AA būtu pie tādām pieskaitāma. Tā ka uz jautājumu, vai AA biedri ar Dieva palīdzību var cīnīties pret savu atkarību, jāatbild apstiprinoši. Savukārt uz jautājumu, vai AA biedri tiks pestīti, jāatbild, ka tikai tajā gadījumā, ja "uztēlotā" Dieva vietā vērsīsies pie Pestītāja un pieņems Viņa upuri. Taču arī viss iepriekšējais ceļš viņiem var kalpot Pestītāja iepazīšanai.

Roberto
e-pāvests
#9 Nosūtīts: 31.05.2007 19:44   Laboja Roberto
  


draugs grecinieks, lai konstruktīvi turpinātu polemiku, gribu jautāt: no kurienes Tev šādi uzskati?

Man nāk prātā šādi varianti:
a] pats Jēzus Tev tos ir atklājis tiešā atklāsmē [kā Pāvilam uz Damaskas ceļa]
b] kādi mācitaji samācījuši
c] kādas grāmatās izlasīts


_____________________
simul iustus et peccator
grecinieks
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 31.05.2007 20:30
  


Attiecībā uz pestīšanu caur Jēzu Kristu kā vienīgo Pestītāju - manuprāt, tā ir Svēto Rakstu mācība, ja esmu to nepareizi sapratis, labprāt uzklausīšu Tavus argumentus, draugs Roberto.

Attiecībā uz vēršanos pie Dieva pēc palīdzības - neskaitāmi dzīvē sastopami piemēri, kas bieži vien neticīgus cilvēkus noved pie ticības Dievam. Arī es pats piederu tādiem, turklāt līdz tam Svētie Raksti uz mani neatstāja nekādu iespaidu, izņemot cilvēciskas simpātijas pret Kristu un noraidošu attieksmi pret Vecajā Derībā aprakstīto Dieva nežēlību. Tā ka var to saukt arī par privātu atklāsmi, ja tādas nebūtu, es vēl šodien būtu agnostiķis vai pat ateists.

Par uzskatiem - tiesa, es nepiederu "sola scriptura" piekritējiem, jo neredzu (varbūt maldīgi) tam vēsturisku pamatojumu.

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup